Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 17,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 54,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,67 mln zł wobec 64,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 605,06 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 693,1 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 84,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 106,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 291,59 mln zł w porównaniu z 1 438,65 mln zł rok wcześniej.

"Negatywne odchylenie wyników grupy kapitałowej było w znacznej mierze spowodowane zdarzeniem o charakterze jednorazowym, tj. utworzeniem odpisów na należności i zapasy w spółce zależnej Afrig S.A. oraz wątpliwe zobowiązania w jednostce dominującej. W I półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa uzyskała zysk netto w wysokości 78 065 tys. zł, wynik EBIT osiągnął poziom 92 166 tys. zł, a EBITDA ukształtował się na poziomie 136 359 tys. zł. W porównaniu do I półrocza 2015 roku wynik na poziomie EBIT był niższy o 43 481 tys. zł (32%), a EBITDA niższy o 41 251 tys. zł (23%). Grupa kapitałowa wypracowała niższy w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom kosztów rodzajowych. Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z sytuacją w otoczeniu rynkowym jednostki dominującej" - czytamy w raporcie.

Spółka zwraca uwagę na wypracowanie zysku brutto ze sprzedaży na poziomie jedynie 2% niższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Natomiast EBIT ukształtował się w wysokości 92 166 tys. zł i był niższy o 43 481 tys. zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku. Znaczącą przyczyną negatywnego odchylenia wyników było zdarzenie o charakterze jednorazowym, tj. utworzenie odpisów na należności i zapasy oraz rezerw na zobowiązania, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 56,75 mln zł wobec 114,94 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2016 roku nakłady grupy kapitałowej na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne wyniosły 141 776 tys. zł (w tym wydatki na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych na poziomie 18 245 tys. zł), co oznacza wzrost o 51% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 129 169 tys. zł. Pozostała kwota nakładów obejmuje remonty znaczące. jednostka dominująca poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w wysokości 137 978 tys. zł, podano także w raporcie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem