Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Zarząd Kredyt Inkaso ocenia, że cena za akcję wysokości 20 zł obowiązująca od 24 do 29 sierpnia 2016 w wezwaniu na akcje spółki, ogłoszonym 26 lipca przez WPEF VI Holding V B.V. nie odzwierciedla wartości godziwej spółki, podało KI w komunikacie.

"Zarząd spółki uważa zaproponowaną w wezwaniu cenę akcji, obowiązującą:

a) w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. włącznie, uwzględniając obecną sytuację spółki, za odzwierciedlającą wartość godziwą spółki,

b) w okresie od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r. włącznie, uwzględniając obecną sytuację spółki, za nie odzwierciedlającą wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie

WPEF VI Holding V (Waterland) ogłosił 26 lipca wezwanie na 8 538 095 akcji Kredyt Inkaso, reprezentujących 66% kapitału zakładowego spółki. W ramach ogłoszonego wezwania, akcje będą nabywane w okresie od 16 sierpnia do 23 sierpnia 2016 r. włącznie - po cenie za jedną akcję wynoszącej 22,0 zł, zaś od 24 sierpnia 29 sierpnia 2016 r. włącznie - po cenie za jedną akcję wynoszącej 20,0 zł.

Zarząd Kredyt Inkaso ocenił także, że wezwanie nie wpłynie negatywnie na interes spółki zarówno w aspekcie jej bieżącej działalności, jak i lokalizacji tej działalności, realizowanej strategii czy poziomu zatrudnienia.

"Zamiarem wzywającego jest wspieranie rozwoju spółki z wykorzystaniem wszystkich źródeł kapitału będących w jej dyspozycji, w tym między innymi poprzez reinwestowanie zysku oraz finansowanie dłużne. Rozwój spółki jest planowany poprzez wzrost organiczny jak również poprzez nabywanie nowych podmiotów na rynkach, na których spółka jest już obecna, jak też poprzez ekspansję na nowe rynki" - czytamy w komunikacie.

KI wskazało, że w celu zapewnienia wdrożenia strategii rozwoju, wzywający zamierza zwiększyć w wyniku wezwania swój udział w spółce do 66% oraz osiągnąć pozycję dominującą w spółce, zwiększając swoją reprezentację w jej radzie nadzorczej.

"W opinii zarządu spółki, powyższe stwierdzenie wyraża intencje wzywającego świadczące o jego woli korzystnego oddziaływania na działalność spółki w kierunku umożliwiającym jej optymalny rozwój i ekspansję, co jest zbieżne z wizją prezentowaną w tym zakresie przez zarząd. Realizacja tych zamierzeń jest warunkowana uzyskaniem w wyniku wezwania, przez wzywającego, statusu akcjonariusza dominującego w spółce" - czytamy także.

Zarząd Kredyt Inkaso podał, że wzywający nie przedstawił informacji wskazujących na możliwy wpływ wezwania na zatrudnienie w spółce, ani innych informacji, których treść odnosiłaby się do strategicznych planów wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie oraz na lokalizację prowadzonej przez KI działalności.

"W opinii zarządu, opierając się na treści wezwania, nie ma podstaw by twierdzić, iż wezwanie wpłynie w określony sposób na lokalizację prowadzenia działalności operacyjnej przez spółkę lub na zatrudnienie w spółce. W związku z tym, zdaniem zarządu powyższe informacje pozwalają uznać, że wezwanie nie wpłynie negatywnie na interes spółki tak w aspekcie jej bieżącej działalności, jak i lokalizacji tej działalności, realizowanej strategii czy poziomu zatrudnienia" - czytamy dalej.

Waterland jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną w Holandii oraz podmiotem pośrednio zależnym od Waterland Private Equity Investments B.V. (WPEI). WPEI jest niezależnym zarządcą funduszy typu private equity, który pośrednio zarządza szeregiem swoich spółek portfelowych. Grupa Waterland inwestuje w przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach takich jak przemysł farmaceutyczny, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi ubezpieczeniowe, usługi IT, usługi wypoczynkowe i luksusowe, branża spożywcza i napojów, branża gier losowych oraz usługi związane ze zrównoważonym rozwojem (np. utylizacja odpadów, utylizacja popiołu dennego spalarni).

Kredyt Inkaso jest spółką akcyjną utworzoną w Polsce oraz spółką dominującą Grupy KI, w skład której wchodzi ok. 15 spółek zależnych. KI zajmuje się zarządzaniem Grupą KI oraz świadczeniem usług wsparcia dla spółek wchodzących w jej skład. Działalność Grupy KI koncentruje się na zarządzaniu oraz obrocie wierzytelnościami, jak również świadczeniu usług powiązanych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem