Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie odpowiednio: A- i A. Jednocześnie podtrzymał perspektywą ratingów na poziomie stabilnym, podała agencja.

Pułap ratingów Polski został podtrzymany na poziomie AA-, zaś krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2.

"Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne, dług publiczny zbliżony do mediany krajów porównywalnych oraz poprawiające się finanse zewnętrzne" - czytamy w komunikacie.

Fitch zwraca uwagę, że w ostatnich latach silny wzrost gospodarczy wspierał poprawę wskaźnika PKB per capita, który jednak pozostaje niski w porównaniu do krajów z regionu.

Zmniejszona przewidywalność w polityce gospodarczej od zmian politycznych rozpoczętych w październiku 2015 r. zwiększają ryzyka dla prognoz agencji w zakresie polityki gospodarczej i fiskalnej.

"W ciągu ośmiu miesięcy sprawowania władzy, rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wprowadzał niestandardowe rozwiązania, w tym podatek od banków, a także poluzowanie fiskalne, pomimo wzrostu PKB. Dyskutowane są rozwiązania, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność finansową i fiskalną, m.in. plan konwersji kredytów hipotecznych w obcych walutach. Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym doprowadziły do impasu w relacjach z Komisją Europejską. Te wydarzenia mogą wpłynąć na atrakcyjność Polski jako miejsca do prowadzenia biznesu" - czytamy dalej.

Fitch zwraca jednak uwagę, że uniknięto realizacji niektórych kontrowersyjnych propozycji zgłaszanych przez PiS w kampanii wyborczej, np. wycofano propozycję dotyczącą konwersji wszystkich kredytów hipotecznych w walutach obcych, co mogło kosztować 67 mld zł (3,6% PKB).

"Nowy skład Rady Polityki Pieniężnej banku centralnego, z członkami wybranymi przez instytucje kontrolowane przez PiS, nie doprowadziły do zmiany w polityce pieniężnej. Rząd zobowiązał się do przestrzegania kryteriów unijnych w zakresie deficytu na poziomie 3% PKB" - napisała także agencja.

Fitch spodziewa się, że po wdrożeniu programu Rodzina 500+, rząd zastosuje umiar w realizacji kolejnych obietnic wyborczych związanych ze stanem finansów publicznych.

Agencja oczekuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniesie 2,8% PKB w 2016 r., 3% PKB w 2017 r. oraz jego spadku do 2,9% PKB w 2018 r. dzięki stopniowemu zacieśnianiu polityki fiskalnej.

Fitch prognozuje, że dług publiczny osiągnie swój najwyższy poziom w 2018 r. w wysokości 53,2% PKB (wobec 51,3% PKB na koniec 2015 r.).

15 stycznia Standard & Poors Ratings Services obniżył suwerenny rating kredytowy Polski w walucie obcej do BBB+ z A- z perspektywą negatywną. Następnie 1 lipca br. agencja potwierdziła rating na poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

Tuż po decyzji S&P w styczniu br. Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi IDR dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie odpowiednio: A- i A z perspektywą stabilną.

W maju br. Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej. Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.