Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na zbycie na rzecz PGNiG Termika Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ) oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwa Finansowego "Silesia"(TFS), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 4 sierpnia br.

CD Projekt rozszerza działalność operacyjną, poprzez rozpoczęcie prac mających na celu wydanie gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" w Chińskiej Republice Ludowej, podała spółka.

Voxel podjął uchwałę w sprawie emisji do 10 tys. obligacji serii G o łącznej wartości do 10 mln zł na sfinansowanie wykupu obligacji serii D, podała spółka.

Grupa Kapitałowa ABC Data osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 186 mln zł w II kwartale br., podała spółka.

Nakłady Kruka na wierzytelności w II kw. 2016 r. wyniosły 667 mln zł a w całym I półroczu nakłady wyniosły 731 mln zł, podała spółka.

CCC wniesie 7,499 mln akcji Eobuwie.pl, stanowiących łącznie 74,99% kapitału, w formie wkładu niepieniężnego do spółki zależnej CCC Shoes & Bags, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym CCC Shoes & Bags, podało CCC.

Oferta Nextbike Polska, spółki zależnej Larq, na kwotę 44,8 mln zł.okazała się jedyna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Miasto Stołeczne Warszawę - Zarząd Dróg Miejskich na obsługę Veturilo, podała spółka.

Unibep wyemitował 300 000 obligacji serii D z ceną emisyjną równą wartości nominalnej i wynoszącą 100 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za 350 mln zł, podała spółka.

Gorenje odnotowało "silny wzrost" zysków EBIT, EBITDA i netto w I poł. 2016 r., podała spółka. Producent AGD podtrzymał też całoroczne cele finansowe.

Ghelamco Invest skróciło okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PPI do dzisiaj, tj. 8 lipca, podała spółka. Zapisy miały być przyjmowane od 7 do 20 lipca.

Rozmowy z bankami finansującymi projekt bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli są bliskie ukończenia, a inwentaryzacja projektu powinna zakończyć się na jesieni, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,3 mln zł w czerwcu br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za czerwiec 2015 r. wyniosły 10,5 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało aneks do porozumienia i przystąpiło do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie uzyskiwania metanu z kopalń węgla.

Grupa Baltona po wakacjach zamierza startować w przetargu na obsługę lotniska we Wrocławiu, poinformował prezes Piotr Kazimierski. Spółka stara się także o rozszerzenie koncesji w portach lotniczych, w których prowadzi działalność, dodał.

Neuca Med - jednostka zależna od Neuki - nabyła 100% udziałów Migmed Centrum Medyczne Sp. z o.o., podała spółka.

Andrzej Kojro został prezesem Enea Operator, podała spółka. Nowy prezes obejmie obowiązki 11 lipca br.

Akcje serii A i B spółki Tower Investments zadebiutują na rynku NewConnect we wtorek, 12 lipca br., poinformowała giełda.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu br. wyniosła 52 mln zł i była o 17% wyższa niż przed rokiem, podała spółka. W okresie 6 miesięcy br. sprzedaż Grupy wyniosła 282 mln zł i była wyższa o 11% niż przed rokiem.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przyjęło akt założycielski spółki Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, podał Altus.

IMC ogłosiła politykę dywidendową, zakładającą coroczne wypłacanie do 10% skonsolidowanego zysku netto dla akcjonariuszy od 2017 roku, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem