Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln euro, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł), podała spółka. Odpis wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku.

"W/w należności są należnościami z tytułu dostaw nawozów do Senegalu w latach 2013-2014, kiedy to emitent próbował wejść na nowy, tamtejszy rynek nawozów" - czytamy w komunikacie.

Powyższa uchwała podjęta została po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Afrig oraz w związku z otrzymaną informacją o utworzeniu przez spółkę zależną Afrig następujących odpisów:

- odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych ponad rok, na 100% tych należności w kwocie 2 877, 5 mln XOF (ok. 19 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.),

- odpisów aktualizujących wartość zapasów fosforytów prezentowanych przez spółkę jako produkcja w toku, nie wykazujących rotacji ponad 2 lata, na 50% ich wartości w kwocie 817 mln XOF (ok. 5,4 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.), podano również.

"Utworzenie przez spółkę opisanego wyżej odpisu aktualizującego na kwotę 10,5 euro wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku. Natomiast dokonanie w/w odpisów aktualizacyjnych przez spółkę zależną emitenta wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku" - czytamy dalej.

Sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.