Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii U, rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) ustaliła cenę emisyjną akcji w wysokości 10 zł za jedną oraz postanowiła, że łączna liczba akcji oferowana inwestorom wyniesie 40 mln, podała instytucja.

"We wtorek, 21 czerwca 2016 r., zakończył się proces budowy księgi popytu w ramach przeprowadzanej przez Bank Ochrony Środowiska emisji akcji serii U. Inwestorom zostanie zaoferowanych 40 mln akcji po cenie emisyjnej 10 zł każda. Ich finalne objęcie będzie oznaczało, że Bank Ochrony Środowiska pozyska z rynku 400 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji serii U objętych przez inwestorów na mocy zawartych umów objęcia akcji serii U zostanie podana do publicznej wiadomości przez spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji akcji serii U, podkreślono w materiale.

"W przyszłość Banku Ochrony Środowiska gotowe są zainwestować znaczące podmioty. To niewątpliwie wyraz zaufania do władz banku i zmian przeprowadzanych w BOŚ" - skomentował p.o. prezesa BOŚ Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie.

"Pozyskane środki umożliwią bankowi dalszy bezpieczny rozwój, a także finansowanie przedsięwzięć proekologicznych zgodnie z jego misją" - dodał.

Nowy zarząd banku równolegle do procesu dokapitalizowania prowadzi intensywne działania zmierzające do podniesienia rentowności BOŚ, podkreślono też w materiale. 20 kwietnia 2016 r. bank ogłosił Ramową Strategię Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020, która jest obecnie wdrażana. Bank zapowiada w niej poprawę efektywności, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania, obniżenie kosztów działalności i kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska.

"Nowa strategia wdrażana przez BOŚ zakłada także dalszy rozwój dotychczasowej współpracy między bankiem, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utrzymując znaczenie i kluczową rolę, jaką odgrywa BOŚ w spełnianiu misji i realizacji działań operacyjnych Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych" - czytamy dalej.

Emisja akcji serii U jest przeprowadzana w formie subskrypcji prywatnej. Na początku czerwca 2016 r. udział w dokapitalizowaniu BOŚ, kwotą do 200 mln zł, zapowiedział główny akcjonariusz BOŚ - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pod koniec maja br. zarząd BOŚ podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. W kwietniu akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.