Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Centrum Usług Wspólnych (CUW), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", postanowiło uwzględnić odwołanie InPost, podała spółka.

Walne zgromadzenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) wyrazili zgodę na zbycie na rzecz OPTeam łącznie 14,19 mln akcji, stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za kwotę 75 mln zł, podał OPTeam.

Idea Bank zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą ustanowienia zastawu finansowego na rzecz EBI na obligacjach skarbowych w celu zabezpieczenia wierzytelności EBI wynikających z umowy pożyczki spółki zależnej Idea Leasing, podano w komunikacie. Wartość zobowiązania spółki zabezpieczonego zastawem wynosi równowartość kwoty 50 mln euro.

Selvita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym" o wartości całkowitej 14,34 mln zł netto do 2019 roku kwotą na poziomie 9,997 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 611,486 mln zł, czyli 4,68 zł na akcję, podała instytucja.

Plaza Centers N.V. ma umowę pożyczki na kwotę 42,5 mln euro na wsparcie realizacji Belgrade Plaza (Visnjicka) w stolicy Serbii z konsorcjum banków z węgierskim OTP Bank Plc na czele, podała spółka.

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 26,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Stopklatka podjęła decyzję w sprawie przekształcenia modelu funkcjonowania portalu Stopklatka.pl, który stanie się oficjalną stroną kanału Stopklatka TV, podała spółka.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź zostały umieszczone w wykazie podmiotów wymagających szczególnej ochrony, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję przejęcia kontroli przez Grupę TDJ nad Grupą Kopex, podał Famur.

W toczącym się postępowaniu sądowym, w którym konsorcjum z Torpolem w składzie wnosi o zapłatę 89,3 mln zł przez zamawiających w projekcie Nowa Łódź Fabryczna, sąd wydał postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, podała spółka. Jednocześnie sąd wyznaczył czas trwania mediacji na 3 miesiące.

Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Noble Securities karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za istotne naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podał urząd.

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG), podał Urząd.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przyznał Fiten koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), podała spółka. Koncesja jest ważna do 31 sierpnia 2021 r.

JHM Development wybuduje wielorodzinny budynek mieszkalny z 35 mieszkaniami przy ul. Kopernika w Skierniewicach, podała spółka. Rozpoczęcie budowy i sprzedaży mieszkań spółka planuje jeszcze w tym roku.

Vantage Development chce wybudować 620 mieszkań na działce we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 3 ha, na której zakup ma umowę przedwstępną, poinformowała spółka.Podpisanie umowy ostatecznej nastąpi w listopadzie br., podano także.

ABM Solid podpisał umowę współpracy strategicznej z China Harbor Engineering Company (CHEC) na terenie Polski, Ukrainy i Gruzji, podała spółka. CHEC może rozważyć możliwości kapitałowego zaangażowania w ABM Solid.

Emisja akcji Alior Banku na łącznie 2,2 mld zł nie tylko pozwala zwiększyć kapitalizację, ale w przyszłości przyczyni się do zwiększenia płynności, poinformowała prezes GPW Małgorzata Zaleska.

Alior Bank ocenia, że osiągnięcie w ciągu kilku lat aktywów na poziomie 100 mld zł zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia, "pozwoli na grę w pierwszej lidze" w sektorze bankowym, wynika z wypowiedzi prezesa banku Wojciecha Sobieraja.

Sektor bankowy będzie się konsolidował i na rynku pozostanie docelowo 5-6 graczy, ocenił prezes PZU i przewodniczący rady nadzorczej Alior Banku Michał Krupiński. Alior ma być jednym z banków, które będą ten proces konsolidacji realizowały.

Zapisy na obligacje serii AB3 Kruka zostaną przeprowadzone od 22 do 28 czerwca br., a współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM, poinformowała spółka. Wartość oferty pięcioletnich obligacji wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie to WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,15 pkt proc., podano także.

a planami otwarcia 140 nowych restauracji w w 2016 r. oraz ewentualnymi akwizycjami AmRest Holding chce inwestować w platformę cyfrową, nowoczesne kanały sprzedaży oraz nowe formaty restauracji, poinformował dyrektor ds. strategii Wojciech Mroczyński. Celem spółki jest utrzymanie 20-proc. dynamiki wzrostu zysku EBITDA.

Alior Bank zamierza sfinalizować nabycie wydzielonej części BPH w IV kwartale br., podano w prezentacji konferencyjnej.

Ghelamco Invest zaoferuje w ofercie publicznej do 300 tys. obligacji serii PPH o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i cenie emisyjnej 99,66-99,86 zł za sztukę, podała spółka. Zapisy rozpoczną się 22 czerwca.

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą ? w ramach obiektów W1 i W2 osiedla Słoneczna Morena w Gdańsku, poinformowała spółka. W dwóch wielorodzinnych budynkach inwestycji powstanie 495 lokali.

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę ZUE, wartą 35,8 mln zł brutto, jako najkorzystniejszą w przetargu na prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki ? Podłęże na odcinku Kościelniki ? Podłęże, podało ZUE.

Bank Pocztowy uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wprowadzenie do oferty funduszy inwestycyjnych w tzw. formule white label, poinformował bank. Nowe fundusze pod marką własną Banku Pocztowego pojawią się w ofercie w lipcu br., podano także.

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w maju br. wyniosło 3 316 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 330 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła 23 czerwca jako dzień debiutu obligacji serii G Kancelarii Medius na rynku Catalyst, podała Giełda.

Miraculum dokonało przydziału 1 000 obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, podała spółka.

Przychody Trans Polonii wzrosły o 242% r/r do 16,8 mln zł w maju br., dzięki przejęciu Orlen Transport (OTP), podała spółka.

Komputronik odnotował 11,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/2016 r. (1 kwietnia 2015 - 31 marca 2016) wobec 20,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem