Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Empik Media & Fashion oraz jej podmiot bezpośrednio zależny Mataro Investments zawarły z Orbico d.o.o. z z Chorwacji umowę sprzedaży udziałów w spółce Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. za 30 mln zł i 535 tys. euro, podała Grupa EMF.

Akcjonariusze Empik Media & Fashion postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 97,658 mln zł na pokrycie straty z lat poprzednich, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o dokonaniu podziału (splitu) dotychczasowej liczby akcji spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,92 zł do kwoty 0,24 zł dla każdej akcji poprzez wymianę wszystkich akcji w stosunku 1:8, wynika z uchwały walnego.

Akcjonariusze OT Logistics przeznaczyli kwotę 9,99 mln zł na dywidendę, co stanowi 7,00 zł na każdą akcję, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zrealizowało pierwszą transakcję na platformie brokerskiej Towarowej Giełdy Energii ? InfoEngine, podała spółka.

Konsorcjum Betacomu, jako lidera, oraz Atos Polska ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na kwotę 67,1 mln zł brutto, podał Betacom.

Mercator Medical Thailand Ltd. (MMT), podmiot zależny Mercator Medical, nie ma jeszcze spełnionych wszystkich warunków, od których uzależnia realizację inwestycji obejmującej rozbudowę należącej do MMT fabryki rękawic, podał Mercator. Niemniej jednak, rozpoczęcie budowy ma nastąpić w III kwartale.

Orion Zacisze, spółka w 100% zależna od Orion Investment, zawarła z firmą A 7 umowę nabycia nieruchomości w rejonie ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie o łącznej powierzchni 0,7158 ha za 12 mln zł netto tj. 13,7 mln zł z VAT, podała spółka.

Coal Energy zdecydował o zbyciu LLC Donbasuglerazrabotka z kopalnią St. Vasiliya Velikogo, podała spółka.

Projekt Vigo System pn. "Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rekomendowana kwota dofinansowania to 6 mln zł, a całkowita wartość projektu - 30,86 mln zł netto, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe o ok. 21% r/r, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police postanowili o przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Grupa Asseco sfinalizowała proces zmian, związanych z działalnością na polskim rynku. Ich celem było uproszczenie struktury organizacyjnej oraz rozwój kompetencji eksperckich w ramach poszczególnych spółek z Grupy, podała spółka.

Elemental Holding przedłużył z JX Nippon Mining & Metals Corporation (JX Nippon) porozumienie (memorandum of understanding) w sprawie wymiany informacji i możliwości współpracy w zakresie recyklingu płytek drukowanych (printed circuit board, PCB) do końca roku, podał Elemental.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 13 lokali w czerwcu 2016 r., w tym 11 mieszkań i 2 garaże, podała spółka. Na 30 czerwca spółka posiadała 122 zawarte umowy przedwstępne/deweloperskie (w tym 78 mieszkań i 44 garaże).

Krynicki Recykling uzyska wsparcie ze środków UE w wysokości 6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Dofinansowany zostanie projekt "Budowa zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w oparciu o autorskie eko-innowacje wynikające z przeprowadzonych prac B+R", podała spółka. Wsparcie będzie mieć formę premii technologicznej, która stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego.

Kaps Investment podwyższył cenę, po której będą nabywane akcje TelForceOne, objęte zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie - z kwoty 2,95 zł do kwoty 3,1 zł za jedną akcję, podał pośredniczący Trigon DM.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za czerwiec 2016 wyniosły ponad 261 mln zł i były wyższe o 38,1% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.

Fabryka Formy, spółka zależna Benefit Systems, zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 30% udziałów w spółce FitFabric, zarządzającej klubami fitness, za kwotę 3,6 mln zł, podał Benefit. W ramach II etapu Fabryka Formy będzie uprawniona do nabycia pozostałych udziałów za szacunkowo18 mln zł.

Asseco Poland nabyło pozostałe 30% akcji w spółce ZAO R-Style Softlab z siedzibą w Moskwie za 12,09 mln USD, podała spółka.

Rada nadzorcza Apatora, po zakończeniu procesu rekrutacji, ponownie powołała Andrzeja Szostaka na prezesa, podała spółka.

Ronson Development sprzedał 2/3 z ponad 390 mieszkań w ramach osiedla Młody Grunwald w Poznaniu, poinformowała spółka. W ofercie dostępne są jeszcze lokale od 37 m2 do 133 m2 powierzchni, podano także.

Globe Trade Centre (GTC) nabyło biurowce Neptun Office Center w Gdańsku i Sterlinga Business Center w Łodzi, o łącznej powierzchni ok. 30 tys. m2, podała spółka.

Bloober Team ustalił datę premiery nowego dodatku DLC o nazwie "Layers of Fear: Inheritance", który zostanie zaprezentowany 1 lipca 2016 na RTX 2016 w Austin, poinformowała spółka. Premiera dodatku przewidziana jest na koniec sierpnia.

Zarząd BBI Development zdecydował o przedłużeniu programu skupu akcji własnych do 30 czerwca 2017 r., a także zwiększył maksymalną liczbę nabywanych akcji do 8 mln i maksymalną wartość programu do 4 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Stalproduktu: STP Investment, Stalprodukt - Profil, Stalnet i Piotr Janeczek zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji Stalproduktu, zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec spółki celem zrealizowania wezwania, po którym osiągną łącznie próg 66% udziału, podała spółka.

Rada nadzorcza Lark.pl powołała do pełnienia funkcji prezesa zarządu Mariana Mikołajczaka, poinformowała spółka.

Liczba akcji Ergisu objętych dywidendą wynosi 39 230 778, podała spółka.

Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2 179 172,16 zł tj. 0,09 zł na akcję, podała spółka.

Integer.pl zawarł z Logistics Venture umowę sprzedaży wszystkich udziałów w swojej spółce zależnej InPost Express oraz umowę cesji wierzytelności z pożyczek udzielonych na rzecz InPost Express za łącznie 110 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych i na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

Akcjonariusze Elzabu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za 2015 r. kwoty 7,78 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Pagedu nie podjęli uchwały o wypłacie dywidendy, podała spółka.

InPost wypowiedział z dniem 31 lipca br. umowę o świadczenie usług pocztowych z Transgourmet Polska ze względu na " brak ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania jej realizacji", podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie (PZU Życie), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i PKO Bankiem Polskim (PKO BP) aneks do umowy o dalszej współpracy przedłużający termin zawarcia umowy restrukturyzacyjne do 29 lipca br., podała spółka.

Rada dyrektorów UniCredit włączyła w skład Jean-Pierre'a Mustiera i zdecydowała o powołaniu go na funkcję prezesa od 12 lipca, podał bank.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.