Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Altus TFI rozpocznie 6 lipca przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 3,608 mln akcji własnych, stanowiących do 6,19% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka.

MNI złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew ws. zasądzenia solidarnie zapłaty od pozwanych: Wojciecha Kamienieckiego, CEE Equity Partners limited liability company, Janusza Skrzypkowskiego i Rafała Andrzejewskiego kwoty 69,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła kluczowe warunki (term sheet) do umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za szacunkowo 350 mln zł, podała JSW.

Proces przeprowadzenia wyceny wartości aktywów wytwórczych ZPC Otmuchów ulegnie wydłużeniu względem wstępnie zaplanowanego terminu określonego na koniec I półrocza 2016 r., podała spółka.

OT Logistics zawarł warunkową umowę inwestycyjną z STK Group dotyczącą realizacji przez OT Logistics inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej (KB S.A.) za szacunkowo ok. 33 mln zł, a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics za 23,4 mln zł, wynika z komunikatu OT Logistics.

Grupa Azoty postanowiła o niedokonywaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, podała grupa.

MOL Plc. ma umowę kredytu obrotowego na kwotę 615 mln euro z grupą dziesięciu banków, podał koncern.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) anulował na wniosek Selena FM kredyt o wartości 10 mln euro, którego stroną była Selena FM SA oraz Selena CA LLP, podała Selena FM.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisały memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych, podał Gaz-System.

Plaza Centers N.V. sfinalizowała sprzedaż nieruchomości MUP za łącznie 15,9 mln euro, podała spółka.

Grupa zakupowa złożona ze spółek Lajkonik Snacks, Grana i Bahlsen Polska przyjęła 14 czerwca ofertę sprzedaży paliwa gazowego na 2017 rok złożoną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podała spółka.

Akcjonariusze Krynicy Vitamin zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 9,066 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka.

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Famuru przeciwko Kopeksowi co do zapłaty kwoty 33,71 mln zł tytułem odszkodowania z tytułu niekorzystnego rozliczenia transakcji walutowych typu forward i umorzył postępowanie co do kwoty 18,17 mln zł, podała spółka.

Grupa PZU nie rewiduje swojej strategii, ale ocenia że aktualna sytuacja powoduje, że banki zagraniczne jeszcze bardziej będą rozważać wyjście z Polski i sprzedaż swoich aktywów, więc PZU będzie bardzo aktywnie przyglądać się możliwościom akwizycyjnym, poinformował prezes PZU Michał Krupiński.

Kruk przydzielił obligacje serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, emitowane w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka. Kruk rozważa uruchomienie kolejnego programu.

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. w kwocie 3,49 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 15 039 584,26 zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza ABM Solid powołała na kolejną kadencję na stanowisko prezesa Marka Pawlika, podała spółka.

Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO w związku z okresowo niesprzyjającą sytuacją rynkową, podała spółka. Zgodnie z deklaracjami, proces ma zostać wznowiony w pierwszym możliwym terminie.

W należącej do PGE Górnictwo i Energetyczka Konwencjonalna (PGE GiEK) Elektrowni Turów wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Koszt inwestycji to ok. 4 mld zł.

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 64,7 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z uchwał na walnego zgromadzenia.

eurobank wyemitował obligacje zwykłe serii B o łącznej wartości 250 mln zł. Jest to druga emisja w historii banku, podała instytucja. Kolejna emisja planowana jest na jesień.

Atal uzupełnił ofertę w krakowskiej inwestycji Bagry Park o 158 lokali w IV i V etapie osiedla, podała spółka.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza Empik Media & Fashion (EMF) oddelegowała swojego członka Łukasza Waszaka do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu, poinformowała spółka.

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza nowe segmenty rynku alternatywnego NewConnect: NC Focus, NC Base, NC Alert - od 28 września. Będą one oparte szczególnie o kryteria kondycji finansowej, wypełniania obowiązków informacyjnych, czy wskaźnikowe, poinformowała dyrektor Działu Emitentów Agnieszka Gontarek. Według symulacji na 23 czerwca, do segmentu NC Focus kwalifikuje się 107 spółek, do NC Alert - 67 emitentów, z kolei 239 emitentów - do NC Base.

Marvipol opublikuje przed planowanym podziałem spółki na część motoryzacyjną i deweloperską, w II połowie 2016 r. założenia polityki dywidendowej dla obu spółek, poinformował prezes Mariusz Książek.

Bank Zachodni WBK podpisał z Krajową Izbą Rozliczeniową umowę uczestnictwa w systemie Inkart, poinformowały instytucje. Umowa dotyczy przetwarzania krajowych transakcji kartowych i bankomatowych w lokalnym systemie rozliczeń Inkart, podano także.

Wasko zawarło umowę z Kancelarią Sejmu RP na wybudowanie sieci światłowodowej na terenie kampusu Kancelarii, polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu okablowania światłowodowego, podała spółka.

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - otwiera 15 sklepów w wakacyjnych lokalizacjach do końca czerwca, w tym dwanaście nad morzem i trzy w innych turystycznych miejscowościach, podała spółka.

Archicom pozyskał 55 mln zł z prywatnej emisji obligacji skierowanej do inwestorów finansowych, poinformowała spółka. Obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 2,8 proc. marży, podano także.

Rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała pięcioosobowy zarząd banku X kadencji ze Sławomirem Zawadzkim jako pełniącym obowiązki prezesa, podała instytucja. Nowy zarząd przejmie obowiązki po walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) odstąpił od umowy w sprawie 5. etapu realizowanego przez Qumak projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) z powodu zwłoki w realizacji, podała spółka. Qumak nie zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego.

Benefit Systems podjął uchwałę w sprawie emisji do 70 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej maksymalnej wartości nominalnej do 70 mln zł, w ramach ustanowionego przez spółkę programu emisji obligacji, podała spółka.

Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 121,46 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał.

Prokom Investments ustalił liczbę członków zarządu nowej trzyletniej kadencji w Petrolinvest na dwie osoby oraz powołał do niego z dniem 29 czerwca 2016 roku Bertranda Le Guern, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu. Ryszard Krauze, na mocy przysługującego mu uprawnienia osobistego, powołał w skład zarządu Franciszka Kroka na wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Banco Santander wypłaci 1 sierpnia pierwszą dywidendę zaliczkową na poczet zysku za 2016 rok w wysokości 0,055 euro brutto na akcję, podał bank.

Netia otrzymała informację od swojej spółki zależnej - TK Telekom, iż osiągnięto porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentujące pracowników TK Telekom oraz zakończono spór zbiorowy, o którego wszczęciu Netia informowała 18 maja, podała spółka. Porozumienie zakłada 50 zł podwyżki oraz zakończeniu procesu redukcji zatrudnienia w br.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotos odwołało Cezarego Krasodomskiego ze składu rady nadzorczej IX kadencji, jednocześnie powołując do niej Mariusza Goleckiego, podała spółka.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało dokument określający ramowe warunki transakcji dotyczącej nabycia 100% akcji BPH TFI (term sheet), podała spółka.

Zygmunt Solorz-Żak prowadził rozmowy w sprawie zbycia akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) w zamian za walory Enei, wynika z informacji "Rzeczpospolitej".

PKO Bank Polski objął 1 126 726 akcji serii U Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) po cenie 10 zł za sztukę, podał BOŚ. BOŚ oferował 40 000 000 akcji serii U w formie subskrypcji prywatnej.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem