Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przeprowadzone testy wykazały utratę wartości aktywów Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w segmencie farm wiatrowych w wysokości ok. 0,8 mld zł na poziomie skonsolidowanym, podała spółka. Utrata wartości zostanie uwzględniona w sprawdzeniu finansowym za I poł. 2016 r.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosła 19,27 mln zł w czerwcu br. i była niższa o 1% r/r, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena w czerwcu br. wyniosły 13,3 mln zł i były wyższe o 18% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 6 miesięcy br. wzrosły o 13% r/r do 62,6 mln zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w czerwcu 2016 r. przez Bytom wyniosła 11,38 mln zł i była wyższa o 6,1% r/r, podała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 15 632,7 mln zł na koniec czerwca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 15 387,7 mln zł.

Vistal Gdynia podpisał z zagranicznym kontrahentem z branży budowlanej umowę na wykonanie i montaż dwóch dźwigów za 50,9 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółek DTP, Epigon i Medica Pro Familia, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła 40 tys. zł kary na Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) i 80 tys. zł kary na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w związku z nieprzekazaniem informacji o zmianie posiadanego przez OFE PZU udziału w ZCh Police po transakcji z 6 lutego 2013 r., podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao) 125 tys. zł kary za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia od stycznia do kwietnia 2012 r., podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, wobec naruszenia obowiązków informacyjnych, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu BondSpot, polegającej na powołaniu na prezesa Agnieszki Gontarek, podała Komisja.

Impexmetal uzgodnił kluczowe warunki współpracy handlowej z Mahle Behr GmbH & Co. KG w okresie 2017-19, podała spółka. Szacunkowa wartość dostaw wyrobów aluminiowych wyniesie ok. 322 mln zł netto.

Rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach Grupy przez spółkę zależną ZRUG Zabrze, której akcjonariuszami są Stalprofil (62,89% udziału w kapitale zakładowym) i Izostal (37,11%), podała spółka. Etap 1 to restrukturyzacja operacyjna ZRUG, etap II - inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofil.

Rada Giełdy wybrała Adama Miłosza na prezesa rady, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Geotrans podpisał umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) na zagospodarowywanie osadów ściekowych, podała spółka.

Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 500 tys. obligacji serii PPI, w ramach IV publicznego programu emisji obligacji, podała spółka.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC prognozuje, że w tym roku osiągnie przychody na poziomie 6 mln zł i zysk netto wielkości 400 tys. zł, co oznacza to wzrost obu pozycji o ponad 10% r/r, podała spółka.

Sadovaya Group odnotowała 38,79 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 50,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zmniejszyła się o 2,8% m/m i wyniosła 134,9 mld zł na koniec czerwca br., poinformowały Analizy Online.

Atal sprzedał rekordowe 1 183 mieszkania w I półroczu br., tj. o 377 lokali więcej niż rok wcześniej. Według prezesa Zbigniewa Juroszka, pozwala to na podtrzymanie planów sprzedażowych na poziomie 2 tys. mieszkań w całym roku.

Propozycje przebudowy II i III filara systemu emerytalnego w Programie Budowy Kapitału, przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego są szansą na rozbudowę części kapitałowej systemu emerytalnego, uważa prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz.

Macrologic celuje w awans do pierwszej piątki dostawców systemów ERP w Polsce w ciągu 3 lat, poinformowała prezes Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

Wpływ wyniku referendum nt. Brexitu będzie miał ograniczony zasięg na gospodarki rynków wschodzących, uważa prezes Templeton Emerging Markets Group Mark Mobius.

Monnari Trade spodziewa się wyższej dynamiki sprzedaży w lipcu i sierpniu, tj. w okresie wyprzedażowym, podała spółka.

Vantage Development oferuje 3,5-letnie papiery dłużne ze zmiennym oprocentowaniem o łącznej wartości do 10,5 mln zł, poinformowała spółka. Subskrypcja rozpoczęła się 5 lipca br. Środki pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na zakup działek pod inwestycje deweloperskie we Wrocławiu i w Warszawie.

Ronson Development sprzedał netto 156 lokali w II kw. br. (wobec 224 lokali rok wcześniej), a w całego pierwszego półrocza tego roku - 362 mieszkania (wobec odpowiednio 410), poinformowała spółka. Pomimo niższej dynamiki, spółka podtrzymuje plany zakładające sprzedaż na poziomie co najmniej 900 lokali w całym 2016 r., podano także.

Marvipol sprzedał do dilerów Jaguar Land Rover 1 003 samochody tych marek w I półr. br., tj. o ponad 50% więcej r/r. W czerwcu sprzedaż BAP wyniosła 179 sztuk, 30% sprzedaży Land Rover Discovery Sport oraz Jaguar F-Pace, czytamy w komunikacie.

Z ustnego uzasadnienie decyzji sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego w Hawe wynika, że jedynym możliwym sposobem, który ochroniłby interesy wierzycieli tej spółki jest ogłoszenie jej upadłości, uważa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Obecny bank gruntów Archicom zapewnia realizację 3 054 mieszkań, poinformował wiceprezes spółki Rafał Jarodzki. Spółka jest bliska zakupu kolejnych gruntów we Wrocławiu i w Krakowie.

Zarząd GPW zawiesza obrót akcjami Travelplanet począwszy od 5 lipca w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu przez Rockaway Travel, podała giełda.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczął postępowania w sprawie wymierzenia spółce Wawel kary pieniężnej w związku z powzięciem podejrzenia naruszenia w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, co podlega karze pieniężnej, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK Monnari Trade wyniosły ok. 23,4 mln zł i były wyższe o 5,88% niż rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Archicom sprzedała 223 mieszkania w II kwartale 2016 roku, co oznacza wzrost o 70% r/r, podała spółka.

Grupa kapitałowa Wikana sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 99 lokali, a umowami przenoszącymi własność - 75 lokali w I półroczu 2016 r., wobec odpowiednio 97 i 67 rok wcześniej, podała spółka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem