Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała trzy decyzje w związku z zamierzoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Alior Bank transakcją mającą skutkować przejęciem przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH z wyłączeniem działalności hipotecznej, podała Komisja.

"KNF jednogłośnie wydała trzy niezbędne decyzje w przedmiocie:

- braku sprzeciwu, co do zamiaru Alior Banku SA oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA bezpośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji Banku BPH SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym tego banku,

- braku sprzeciwu co do zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o. stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH SA od dnia nabycia akcji Banku BPH SA przez Alior Bank SA do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku SA w związku z podziałem Banku BPH SA, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH SA w wyniku podziału Banku BPH SA,

- zezwolenia na podział Banku BPH SA w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Alior Bank SA części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. 'działalności hipotecznej Banku BPH', obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty 19 lipca 2016 r. 2 hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA) oraz odpowiedzialność Banku BPH SA związaną z tymi podmiotami" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej, 23 czerwca br., bezwarunkową zgodę na nabycie przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH wydał już UOKiK.

PZU posiada ok. 25,26% Alior Banku, który z kolei zawarł umowę przejęcia 87,23% akcji Banku BPH od Grupy GE, a ostatnio ogłosił wezwanie na 66% walorów tej instytucji (GE zobowiązała się do sprzedaży akcji w wezwaniu, po spełnieniu odpowiednich warunków). Wczoraj Alior Bank podwyższył cenę w wezwaniu na sprzedaż 50 600 821 akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH do 31,19 zł z 31,18 zł za sztukę oferowanych wcześniej.

Wezwanie na akcje Banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI) ,zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą 31 marca br. przez Alior Bank ze spółkami z Grupy GE.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem