Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu w walutach obcych i krajowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Wcześniej 25 maja br. agencja Moody's potwierdziła rating PGE na poziomie Baa1 ze stabilną perspektywą.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 12,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 11,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA3, podała spółka.

Bank Pekao podjął decyzję o obniżeniu kwoty przyznanego limitu ważnych gwarancji i otwartych akredytyw dla Action oraz odmówił wystawiania nowych gwarancji i otwierania akredytyw, a także obniżył kwotę przyznanego kredytu do wysokości kwot już wypłaconych, podał Action.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Everest Investments, podała spółka.

Zarząd Wikany stwierdził, że cena za akcje zaproponowana w wezwaniu Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 odpowiada wartości godziwej, podała spółka.

Marvipol sprzedał 35 mieszkań i lokali usługowych w lipcu 2016 r. (spadek 19% r/r), co daje narastająco od stycznia 2016 r. - 326 szt. (wzrost o 9% r/r), podała spółka.

Oferta konsorcjum Elektrotimu i Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega Pol, warta 22,86 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), podała spółka.

Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa Senegalu przedłużyło African Investment Group (AFRIG) ? spółce zależnej Zakładów Chemicznych Police ? koncesję poszukiwawczą fosforytów w regionie Kebemer o trzy lata i nie przedłużyło koncesji na złożu Kayar Offshore, podała spółka.

Alma Market podjęła decyzję o przeglądzie opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka.

Bank BPH otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję dotyczącą zatwierdzenia zmian statutu banku w związku z planowanym podziałem Banku BPH w zakresie zmiany dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego BPH w związku z podziałem, podał bank.

Mennica Polska uważa, że wyniki finansowe grupy potwierdzają zdolność do długotrwałego utrzymywania wysokiego poziomu rentowności, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w lipcu br. o 19% r/r i wyniosły 12,47 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 75,92 mln zł przychodów, czyli 13% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

MOL odnotował 83,54 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 57,45 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AC SA odnotowało 17,1 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 16,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Central Europe odnotowało 2,43 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,23 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 40,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 28,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budrex-Kobi ? spółka zależna Unibepu ? podpisała z Polaqua aneks zwiększający zakres prac budowlanych wykonywanych w charakterze podwykonawcy na drodze krajowej nr 8 i zwiększający wartość umowy do 25 mln zł netto, podał Unibep.

Wszystkie warunki emisji obligacji uprzywilejowanych Kruka o całkowitej wartości 249,3 mln RON (240,4 mln zł) zostały spełnione, emisja doszła do skutku, a papiery zostały przydzielone, podała spółka.

Piotr Walkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) z dniem 4 sierpnia br., podała spółka.

Esotiq & Henderson zdecydował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomienia o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wnosząc jednocześnie o podjęcie stosownych czynności sprawdzających oraz o ewentualne zawiadomienie prokuratury podała spółka.

Obligacje serii R Robyga o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek 8 sierpnia, podał Robyg.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem