Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Action zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 16,9 mln zł na dywidendę, czyli 1 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Agory zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 35,7 mld zł na dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podała spółka.

Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, wobec 0,04 zł rok temu, podała spółka. Według dyrektora finansowego Tomasza Łapińskiego trend zwiększania wysokości dywidendy rok do roku może zostać utrzymany także w przyszłym roku.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zatwierdził długoterminową pożyczkę na 20 mln USD dla Astarta Holding na dalsze finansowanie programu inwestycyjnego, m.in. modernizację cukrowni, podała spółka.

MOL dokonał odkrycia złóż gazu w bloku TAL w Pakistanie, którego jest operatorem. To dziewiąty sukces spółki podczas poszukiwań w tym bloku, podano w komunikacie.

Rada nadzorcza PZU Życie powołała jednogłośnie Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu. Jednocześnie RN jednogłośnie odwołała z dniem 23 czerwca ze składu zarządu Beatę Kozłowską-Chyłę oraz Sebastiana Klimka, podała spółka.

Kino Polska TV celuje we wzrost przychodów zagranicznych do ponad 50% łącznej sprzedaży w 2-3 lata, poinformował prezes Bogusław Kisielewski.

Do Mostostalu Zabrze wpłynęły środki pieniężne w wysokości 17 mln zł, w związku z realizacją ugody z Bankiem Zachodnim WBK (następcą prawnym Kredyt Banku), dotyczącej wierzytelności Mostostalu zgłoszonych do masy upadłościowej Reliz oraz wszelkich roszczeń wobec tejże spółki związanych z inwestycją polegającą na wybudowaniu budynku Uni Centrum (obecnie Altus) w Katowicach, podała spółka.

Kino Polska TV zakłada, że kanał Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Spółka liczy, że po uruchomieniu Zoom TV Grupa awansuje docelowo na co najmniej 6. miejsce w oglądalności wśród telewizyjnych grup mediowych w Polsce z 8. pozycji obecnie.

Akcjonariusza P.A. Nova zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 7 477 146,75 zł na dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Reino Dywidenda Plus (RDP) zaoferuje w IPO od 500 tys. do 3 mln akcji serii C. Spółka chce pozyskać w ofercie do 300 mln zł, które przeznaczy na dalsze zwiększenie portfela nieruchomości biurowych, podało Reino. Dziś prospekt emisyjny zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Union Investment TFI uruchomiło trzy nowe fundusze zamknięte typu absolute return: akcyjny, dłużny i globalny. Wszystkie realizują strategię absolutnej stopy zwrotu, podało TFI.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Reino Dywidenda Plus w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C, podała komisja.

Grupa Azoty potrzebuje dodatkowych analiz do podjęcia decyzji o pozostaniu bądź wycofaniu się z pozyskania fosforytów Senegalu, jednak opcja wycofania się "nie wydaje się realna", poinformował prezes Mariusz Bober.

Biorąc pod uwagę już zrealizowane oraz podpisane kontrakty dotyczące olejów Marinol przeznaczonych dla "morskich odbiorców", w tym roku Lotos dostarczy ich w tym segmencie nie mniej niż w rekordowym 2015 r., poinformował szef biura sprzedaży hurtowej Lotos Oil Mariusz Zawadzki.

Grupa Azoty kończy analizy dotyczące optymalizacji projektu budowy instalacji produkcji propylenu metodą PDH w Zakładach Chemicznych Police, natomiast analiza projektu Elektrowni Puławy potrwa dłużej, poinformował prezes Mariusz Bober.

Grupa Azoty i PKP Cargo podpisały dwuletni kontrakt na przewozy ponad 4 mln ton produktów nawozowych i chemicznych oraz surowców dla spółek z Grupy Azoty. Wartość kontraktu to blisko 200 mln zł.

Transakcje, w sprawie których Benefit Systems zawarł w ostatnim czasie umowy i list intencyjny, pozwolą spółce zwiększyć sieć klubów fitness z obecnych 70 do 95 (co stanowi 4% rynku polskiego), poinformował członek zarządu Grzegorz Mędza. Ich finalizacja może nastąpić jeszcze w tym roku.

Loyd widzi bardzo dobre perspektywy rozwoju przed branżą HR i koncentruje się obecnie na strategii przejęć w kraju. Zakłada finalizację dwóch-trzech akwizycji do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Bartosz Kaczmarczyk.

Akcjonariusze Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 2,327 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Benefit Systems i jego spółka zależna Fit Invest zawarły list intencyjny z Lobavio Enterprise Limited, Mikołajem Nawackim i Iloną Nawacką w sprawie nabycia przez Fit Invest 50,1% w kapitale zakładowym Calypso Fitness za 81,25 mln zł i tym samym zwiększenia posiadanego udziału do 83,4% akcji, podała spółka.

Inwestor, który prowadził rozmowy z Apatorem odstąpił od zamiaru ogłoszenia wezwania na akcje spółki, gdyż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet. W efekcie rozmowy inwestora ze spółką zostały zakończone, podał Apator w ujawnionej obecnie opóźnionej informacji z 10 maja.

Unimot w ramach strategii na lata 2016-2017 chce osiągnąć "znaczącą" pozycję na rynkach paliw płynnych, gazu ziemnego i energii elektrycznej, podała spółka. W strategii nie określono celów finansowych na ten okres.

Akcjonariusze Mennicy Skarbowej zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2015 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca.

Grupa Kęty prognozuje, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kw. 2016 r. wyniosą ok. 550 mln zł i będą wyższe o 11% r/r, a skonsolidowany zysk netto wzrośnie do ok. 77 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30% r/r, podała spółka.

W ramach restrukturyzacji kapitałowo-własnościowej Paged przeniesie pakiet akcji segmentu sklejkowego - 78,71% akcji Sklejka-Pisz i 100% akcji Paged-Sklejka - do celowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) zarządzanego przez wybrane przez spółkę towarzystwo funduszy inwestycyjnych, podał Paged.

Fit Invest - spółka zależna Benefit Systems - zawarła umowy inwestycyjne, przewidujące zwiększenie udziałów w Zdrofit (po zmianie jej formy prawnej) do 55,03% udziałów kosztem ok. 9,6 mln zł, nabycie 30% udziałów Fitness Club S4 (po zmianie jej formy prawnej) za cenę 6,8 mln zł oraz nabycie 30% udziałów w spółce Tiger za 6 mln zł, podała spółka. Fit Invest będzie uprawnione do nabycia pozostałych udziałów w tych spółkach w latach 2018-2019.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem