Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stokrotka, spółka zależna Emperia Holding, osiągnęła w czerwcu 2016 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 193 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w czerwcu 2015 roku o ok. 27,6%, podała Emperia.

PKP Cargo zleciła ekspertyzę dotyczącą poprawności metodycznej wyceny AWT B.V., która wykazała odstępstwa od metodyki szacowania wartości przedsiębiorstwa oraz błędy w założeniach do wyceny i w jej technice, które mogły wpłynąć na zawyżenie rekomendowanej wartości tego przedsiębiorstwa, podało PKP Cargo.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) w czerwcu 2016 r. wyniósł 12,1 TWh wobec 12,4 TWh rok wcześniej, podała giełda.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w czerwcu 2016 roku wyniosły ok. 53,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o ok. 15,9%, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku wyniosła około 273,4 mln zł i była wyższa o ok. 15,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst w czerwcu 2016 r. wyniosła 782,88 mln zł, co oznacza wzrost o 230,4% w skali roku, podała giełda. W okresie styczeń-czerwiec łączna wartość obrotów wzrosła o 52,7% r/r do 1,78 mld zł.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w czerwcu br. spadła o 4,7% r/r do 92,56 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-czerwiec wartość obrotów spadła o 23,9% r/r do 683,2 mln zł.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 16,81 mld zł w czerwcu br., co oznacza spadek o 18,5% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-czerwiec łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 89,91 mld zł i była o 21,1% niższa niż rok wcześniej.

Mediona nabyła 125 625 akcji Magellana w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Inwestor posiada obecnie 98,996% akcji spółki. Magellan posiada resztę akcji.

W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Redana, ogłoszonym przez Radosława Wiśniewskiego z pozostałymi wzywającymi, zostały zawarte transakcje, których przedmiotem było 1 048 746 akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BZ WBK.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z PGNiG Termika ? spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) za 371,82 mln zł, podała JSW.

Michał Paschalis-Jakubowicz, członek zarządu Orange Polska, ds. Marketingu złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z powodów osobistych, ze skutkiem natychmiastowym, podał operator.

Grupa Vantage Development osiągnęła w II kwartale 2016 r. sprzedaż na poziomie 180 lokali, a narastająco w pierwszym półroczu 430 lokali, podał Vantage.

Robyg rozważa wyemitowanie w terminie do 25 lipca 2016 roku niezabezpieczonych obligacji serii S o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek funduszu MCI.Euro Ventures 1.0) oraz ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad ATM, podał Urząd.

Software Mind - spółka zależna Ailleron - ma umowę na uruchomienie pierwszego etapu prac nad wirtualnym oddziałem LiveBank w PKO Banku Polskim, podał Ailleron.

Parcel Technik, po zakończeniu wstępnych rozmów na rynku niemieckim, zdecydowała o budowie na tamtym rynku swojej sieci w oparciu o istniejące sieci detaliczne. Spółka chce również pozyskać na wsparcie powstającego biura sprzedaży na tym rynku 1,5 mln euro. Niewykluczone, że przeprowadzi w tym celu emisję akcji we wrześniu br., podała spółka.

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła w czerwcu br. o 6,1% r/r i wyniosła łącznie 23,4 mln zł, podała spółka.

Best ustanowił publiczny program emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł, podała spółka.

Dom Development sprzedał, według wstępnych danych, 701 lokali netto i przekazał 564 lokali w II kwartale br. Oznaczało to wzrosty odpowiednio o 17% r/r i o 50%, r/r podała spółka.

Dekpol podpisał umowę z firmą Meblik na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Chojnicach o powierzchni ponad 8 tys. m2, poinformowała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2017 roku, podano także.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w czerwcu br. 6 USD/b w porównaniu do 5,8 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu 2015 r. marża wynosiła 11 USD/b, podała spółka.

Centrum Market Zielona Góra - spółka w 97,4% zależna od JR Holding - zawarła umowę sprzedaży Galerii Handlowej Ramzes w Zielonej Górze. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 14,7 mln zł brutto, podał JR Holding.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,09 USD/baryłkę w czerwcu 2016 r. wobec 6,23 USD/baryłkę w maju i 8,73 USD/baryłkę w czerwcu 2015 r., podała spółka.

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 482 firm w czerwcu. Według stanu na 1 lipca, z jej rozwiązania korzystało 15 892 firm z ponad 140 krajów, podała spółka.

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż o 44% r/r do 308 lokali w I półroczu 2016 roku. W tym samym czasie Grupa rozpoznała w wyniku 207 lokali wobec 101 rok wcześniej (+105%), podała spółka. Po wynikach sprzedaży za I półrocze Lokum podtrzymuje prognozy finansowe na bieżący rok, które zakładają przychody na poziomie 172,1 mln zł i zysk netto w wysokości 42,4 mln zł.

GetBack przydzielił obligacje serii AK o łącznej wartości nominalnej 3,02 mln zł, podała spółka.

Voxel dokonał przydziału 10 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł , podała spółka.

Fitch Ratings Ltd podwyższyła rating hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny do A z BBB+ oraz perspektywę ratingu - do pozytywnej ze stabilnej, podał bank.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,7 mln zł w czerwcu 2016 r., co oznacza wzrost o 40% w skali roku, podała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych spadła do 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r. wobec 3 861,8 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem