Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Eastside ? Bis, spółka pośrednio zależna Boryszewa, zawarła z podmiotem z Grupy Skanska ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie za ok. 96 mln zł netto, podał Boryszew.

Agencja Fitch Ratings podwyższyła krajowy długoterminowy rating PKN Orlen i krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia (odnoszący się także do obligacji detalicznych serii A, B, C, D, E i F wyemitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji) do "A(pol)" z dotychczasowej oceny "A-(pol)", podała spółka. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Oferta Rafako, warta 289,2 mln zł netto (ok. 355,7 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym Enei Wytwarzanie na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice, podało Rafako.

Stokrotka, spółka zależna Emperia Holding, osiągnęła w lipcu 2016 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 195 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w lipcu 2015 roku o ok. 22,1%, podała Emperia.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w lipcu 2016 r. przez Bytom wyniosła 12,38 mln zł i była wyższa o 18,1% r/r, podała spółka.

Akcjonariusz Synthosa, FTF Galleon, złożył wniosek zmieniający wcześniejszy wniosek w zakresie proponowanego porządku obrad NWZ Synthosa. Obecnie Galleon chce, by głosowaniu poddać zmianę przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy i/lub zaliczki na poczet dywidendy. FTF Galleon posiada 51,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.

Erbud zawarł umowę na realizację budynku hotelowego wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Suwak za 36,11 mln zł, podała spółka.

Erbud zawarł umowę na wykonanie stanu surowego otwartego zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu za 28,11 mln zł, podała spółka.

MKS Cracovia SSA, spółka należąca do Comarchu, podpisała umowę z klubem sportowym Leicester City Football Club na sprzedaż karty zawodniczej Bartosza Kapustki. Umowa nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Comarchu, podała spółka.

Fachowcy.pl Ventures miała 1 550 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec lipca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 575, podała spółka.

Polski rynek akcji na tle innych krajów zachowuje się znacznie słabiej i jest szansa, że w drugiej połowie nastąpi odbicie w górę ze względu m.in. na dobrą sytuację gospodarczą i ostateczne wyjaśnienie kwestii związanych z kredytami frankowymi, prognozuje główny strateg rynków w PKO BP Mariusz Adamiak.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Vivid Games w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E, podała KNF.

Dekpol zawarł z Coffee Promotion umowę na budowę palarni i mieszalni kawy w miejscowości Koniecwałd (pomorskie), podała spółka.

Mennica Polska zdecydowała o ujęciu w księgach finansowych grupy kapitałowej aktywa podatkowego, co powiększy o 23,14 mln zł skonsolidowany wynik finansowy netto spółki za I półrocze 2016 r., podała spółka.

Software Mind, spółka zależna Ailleron, ma umowę ze Standard Chartered Bank na wdrożenie LiveBank w kolejnych krajach Azji i w Afryce, podał Ailleron.

UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS) ? spółka z grupy UniCredit ? podpisała z SIA umowę ramową w sprawie sprzedaży działalności przetwarzania transakcji kartowych we Włoszech, Niemczech i Austrii za 500 mln euro w gotówce, podała grupa.

UniCredit odnotował 916 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 522 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PGF Urtica, należąca do Grupy Pelion, otworzyła nowy magazyn leków szpitalnych. Inwestycja warta blisko 30 mln zł, będzie największą tego typu hurtownią w kraju, podała spółka.

Ponad 45% firm z sektora budowlanego planuje rozwój swojego biznesu, w pierwszej kolejności rozumiany jako akwizycje nowych klientów (66,1% firm) i zwiększanie zatrudnienia (55,7%), wynika z badania "Rynek pracy w sektorze budowlanym" przeprowadzonego dla Work Service.

IMS liczy, że przejęcie Mood Factory umożliwi obu spółkom szybszy wzrost w obszarze obsługiwanych lokalizacji abonamentowych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Bielawskiego dla ISBnews. Bielawski zaznaczył też, że IMS może przeprowadzić kolejne akwizycje.

Murapol Radockiego, spółka zależna Murapolu, zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości w Katowicach za 6,65 mln zł netto. Zamierza na niej zrealizować projekt obejmujący budowę ok. 360 lokali, podał Murapol.

Grodno odnotowało spadek zysku netto o 26,8% r/r/ do 0,4 mln zł w I kw. roku finansowego 2016, tj. w okresie 1 kwietnia ? 30 czerwca 2016 r., podała spółka.

Grupa Lokum Deweloper sfinalizowała zakup nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,25 ha przy ul. J. Poniatowskiego, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej na wrocławskim Starym Mieście, poinformowała spółka. Na nowym gruncie grupa zamierza zrealizować osiedle o podwyższonym standardzie z 280 lokalami, podano również.

Wartość kredytów i innych należności netto udzielonych klientom ING Banku Śląskiego wyniosła ponad 74 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o ponad 15% (blisko 10 mld zł) licząc rok do roku, podał bank. W tym czasie depozyty zwiększyły się o 16% r/r (13 mld zł).

Open Finance w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podała spółka. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji.

Bank Pekao jest "na dobrej drodze" do realizacji swoich całorocznych celów strategicznych i osiągnięcia wyniku netto w 2016 r. na poziomie ubiegłorocznym, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca br. posiadało ok. 2,05 mln kllientów. To oznacza, że na przestrzeni drugiego kwartału z inwestowania zrezygnowało ok. 15,8 tys., a w skali roku 86 tys. (-4%) osób, wynika z szacunków Analiz Online.

Niemal 70% oferty pierwszego etapu projektu Mennica Residence znalazło nabywców, poinformował inwestor Mennica Polska. Pierwszy etap inwestycji został uruchomiony w marcu br. W ofercie znalazło się 188 mieszkań.

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 38% r/r w okresie styczeń-lipiec br. do 265,6 mln zł, podała spółka. W samym lipcu sprzedaż osiągnęła 36,3 mln zł (+32% r/r).

Zysk netto Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC po dwóch kwartałach br. wyniósł 288 tys. zł i był wyższy o 3% w skali roku, zaś EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 12%, podała spółka. Zarząd oczekuje wzrostu przychodów i zysku w kolejnych kwartałach dzięki pozyskiwaniu zleceń inkasa windykacyjnego i rozwojowi działalności factoringowej.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) ING Banku Śląskiego spadł do 48,2% w I półroczu br. wobec 52,9% rok wcześniej. Bank poprawił wynik odsetkowy o 16,8% w skali roku i zwiększył marżę odsetkową netto do 2,5%, podał ING BSK w raporcie.

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w lipcu br. o 3% r/r i wyniosła łącznie 19,6 mln zł, podała spółka.

Energa Elektrownia Ostrołęka ? spółka zależna Energi ? wystawiła Rafako notę obciążeniową na 13,49 mln zł za opóźnienia w realizacji kontraktu na redukcję NOx w Elektrowni Ostrołęka B, podało Rafako. Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem noty.

Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych przez Bank Pekao w II kwartale br. wyniosła 2 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela pożyczek gotówkowych o 12% w skali roku. W I półroczu bank udzielił klientom indywidualnym kredytów na kwotę prawie 6,5 mld zł, podał Pekao.

Enea Wytwarzanie ? spółka zależna Enei ? rozpoczęła budowę tymczasowego progu stabilizującego poziom wody na Wiśle, który ma zabezpieczyć pracę Elektrowni Kozienice, podała spółka.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 42,4% na koniec czerwca br. wobec 45,0% rok wcześniej. Bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie sprzed roku tj. 2,8%, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląski (ING BSK) odnotował 406,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 344,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Pekao SA odnotował 690,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 619,21 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Ciech Soda Romania (CSR), spółka zależna Ciech, z powodów technologicznych wstrzymała produkcję sody, podał Ciech.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem