Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Fit Invest - spółka zależna Benefit Systems - zawarła umowy inwestycyjne, przewidujące zwiększenie udziałów w Zdrofit (po zmianie jej formy prawnej) do 55,03% udziałów kosztem ok. 9,6 mln zł, nabycie 30% udziałów Fitness Club S4 (po zmianie jej formy prawnej) za cenę 6,8 mln zł oraz nabycie 30% udziałów w spółce Tiger za 6 mln zł, podała spółka. Fit Invest będzie uprawnione do nabycia pozostałych udziałów w tych spółkach w latach 2018-2019.

"Zarząd emitenta informuje o zawarciu w dniu 22 czerwca 2016 r. przez zarząd emitenta oraz zarządy spółek zależnych emitenta następujących umów:

1) Aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 02.12.2013 r. zawartej przez emitenta oraz Fit Invest z: Zdrofit sp. z o.o. sp. k., Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Jakubem Raniszewskim, Przemysławem Szczęsnym, Kamilem Wróblewskim, Anetą Katarzyną Warsińską, Moniką Bronikowską, Danielem Tomaszem Smajką, Rafałem Ludwikiem Klimczewskim. Na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 02.12.2013 r., Zdrofit sp. z o.o. sp. k. zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie Fit Invest w IV kwartale b.r. nabędzie udziały stanowiące 26,67% udziałów w kapitale zakładowym spółki za cenę około 9 600 000,00 zł, w związku z czym łącznie Fit Invest posiadać będzie 55,03% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz nastąpi zmiana konsolidacji wyników spółki na metodę pełną. Następnie, Fit Invest uprawniony będzie do nabycia pozostałych udziałów w kapitale zakładowym spółki w dwóch transzach, po zakończeniu roku 2018 i po zakończeniu roku 2019, za łączną cenę szacowaną przez emitenta na kwotę około 47 200 000,00 zł, ustaloną ostatecznie w oparciu o wyniki finansowe spółki.

2) Umowy inwestycyjnej zawartej przez Fit Invest z: Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k., Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Bartoszem Jakubem Kowalczykiem, Rafałem Woźniakiem i Urszulą Borawską-Kowalczyk. Na podstawie umowy, Fit Invest w terminie do 15.11.2016 r. po przekształceniu Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie uprawniona do nabycia 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki za cenę 6 800 000,00 zł. Następnie, w terminie do 30.06.2019 r., Fit Invest lub podmiot przez niego wskazany będzie uprawniony do nabycia pozostałej części udziałów w kapitale zakładowym spółki za cenę, która według szacunków emitenta wyniesie około 16 000 000,00 zł, ustaloną ostatecznie w oparciu o wyniki finansowe spółki.

3) Umowy inwestycyjnej zawartej przez Fit Invest z: Tiger, Dariuszem Michalczewskim i Tomaszem Wolsztyniakiem. Na podstawie umowy Fit Invest w ramach pierwszego etapu inwestycji nabył 30% udziałów w kapitale zakładowym Tiger za cenę 6 000 000,00 zł. W ramach drugiego etapu inwestycji, w terminie do 24.06.2018 r. Fit Invest będzie uprawnione do nabycia pozostałych udziałów w kapitale zakładowym spółki za cenę, która według szacunków Emitenta wyniesie około 10 000 000 zł, przy czym ostateczna cena za pozostałe udziały ustalana będzie w oparciu o wyniki finansowe spółki" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała w ujawnionej opóźnionej informacji poufnej, że zaproszenie do negocjacji w sprawie tych przejęć wystosowała 16 czerwca br.

"Podjęte działania inwestycyjne mają na celu długoterminowe zapewnienie emitentowi, a także użytkownikom kart sportowych oferowanych przez grupę kapitałową emitenta, stabilnej bazy współpracujących z emitentem klubów fitness mieszczących się w lokalizacjach atrakcyjnych dla użytkowników kart sportowych, a także zapewnienia rosnącej liczbie użytkowników kart sportowych odpowiedniej dostępności oferty najpopularniejszych zajęć, w tym przede wszystkim siłowni oraz zajęć fitness" - czytamy dalej.

Zdrofit sp. z o.o. sp. k. jest jednostką stowarzyszoną grupy kapitałowej Benefit Systems od roku 2013 i prowadzi 11 klubów fitness o łącznej powierzchni ponad 9 tys. m2. Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k. jest siecią klubów fitness działającą od roku 2004. Obecnie prowadzi 17 klubów fitness o łącznej powierzchni ponad 12 tys. m2. Sieć klubów fitness Tiger Gym prowadzonych przez Tiger działa od roku 2004 i obecnie prowadzi 7 klubów fitness o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m2.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.