Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu do 42 184 akcji własnych po 650,00 zł sztuka, podała spółka.

Bytom odnotował 4,33 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez KNF mBanku jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank - na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wydał postanowienie zawierające pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania Banku BGŻ BNP Paribas przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Spółki z grupy Wikana podpisały umowy na generalne wykonawstwo budynków A4 i A5 Osiedla Marina w Lublinie oraz I etapu inwestycji Nova Targowa w Tarnobrzegu. Umowy przewidują, że projekty zakończą się odpowiednio w grudniu i sierpniu 2017 r. Łącznie w obu projektach powstaną 153 lokale, podała spółka.

KGHM Polska Miedź spodziewa się, że audyt dotychczasowych działań dotyczących kopalni Sierra Gorda będzie wkrótce zakończony. Równolegle spółka prowadzi weryfikację i optymalizację projektu, poinformowali członkowie zarządu.

KGHM Polska Miedź podejmuje działania, aby wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczył 2x, poinformował wiceprezes Stefan Świątkowski.

Private Equity Managers (PEManagers) pracuje nad minimum trzema nowymi funduszami w celu budowania bazy zarządzanych aktywów. Zakłada powtórzenie historycznych wyników inwestycji funduszu Euroventures na kolejnych projektach i szuka kolejnych "gwiazd" do TechVentures, poinformował prezes Cezary Smorszczewski.

Tauron Polska Energia spodziewa się, że wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec roku nie przekroczy 3x, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Globe Trade Centre (GTC) zostało pierwszą polską spółką notowaną na giełdzie w Johannesburgu (JSE), podała spółka. Kapitalizacja podczas otwarcia wynosiła 3,4 mld zł, portfolio nieruchomości - 1,3 mld euro, czyli ok. 20 mld ZAR.

Tauron Polska Energia zakłada, że na koniec roku w segmencie wydobycia utrzyma się ujemny wynik EBITDA, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Całoroczne wyniki EBITDA Grupy mogą być słabsze niż w 2015 r.

Tauron Polska Energia zakłada, że może być konieczne dokonanie kolejnych odpisów, jeżeli w tym roku nie zostanie wprowadzony rynek mocy, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r. wobec 7,1% wzrostu w I półroczu, poinformował prezes Adam Żurawski. Nie spodziewa się on znaczącej poprawy sprzedaży w Polsce w II półroczu, ale liczy na pozostałe rynki - WNP i kraje Unii Europejskiej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał WPEF VI Holding V B.V. zgodę na nabycie akcji Kredyt Inkaso, podał fundusz.

Po wynikach Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) za II kwartał tego roku, w którym bank po raz pierwszy od czterech kwartałów wykazał zysk netto, widać już efekty działań naprawczych i realizacji Ramowej Strategii Banku na lata 2016-2020, poinformował pełniący obowiązki prezesa Stanisław Kluza.

Pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki MCI Capital łącznej wartości nominalnej 54,5 mln zł został wyznaczony na 19 sierpnia br. poinformowała giełda.

Rada nadzorcza Radpolu odwołała Andrzeja Sielskiego z funkcji wiceprezesa i powołała Annę Kułach na członka zarządu i dyrektora finansowego, podała spółka.

Exact Systems - spółka zależna Work Service - podpisała z podmiotem z branży automotive - Lear Corporation GmbH umowę, na podstawie której będzie świadczyć usługi z zakresu kontroli jakości, poinformowała spółka.

Selvita otrzymała informację od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration - FDA) o pozytywnym zakończeniu procesu oceny zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug) dla związku SEL24 i dopuszczeniu go do badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową, podała spółka.

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 18,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 3,45 mln zł w lipcu br., tj. o 26% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 1,33 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w skali roku, poinformowała spółka.

Unibep zawarł umowę o wartości 28,68 mln zł na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie, poinformowała spółka. W II etapie ma być oferowane 116 mieszkań.

Unibep zawarł umowę o wartości 28,68 mln zł na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie, poinformowała spółka. W II etapie ma być oferowane 116 mieszkań.

ES-System odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank zawarł ze spółkami LC Corp B.V oraz Idea Leasing aneks do umowy sprzedaży akcji Getin Leasing (GL), zawartej w kwietniu br., w celu szybszej realizacji transakcji nabycia akcji GL przez grupę Idea Bank, podał bank. Idea Leasing nabędzie, a LC Corp sprzeda 5 649 akcji zwykłych imiennych GL, stanowiących 75% kapitału zakładowego GL i uprawniających do 75% udziału w ogólnej liczbie głosów w GL.

Benefit Systems odnotowało 27,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2016 r. wobec 18,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 34,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I pół. 2016 r. wobec 41,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens odnotował 8,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator rozpoczyna reorganizację grupy z tradycyjnego holdingu spółek w kierunku struktury zarządzającej strategicznymi obszarami biznesu, co ma przynieść m.in. lepsze dostosowanie do wymagań rynkowych, optymalizację kosztów i uwolnienie rezerw, tkwiących w majątku grupy. Jednocześnie, zgodnie z opublikowaną w 2014 roku strategią działania, rozgląda się za akwizycjami w Europie Zachodniej, poinformował ISBnews prezes Andrzej Szostak.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz w sprawie nałożenia (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013, podał bank.

Komitet Stabilności Finansowej wydał opinię w przedmiocie identyfikacji mBanku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyprodukowała w I poł. br. 8,6 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 10,3% r/r, podała spółka. Sprzedaż węgla wzrosła o 6,4% do 8,3 mln ton.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 149,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 624,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej i wobec 12,9 mln zł straty w I kw. br., podał bank w raporcie.

Według wiedzy zarządu Kredyt Inkaso, akcjonariusze spółki nie prowadzą żadnych rozmów z Bestem na temat ewentualnego połączenia, poinformował prezes KI Paweł Szewczyk.

Tauron Polska Energia zrealizował w I półroczu 2016 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 1 452 mln zł - o 18% niższe niż rok wcześniej, podała spółka.

Tauron Polska Energia odnotował spadki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie w I poł. 2016 r., podała spółka.

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 4% r/r do 8,45 TWh w I poł. 2016 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 21% do 0,77 TWh.

Produkcja miedzi grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 363 tys. ton w I poł. 2016 r. wobec 358 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem