Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna

-- Polska, Litwa i Rumunia chcą razem negocjować z firmami farmaceutycznymi warunki zakupu lekarstw, które trafią na listy refundacyjne. W przyszłości do tych państw będą mogły dołączyć kolejne.

-- Rząd ma listę zakładów, które są trwale nierentowne. Nawet sześć z nich może czekać likwidacja, bez której niemożliwe będzie uratowanie branży. Władze szukają sposobu na przekazanie tej niepopularnej politycznie decyzji

--?Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", która została przekazana do konsultacji, jest dużo obszerniejsza niż projekt zaprezentowany przez wicepremiera w maju. Ale znaków zapytania od tego nie ubyło

-- Polskie koncerny z dużo mniejszym entuzjazmem podchodzą do inwestycji w wydobycie. Sytuacja na rynku surowcowym zmusiła firmy do korekt w strategiach

-- Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która jest jednym z największych publicznych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce, do końca 2023 r. powinna wydać 67,5 mld zł. Jest jednak problem. Z audytu Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynika, że połowa z unijnych inwestycji do 2023 r. może być zagrożona nieterminowym wykonaniem. Wtedy pieniądze przepadną.

-- Gminy buntują się przeciwko ocenom wiarygodności ekonomicznej, o które nie prosiły. Na działania jednej z agencji oceniających trafiło doniesienie do KNF

Rzeczpospolita

-- 72 proc. miast sprzeciwia się likwidacji gimnazjów, a 96 proc. jest za objęciem 6-latków subwencją szkolną - wynika z badania Związku Miast Polskich.

-- Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega szpitale przed stosowaniem różnych trików, aby zaoszczędzić na składkach od wynagrodzeń pracowników. W ciągu ostatnich trzech lat kontrolerzy ZUS odwiedzili 86 placówek medycznych i wykryli w nich zaległości w zapłacie składek na kwotę ponad 132 mln zł.

-- Z analizy wokand sądowych wynika, że mieszkańcy nie chcą już w sąsiedztwie wielkich centrów handlowych. Chcemy kupować w dyskontach oraz małych i średniej wielkości supermarketach, o powierzchni 500-1500 m, na które nie musi zezwalać plan i wystarczy decyzja o warunkach zabudowy. Dotyczy to zwłaszcza marketów budowlanych i specjalistycznych, np. ze sprzętem AGD i RTV.

Parkiet

? Uwzględnienie roli rynku kapitałowego w realizacji Planu to bardzo optymistyczny sygnał z rządu. Rozwój giełdy jest podstawowym warunkiem realizacji całego projektu. Bez tego cała inicjatywa nie wypali ? przekonuje Waldemar Markiewicz, szef Izby Domów Maklerskich.

--Od 4,5 do 5 proc. mogła pójść w górę sprzedaż piwa w Polsce od stycznia do końca czerwca 2016 r. ? wynika z szacunków branży. Konsumpcja wzrosła przede wszystkim dzięki lepszym warunkom pogodowym w pierwszej połowie 2016 r.

Puls Biznesu

-- Pojawia się coraz więcej negatywnych opinii o rządowym projekcie zakładającym przejmowanie przez państwo majątków przedsiębiorstw, które mogły mieć związek z popełnieniem przestępstwa. Najczęstsze zarzuty wobec projektu autorstwa resortu sprawiedliwości to: niezgodność z konstytucją, groźba utraty majątków także przez uczciwe firmy i osoby, wysokie ryzyko ujawniania tajemnic biznesowych, zastawianie pułapek na obywateli, , ryzyko wykorzystywania nowych regulacji do celów politycznych

-- W ubiegłym roku Polacy wydali aż 100 mln zł na wersję zabawkową oraz półprofesjonalną dronów, służącą do robienia zdjęć. Do dronów powoli przekonują się też przedsiębiorcy. Coraz więcej polskich firm używa ich na co dzień do prowadzenia biznesu.

ISBnews

iAlbatros Group wezwał do sprzedaży do 1,38 mln akcji własnych po 28,9 zł sztuka, podano w komunikacie.

Stalexport Autostrady odnotował 70,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 41,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kofola ČeskoSlovensko odnotowała 129,38 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 193,97 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Plaza Centers N.V. (Plaza) ma niewiążący list intencyjny z globalnym funduszem inwestycyjnym dotyczący sprzedaży centrów handlowych Toruń Plaza i Suwałki Plaza. Uzgodniona wartość obu centrów wynosi szacunkowo 121 mln euro, podała spółka.

Kopex - Famago sp. z o.o. (Famago) - dłużnik Kopeksu - złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Kopex.

Capital Park osiągnął 82% wynajmu w biurowcu Eurocentrum Office Complex, podała grupa.

Otwarcie przez sąd postępowania sanacyjnego dla Action zabezpiecza pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację, poinformował prezes Action Piotr Bieliński.

Rada dyrektorów Kopex Australia Pty Ltd ? spółka zależna Kopeksu ? podjęła uchwałę o wszczęciu przewidzianej przez prawo australijskie procedury "voluntary administration", nakierowanej na zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnej spółki w maksymalnym możliwym stopniu, podał Kopex.

Ronson Europe wyemitował w ramach oferty prywatnej 4-letnie obligacje serii Q o wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Spółka nie wyklucza wcześniejszego wykupu części obligacji zapadających w 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 535 mln zł i były wyższe o ok. 21% r/r, podała spółka.

AmRest Holdings podpisał trzeci aneks do wstępnego wiążącego porozumienia (head of terms) z Pizza Hut Europe Sarl - tym razem termin zawarcia umowy został przedłużony do 15 sierpnia br., podała spółka.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego, podała spółka.

MOL Plc. sfinalizował akwizycję węgierskich aktywów ENI, w skład których wchodzi sieć stacji benzynowych oraz biznes hurtowy, podał koncern.

W należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrociepłowni Gorzów przystąpiono do tzw. rozruchu gorącego nowego bloku gazowo-parowego, podała spółka.

Elektrobudowa wybuduje dla PKN Orlen instalację metatezy w zakładzie produkcyjnym w Płocku za około 250 mln zł, podała spółka.

W skład zarządu eurobanku od 1 września wejdzie Alexis Lacroix, który po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) obejmie funkcję prezesa, poinformował bank. Zastąpi on na stanowisku Arnaud Denisa, który był prezesem od 2013 r., podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za lipiec 2016 wyniosły ok. 207 mln zł i były wyższe o 27,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.

Miasto Stołeczne Warszawa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości przy Łuckiej 7/9, podał Boryszew. Tym samym spełnił się warunek zawieszający umowę sprzedaży na rzecz Skanska.

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) zanotowała 119,9 mln euro sprzedaży netto w II kw. 2016 r., co oznacza spadek o 2,5% (bez efektów kursowych) oraz o 5% (z efektami kursowymi), podała spółka. Z kolei w okresie I-II kw. 2016 sprzedaż grupy wyniosła 205 mln euro, co oznacza spadek r/r o 4,6% (bez efektów kursowych) i 6,6% (z efektami kursowymi).

Archicom wprowadził do oferty 76 mieszkań na wrocławskim osiedlu Słoneczne Stabłowice, poinformowała spółka. Na terenie osiedla społecznego powstaną trzy nowe budynki, podano także.

Grupa Żywiec odnotowała 129,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 87,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) pokazał, że współczynnik Common Equity Tier 1 (CET 1) dla UniCredit wynosi 11,57% w scenariuszu bazowym i 7,12% w scenariuszu negatywnym, podał bank.

Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Andrzeja Stachnika na stanowisko prezesa zarządu od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka.

Całkowity wykup obligacji serii A i serii B Velto Cars zostanie zakończony do dnia 17 sierpnia 2016 roku, podała spółka.

Skarb Państwa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D do 13 zł z 10 zł, podała spółka.

Enea rozpoczęła rozmowy w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Katowicki Holding Węglowy (KHW), podała spółka.

Mabion nadal prowadzi zaawansowane rozmowy w celu pozyskania wyłącznego dystrybutora do sprzedaży i marketingu leku MabionCD20 na terenie UE i zamierza doprowadzić do podpisania umowy z wybranym parterem w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka.

Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) za 2015 r. wynosi ok. 326 mln zł. PGE uważa tę kwotę za bezsporną, podała spółka.

Akcjonariusze Alior Banku podjęli uchwałę dotyczącą podziału Banku BPH poprzez przeniesienie na Alior Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności bankowej innej niż działalność hipoteczna, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego.

ProsperoCapital, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę emisji obligacji uprzywilejowanych o wartości do 249,5 mln zł w celu sfinansowania nabycia trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln euro, podała spółka.

Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) pokazał, że PKO Bank Polski jest w gronie najbezpieczniejszych banków w UE. Prognozowane w badaniu poziomy współczynnika Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) PKO BP zarówno w scenariuszu bazowym, jak i w warunkach skrajnie niekorzystnych spełniają normy nadzorcze i kształtują się powyżej średniej dla badanych banków, podał bank.

(ISBnews) -

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem