Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50 600 821 akcji, tj. 66% akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia br., zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia, podał bank. Ogłoszone wezwanie jest jednym z elementów transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH.

"Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39 288 005 akcji, tj. 51,24% ogólnej liczby akcji i głosów. Cena płacona przez Alior Bank w wezwaniu za każdą akcję Banku BPH wynosi 31,18 zł, co odpowiada średniemu kursowi akcji Banku BPH na GPW z ostatnich sześciu miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Banku BPH mogą składać zapisy na sprzedaż akcji od 1 do 16 sierpnia br. w 45 placówkach Biura Maklerskiego Alior Banku lub korespondencyjnie.

Alior podał, że wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem otrzymania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Banku BPH lub upływu ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia oraz objęcia zapisami w wezwaniu co najmniej 39 288 005 akcji Banku BPH, uprawniających do co najmniej 51,24% ogólnej liczby głosów w Banku BPH.

Wezwanie na akcje Banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI) ,zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą 31 marca br. przez Alior Bank ze spółkami z Grupy GE.

"Grupa GE, która posiada obecnie 87,23% udział w Banku BPH, zobowiązała się, pod warunkiem spełnienia się określonych warunków zawieszających, sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1.225 mln zł, przy czym ? zgodnie z umową zawartą pomiędzy Alior Bankiem a Grupą GE, łączna cena może jeszcze podlegać korektom" - czytamy dalej.

Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł.

"Należy przy tym podkreślić, że bez względu na wspomniane ewentualne korekty, cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH" - podano także.

Wcześniej, 23 czerwca br., bezwarunkową zgodę na nabycie przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH wydał już UOKiK.

Alior podał, że sprzedaż akcji Banku BPH przez spółki z Grupy GE uzależniona jest od spełnienia się następujących pozostałych warunków zawieszających: uzyskanie przez Bank BPH, Alior Bank i GE Investment Poland Sp. z o.o. stosownych zgód lub decyzji Komisji Nadzoru Finansowego; podjęcie przez walne zgromadzenie Alior Banku uchwały w przedmiocie zatwierdzenia podziału Banku BPH oraz uzyskanie określonych interpretacji podatkowych związanych z podziałem Banku BPH.

"Jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90% akcji Banku BPH, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH. W następnym kroku przeprowadzony zostanie podział Banku BPH, w ramach którego podstawowa działalność Banku BPH zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH" - czytamy także.

Nabycie podstawowej działalności Banku BPH wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, która przewiduje wzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów.

Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem