Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź oddelegowała członków rady Dominika Hunka i Michała Czarnika do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie inwestycji spółki poza granicami Polski, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Mex Polska związany z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E, podała spółka.

Archicom Sp. z o.o. - Jagodno5 SK, spółka zależna Archicomu, zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu za 8,97 mln zł netto, podała spółka. Nieruchomość umożliwia budowę ok. 550 mieszkań.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) ? spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z konsorcjum Polimex Energetyka Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Doosan Lentjes GmbH umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego w Elektrowni Pomorzany, podała spółka. Wartość kontraktu to 97 mln zł netto.

Kopex liczy na porozumienie z bankami w sprawie restrukturyzacji finansowania, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

PCC Rokita dokonał przydziału 250 000 obligacji serii DC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Kopeksu powołała Dariusza Pietyszuka na prezesa Kopeksu na pięcioletnią kadencję indywidualną, podała spółka.

Po interwencji wicepremiera Mateusza Morawieckiego w sprawie problemów związanych z rejestracjami wyrobów Ursusa na terenie Niemiec, producent dynamicznie zwiększa sprzedaż ciągników w tym kraju i liczy, że będzie w stanie w bardzo szybkim czasie osiągnąć na rynku niemieckim udział ok. 5%, podała spółka. Ponadto jeszcze w tym roku Ursus chce uruchomić sprzedaż we Francji i we Włoszech.

Grupa Lotos chce zbudować w upstream dobry portfel aktywów, poinformował wiceprezes Marcin Jastrzębski. Na złożach bałtyckich spółka chce popracować nad redukcją kosztów wydobycia.

Kredyt Inkaso szacuje utracone korzyści z wypowiedzianych umów z AgioFunds TFI na 30,6 mln zł i analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych, aby otrzymać odszkodowanie od osób i podmiotów, które przyczyniły się do powstania szkody wskutek wypowiedzenia umów z Trigon TFI, podał Kredyt Inkaso.

Pfleiderer Grajewo przygotował już nową kolekcję, która zostanie zaprezentowana w październiku br., a do szerokiej sprzedaży trafi w styczniu 2017 r., poinformował prezes Michael Wolff.

Alior Bank podtrzymuje cele finansowe na 2016 rok, które zakładają m.in. zysk netto wysokości 322 mln zł, marżę odsetkową netto wysokości 4,6% oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie 48%. Bank ocenia, że pomimo kosztów związanych z połączeniem z BPH, które pojawią się w III i IV kw. tego roku bank będzie w stanie zrealizować te cele, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Atal rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Apartamenty Przybyszewskiego 64 w Krakowie, podała spółka. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2017 r.

Skonsolidowane przychody w I półroczu Geotrans wyniosły 13 mln zł, przy 3,2 mln zł wyniki EBITDA i 2,1 mln zł na poziomie zysku netto, poinformowała spółka.

Grupa Lotos przedstawi jesienią nową strategię, w której zakłada m.in. powrót do wypłacania dywidendy, poinformował wiceprezes Mateusz Aleksander Bonca.

Wierzyciele Action podjęli działania w kierunku sformułowania komitetu, który ma docelowo zatwierdzić propozycje sanacyjne, poinformował ISBnews prezes Action Piotr Bieliński. Zapewnia, że sytuacja spółki jest stabilna i kontrolowana oraz zakłada, że zatwierdzenie propozycji sanacyjnych powinno nastąpić do końca października. Dywidenda ma zostać wypłacona, ale jej wypłata może się opóźnić.

Alior Bank chce osiągać ok. 100 mln zł wyniku z prowizji i opłat kwartalnie. Bank oczekuje, że poprawa tego wyniku nastąpi już w przyszłym kwartale, jednak na jego docelowy poziom trzeba poczekać 2-3 kwartały, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Grupa Lotos razem z Repsolem i innymi udziałowcami koncesji Yme przygotuje ponowny plan zagospodarowania złoża (PDO) do początku przyszłego roku i wtedy zdecyduje o swoim dalszym udziale w projekcie, poinformował wiceprezes Marcin Jastrzębski.

Asbis podtrzymuje całoroczną prognozę finansową, oczekuje dodatnich przepływów operacyjnych i poprawy pozycji gotówkowej, poinformował dyrektor finansowy Asbis Marios Christou.

Energa widzi zainteresowanie potencjalnych inwestorów blokiem C Elektrowni Ostrołęka, rozważa różne formuły finansowania. W idealnym scenariuszu budowa mogłaby ruszyć w 2018 r., poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Energa nie będzie realizować inwestycji w bloki gazowe w Gdańsku i Grudziądzu i chce je sprzedać, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Energa przyjmie zaktualizowaną strategię "późną jesienią" tego roku; liczy na określenie do tego czasu ram regulacyjnych, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Rentowność netto Lokum Deweloper osiągnęła 21,5% w I półroczu 2016 r. i w skali całego roku może jeszcze ulec poprawie, zapowiedział prezes Bartosz Kuźniar.

Zysk netto grupy Auxilia S.A. w I półroczu 2016 r. wyniósł 896 tys. zł wobec 298 tys. zł, co oznacza 200% wzrostu r/r, poinformowała spółka. Wynik EBITDA sięgnął 1 385 tys. zł, (+169% r/r.), a przychody wyniosły 5 021 tys. zł, czyli o 19% więcej w stosunku do poprzedniego roku, podano również.

Alior Bank chce zakończyć fuzję prawną z Bankiem BPH do końca października lub listopada tego roku - tak, by w IV kwartale 2016 r. w rachunku wyników były już widoczne wyniki Banku BPH. Celem jest zakończenie fuzji operacyjnej do końca marca 2017 r., poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Lokum Deweloper jest blisko rozpoczęcia realizacji pierwszych inwestycji w Krakowie - pierwsze ich etapy wprowadzi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Deweloper będzie dążył do "powielenia" w tym mieście oferty, jaką ma we Wrocławiu, także pod względem wielkościowym - to może się stać już w przyszłym roku, poinformowali członkowie zarządu.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z PGNiG Termika umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" za kwotę 371,82 mln zł, podała JSW.

Work Service prowadzi na terenie całego kraju rekrutację dla firmy Imperial Logistic International, poinformowała firma. Poszukiwanych jest 400 osób do pracy operatorów wózków widłowych oraz komisjonerów w magazynach znajdujących się w Bawarii w Niemczech, podano również.

Unibep zawarł umowę o wartości netto ok. 70 mln zł na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze spółką Szczęśliwicka Sp. z o.o. - zależną od Unidevelopment, należącej do grupy kapitałowej Unibepu, podała spółka.

Bloober Team uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa - komponent Media w maksymalnej wysokości 150 tys.euro, poinformowała spółka.

Akcje spółki Mediacap zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,14% wobec ceny odniesienia i wyniósł 3 zł.

IMC zakończyła zbiory pszenicy ozimej, podczas których udało się uzyskać wydajność na poziomie 4,8 t/ha uwzględniając wagę przed osuszeniem, poinformowała spółka. Wyniki IMC były istotnie lepsze od średniej krajowej dla Ukrainy, która wyniosła 4,25 t/ha, podano również.

Negocjacje Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w sprawie nabycia 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zostały zakończone. Strony nie uzgodniły warunków transakcji, podał Altus TFI.

Lokum Deweloper po wynikach I półrocza podtrzymuje prognozy finansowe na bieżący rok, zakładające osiągnięcie przychodów na poziomie 172,1 mln zł i zysku netto w wysokości 42,4 mln zł, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto Lokum Deweloper wyniósł 15,3 mln zł (wzrost o 30% r/r), a przychody 71 mln zł (wzrost o 79% r/r) po I półroczu, podała spółka. Rentowność netto wyniosła w tym okresie 21,5%.

Alior Bank szacuje, że całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą być znacznie niższe od wstępnie planowanych ok. 950 mln zł i wynieść 650 mln zł do 2018 roku dzięki doświadczeniu grupy nabytemu podczas innych akwizycji, podał bank w sprawozdaniu.

Pfleiderer Grajewo podtrzymuje, że oczekuje dwucyfrowego wzrostu EBITDA w tym roku, poinformował prezes Michael Wolff.

Vivid Games poszukuje projektów gier, które w swoim szczycie popularności mogą generować od kilku do kilkunastu milionów zysku rocznie, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny.

Pfleiderer Grajewo odnotował 2,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,52 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I półr. 2016 roku 571,3 mln zł (wobec 696,2 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 1 093,6 mln zł (wobec 1 060,5 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

Buwog oczekuje, że rewaluacja jego portfela inwestycyjnego przyniesie pozytywny efekt ma poziomie 191 mln euro w roku finansowym 2015/2016, podała spółka.

Łączna wartość kosztów poniesionych przez Alior Bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na poziomie 47,7% w I półr. i był o 2,1 pkt proc. niższy w skali roku, podął bank. Alior podtrzymał, że oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem.

Ferro odnotowało 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis Enterprises plc odnotował 0,22 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 81,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 87,81 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Lotos odnotował 225,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 478,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Energa jest na etapie aktualizacji kierunków rozwoju, podała spółka.

Energa odnotowała 127 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 178 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity opracowało strategiczne kierunki rozwoju i oczekuje poprawy marżowości tradycyjnego biznesu, planuje też rozszerzenie oferty produktowej, wejście w nowe branże na rynku polskim oraz rozwój na rynkach zagranicznych, poinformował prezes Jan Maciejewicz. Backlog na czwarty kwartał roku obrotowego wynosi 94,4 mln zł i jest porównywalny r/r.

Sygnity odnotowało 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016 r. (1 października 2015 - 30 czerwca 2016 r.) wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia odnotowała 61,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem