Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Famur szacuje, że jego grupa kapitałowa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 499 mln zł, EBITDA ok. 129 mln zł i zysk netto ok. 50 mln zł w I półroczu 2016 r., podała spółka.

Należący do Waterland Private Equity WPEF VI Holding V B.V. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso, podał Urząd.

GetBack przydzielił obligacje serii AN12, AN24 i DC12 o łącznej wartości nominalnej równej 6,06 mln zł, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w lipcu 2016 roku wyniosły ok. 47,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 17,3%, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2016 roku wyniosła około 321,0 mln zł i była wyższa o około 16,2% r/r.

Integer.pl zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem swojej działalności, podała spółka.

Skorygowana cena nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank według stanu na 30 czerwca br. wynosi 1 159 645 000 zł, podał Alior.

InPost zawarł z Ruchem ugodę w celu zakończenia wszelkich sporów związanych z wykonywaniem i rozwiązaniem umowy o współpracy, na mocy której Inpost zapłaci na rzecz Ruchu bezwarunkowo i bez jakichkolwiek zastrzeżeń 4,92 mln zł brutto, podała spółka.

W rewizji strategii do 2020 r. Grupa Kęty uwzględni większy rozwój segmentu systemów aluminiowych. Weźmie także pod uwagę politykę właścicieli w zakresie dywidendy, poinformował członek zarządu Adam Piela.

Grupa Kęty oczekuje dobrego III kw. 2016 r. i nie widzi zagrożenia dla realizacji budżetu na ten rok, poinformował członek zarządu Adam Piela.

Immofinanz sfinalizował nabycie 25,69 mln akcji, stanowiących ok. 26%, CA Immobilien Anlagen AG od Terim Limited (Cypr) i czterech imiennych CA Immo od O1 Group Limited (Cypr), podała spółka.

mBank chce pozyskać 0,5 mln nowych klientów z grupy wiekowej do 24 lat w ciągu pięciu lat, poinformował wiceprezes instytucji odpowiedzialny za detal Cezary Kocik.

Fundusz Venture Inc. kupił 12,5% akcji Inno-Gene od Med-Center i Ultra Qam 5, podała spółka.

Naftoremont-Naftobudowa, należąca do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal, wykona prace w rafineriach Total w Antwerpii i PKN Orlen w Płocku za odpowiednio 16,2 mln zł i 9,8 mln zł, podał Polimex.

Sfinks chce rozwijać markę Chłopskie Jadło, bierze też pod uwagę rozwój Wooka i nabywanie pojedynczych niesieciowych restauracji, poinformował prezes Sylwester Cacek.

Sfinks podtrzymuje prognozę wyników na 2016 r. Spółka podejmuje działania przeciwdziałające presjom kosztowym, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lipcu br. 3,9 USD/b w porównaniu do 6 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu 2015 r. marża wynosiła 10,9 USD/b, podała spółka.

Rada nadzorcza Empik Media & Fashion (EMF) podjęła uchwałę w sprawie powołania Marka Ondrejki do zarządu spółki na prezesa, będącego dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym EMF od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 902,3 mln zł na koniec lipca 2016 r. (wobec 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r.), poinformowała spółka.

Grupa TDJ przedstawiła 29 lipca skorygowany projekt propozycji restrukturyzacji zadłużenia Kopeksu i liczy na porozumienie między wierzycielami spółki, które umożliwi restrukturyzację zadłużenia i przejęcie Kopeksu przez TDJ, wynika z oświadczenia grupy.

Mirbud podpisał umowy z Panattoni Development Europe dotyczące realizacji budynku z powierzchnią magazynową, produkcyjną, techniczną i biurowo-socjalną, wraz z łącznikiem w Polkowicach o wartości ponad 15 mln zł, poinformowała spółka.

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 312 firm w lipcu. Według stanu na 1 sierpnia, z jej rozwiązania korzystało 16 204 firm z ponad 140 krajów., podała spółka.

Kleba Invest dokonał przydziału obligacji serii S w liczbie 1 581 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 1 581 000 zł, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,27 USD/baryłkę w lipcu 2016 r. wobec 7,09 USD/baryłkę w czerwcu i 6,79 USD/baryłkę w lipcu 2015 r., podała spółka.

Rada nadzorcza IMS wyraziła zgodę na zakup przez spółkę 2,9% kapitału zakładowego w Mood Factory od Patryka Wierniuka za 19 800 zł oraz zaproponowała członkom zarządu IMS odkup posiadanych przez nich udziałów Mood Factory, podała spółka.

Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 8 sierpnia termin spełnienia ostatniego z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton.

Admiral Boats dokonał zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii J, w ramach której podpisane zostały umowy objęcia akcji z 6 inwestorami, których przedmiotem było 13 760 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Łączna wartość nominalna emitowanych akcji serii J wyniosła 3 440 000 zł, podała spółka.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,48 mln zł w lipcu 2016 r., co oznacza wzrost o 47% w skali roku, podała spółka.

Sfinks Polska odnotował 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obr. 2016 r. (okres grudzień 2015 - maj 2016), podała spółka w raporcie.

ABM Solid podpisał z Nowak-Mosty umowę na wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych w ciągu obwodnicy miejscowości Czarnowąsy za 12,31 mln zł netto, podała spółka.

Grupa Kęty odnotowała 89,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 57,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem