Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusz Synthosa, FTF Galleon, złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, którego przedmiotem będzie zmiana przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz wypłata dywidendy, podała spółka. FTF Galleon posiada 51,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.

Exact Systems, spółka zależna Work Service, podpisała dokument term sheet, dotyczący czynności związanych z przeprowadzeniem w przyszłości transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów czterech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: francuskiej, rumuńskiej, tureckiej i marokańskiej. Spółki działają w branży outsourcingu i specjalizują się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, podała spółka.

Awbud zawarł z Lafarge Cement, oddział w Bielawach, umowę na wykonanie hali magazynowej paliw alternatywnych i związanego z nią budynku administracji z infrastrukturą. Całkowita wartość kontraktu wynosi 12,65 mln zł netto, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Midas na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 9 sierpnia 2016 r., podała Komisja.

PKP Cargo zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę, na podstawie której udostępniony zostanie spółce kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 40 mln euro, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie zakupu lokomotyw wielosystemowych, podało PKP Cargo.

Unibep podpisał ze spółką Kamala z Grupy Turret Development dwie umowy: warunkową umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa oraz umowę o współpracy, dotyczące realizacji inwestycji Fort Służew w Warszawie. Wartość umowy budowlanej to 122,5 mln zł netto, podała spółka.

Olczyk Lokum 7, spółka zależna Lokum Deweloper, otrzymała zgodę Ministra Skarbu Państwa (MSP) na nabycie od Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich nieruchomości we Wrocławiu w rejonie ulic J. Poniatowskiego, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej, o łącznej powierzchni około 1,25 ha, podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że wartość transakcji ma wynieść 13,4 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała trzy decyzje w związku z zamierzoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Alior Bank transakcją mającą skutkować przejęciem przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH z wyłączeniem działalności hipotecznej, podała Komisja.

Lubelski Węgiel Bogdanka zakończył prace wiertnicze związane z realizacją dwóch otworów badawczych, w ramach realizacji koncesji rozpoznawczej na złoże Ostrów, poinformowała spółka. Bogdanka planuje wystąpienie w I kwartale 2017 roku do ministra środowiska z wnioskiem o udzielenie koncesji wydobywczej dla złoża Ostrów, podano także.

Fundusz MCI.TechVentures z grupy Private Equity Managers (PEManagers) powiększa swój portfel spółek z sektora fintech o brytyjską spółkę MarketInvoice, która prowadzi platformę faktoringu online. W rundzie finansowania o wartości 7,2 mln GBP, którą prowadził fundusz MCI.TechVentures, wzięli udział również pozostali inwestorzy finansowi spółki, w tym fundusz Northzone, podał PEManagers.

Do zarządu spółki zależnej PD Co, która odpowiada za projekt inwestycyjny Prairie Mining Limited w Lubelskim Zagłębiu Węglowym wszedł Mirosław Taras - były prezes LW Bogdanki, a prezesem został Ben Stoikovich - jednocześnie prezes Prairie, poinformowała spółka.

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC oczekuje, że z nowej usługi mikrofaktoringu WEC skorzysta ok. 20-40 firm do końca roku, zaś rozwój wszystkich linii biznesowych zapewni wzrost przychodów i zysków o 10% r/r w br. Spółka liczy również, że jeszcze w tym roku podpisze pierwsze umowy o współpracy z mikrofirmami z Ukrainy, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Brzeziński.

Lokaty Budowlane Dolna Sp. z o.o. - spółka zależna Lokaty Budowlane - zawarła 3 umowy kupna działek w Warszawie wraz z wierzytelnościami o łącznej powierzchni 9 650 m2 za łączną kwotę 7 mln zł, poinformowała spółka. Lokaty Budowlane liczą na zysk ze sprzedaży lub uzyskanie innych korzyści wynikających z prawa własności w wysokości 5 mln zł, podano także.

Obligacje Orlen Capital AB o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zadebiutują w środę, 20 lipca, na Catalyst, podała giełda.

Basolma Holding (dawniej Bimeda Holding) zrezygnował z zamiaru zwiększenia udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Biotonu do 30-33%, podał Bioton. Zamiar ten miał zostać zrealizowany do końca lipca br.

Spółki NewConnect wykazały wzrost zadłużenia od początku roku o 6,4 mln zł do łącznie 11,65 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Największe długi mają firmy działające w nowoczesnych branżach, natomiast najliczniejszą branżą pod względem zadłużenia są firmy usługowe, handlowe i budowlane.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) cofnęła Wasko świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, podała spółka. Decyzja ABW nie będzie miała istotnego wpływu na sytuację finansową spółki, podkreśla Wasko.

Indeks WIG20 kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym tygodniu ruch wzrostowy. Wczorajsza sesja pokazała, że próba zamachu stanu w Turcji i zaogniona sytuacja w tym kraju nie spowodowała awersji do ryzyka, a wręcz wpłynęła pozytywnie na ceny akcji z krajów pozostałych rynków wschodzących.

Eastside - Bis sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna od Boryszewa - zawarła z podmiotami z grupy Skanska umowy dotyczące sprzedaży projektu inwestycyjnego, realizowanego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 o powierzchni 5 727 m2 za łączną kwotę około 96 mln zł netto, podał Boryszew. Zamknięcie transakcji planowane jest na sierpień 2016 roku.

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 27,81 zł, tj. 1,08 zł na akcję z zysku za 2015 rok, wynika z uchwał podjętych przez walne.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem