Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się w I kw. br., choć obok zjawisk oznaczających jej utrwalanie się (głównie wzrost zatrudnienia) odnotowano sygnały osłabienia aktywności firm (m.in. wyraźny spadek nakładów na środki trwałe oraz obniżenie dynamiki sprzedaży krajowej), podał Narodowy Bank Polski (NB) w raporcie,

"W I kw. br. utrzymała się dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie zanotowano zarówno oznaki utrwalania się dobrej koniunktury, w tym głównie dalszy wzrost zatrudnienia, jak i sygnały osłabienia aktywności firm, a wśród nich wyraźny spadek nakładów na środki trwałe oraz obniżenie dynamiki sprzedaży krajowej. Współwystępowanie wymienionych zjawisk utrudnia ocenę perspektyw wzrostu dla firm" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2016 r."

Tempo rozwoju sektora przedsiębiorstw mierzone dynamiką przychodów ze sprzedaży osłabiło się. Jak tłumaczy bank centralny, wynikało to ze zmniejszenia się dynamiki sprzedaży krajowej (która wzrosła nominalnie o 1,2% r/r, a realnie o 3,3%), choć przy bardziej dynamicznym wzroście przychodów z eksportu towarów i usług (który wzrósł nominalnie o 5,4%, wspierany przez ożywienie koniunktury u naszych największych zagranicznych partnerów handlowych). Zaowocowało to poprawą kondycji finansowej eksporterów.

"Sytuacja przedsiębiorstw pozostała spolaryzowana. W niektórych sekcjach, w tym zwłaszcza w budownictwie, niższy popyt inwestycyjny w gospodarce odbił się niekorzystnie na poziomie przychodów, sytuacja uległa pogorszeniu, choć wynik finansowy pozostał tam dodatni. Ostatecznie, w całej populacji zanotowano jednak wzrost odsetka firm zyskownych (wzrósł również udział przedsiębiorstw zwiększających przychody), wyższą medianę rozkładu wskaźnika rentowności oraz niewielkie zwiększenie się zagregowanego wyniku finansowego" - czytamy dalej.

Kondycja finansowa przeciętnej firmy w populacji poprawiła się. Najbardziej widoczną poprawę zanotowano w handlu, który realizował w I kw. wyższe zyski dzięki nietypowo wcześnie przypadającym świętom wielkanocnym, podał też NBP.

"Po dwucyfrowych wzrostach nakładów inwestycyjnych, które obserwowaliśmy nieprzerwanie w latach 2014-2015, w I kw. br. wielkość wydatków na cele rozwojowe obniżyła się nominalnie o 6,5% (realnie o 8,3%). Było to częściowo wynikiem zarówno efektu wysokiej bazy odniesienia z poprzedniego roku, jak też skutkiem domykania projektów finansowanych ze środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. Kolejnym czynnikiem, który mógł mieć wpływ na mniejsze inwestycje jest niepewność polityczno-gospodarcza, o której nasileniu się przedsiębiorstwa informują od końca 2015 r., tłumacząc tym właśnie wstrzymywanie się od inwestowania" - wskazano także w raporcie.

Pewien wpływ na niższe wydatki na środki trwałe mogła mieć również negatywna ocena prognozowanego kierunku zmian koniunktury. Za tą tezą przemawia niższe tempo sprzedaży krajowej, ale nie potwierdza jej wzrost zatrudnienia oraz wyniki badań koniunktury, wskazujące raczej na stabilizację ocen koniunktury przez przedsiębiorstwa, dodał bank centralny.

Największy ujemny wkład w obniżenie się nakładów inwestycyjnych miały w I kw. transport i energetyka, w tym głównie firmy z sektora publicznego, a zatem firmy które inwestowały w ostatnim okresie na dużą skalę.

"W sektorze przedsiębiorstw powoli wyczerpują się możliwości samofinansowania. Mimo spadku nakładów inwestycyjnych i niższej dynamiki przychodów, w I kw. znacząco wzrosła wartość przyjętych do użytkowania środków trwałych na mocy umowy o leasing (choć nadal przedsiębiorstwa sięgały po to źródło finansowania rzadziej niż po kredyt, i na znacznie mniejszą skalę). Utrzymała się również dodatnia dynamika zadłużenia z tytułu kredytu bankowego (obniżający się odsetek firm wykorzystujących kredyt bankowy wskazuje na rosnącą jego koncentrację, głównie w grupie większych przedsiębiorstw powiększających swój potencjał produkcyjny)" - czytamy także w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem