Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca br. wobec 57,3% rok wcześniej, podał bank. Koszty grupy spadły o 1,6% r/r, zaś dochody zmniejszyły się o 1,8% w skali roku.

Przychody grupy zmniejszyły się o tj. 1,8% r/r do 1 068,8 mln zł. Głównym czynnikiem spadku przychodów był niższy wynik na działalności skarbcowej, częściowo skompensowany dzięki zaksięgowaniu rozliczenia transakcji przejęcia VISA Europe Limited przez Visa Inc.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2016 roku wyniósł 499,7 mln zł (wzrost o 0,6%), pomimo panującego środowiska niskich stóp procentowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2016 roku wyniósł 281,8 mln zł (spadek o 9,1% r/r).

"Był to przede wszystkim efekt niższego wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, w konsekwencji osłabienia nastrojów rynkowych. W obszarze związanym z kartami płatniczymi i kredytowymi nastąpił spadek wyniku prowizyjnego, w związku ze zwiększonymi kosztami akwizycji kart kredytowych" - czytamy w raporcie.

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w I półroczu 2016 roku wyniósł 145,2 mln zł (spadek o 7,9%) w związku z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu rynkowym w działalności międzybankowej. Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych w I półroczu 2016 roku wyniósł 20,9 mln zł i był niższy o tj. 82,4% r/r.

Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych dostępnych do sprzedaży wyniósł 93,9 mln zł z powodu zaksięgowania rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc.

"W I półroczu 2016 roku grupa kontynuowała politykę dyscypliny kosztowej, obniżając koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzację o 10,1 mln zł (tj. 1,6%) do 614,3 mln zł głównie z powodu niższych kosztów ogólno-administracyjnych" - czytamy dalej.

Koszty ogólno-administracyjnej zmniejszyły się o 9,4 mln zł (tj. 3,2%) w efekcie niższych kosztów telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego oraz kosztów usług doradczych, audytorskich, konsultacyjnych oraz innych usług zewnętrznych. Ponadto odnotowano 1,5 mln zł spadek kosztów pracowniczych, w wyniku zmniejszenia zatrudnienia.

Łączne obciążenie rachunku zysków i strat grupy Banku Handlowego z tytułu podatku bankowego za I połowę 2016 roku wynosiło 31,5 mln zł.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne wyniósł -14,5 mln zł wobec -5,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, w wyniku większego poziomu odpisów w bankowości detalicznej.

"Segment bankowości instytucjonalnej zanotował spadek odpisów o 18,2 mln zł głównie spowodowany wyższym poziomem odwróceń odpisów na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartości. Segment bankowości detalicznej zanotował wzrost odpisów o 27,2 mln zł wynikający ze zmniejszających się oczekiwań odzysków z portfela z utratą wartości wraz ze wzrostem średniego wieku tego portfela" - czytamy dalej.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca br. wobec 57,3% rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 9,4% na koniec czerwca wobec 12,4% rok wcześniej.

W I półroczu 2016 roku należności brutto od klientów spadły o 1,1 mld zł (tj. 5,6%) w stosunku do końca 2015 roku i osiągnęły poziom 18,5 mld zł, w wyniku spadku należności z tytułu transakcji reverse repo od podmiotów sektora finansowego (-1,4 mld zł). Z drugiej strony, bank odnotował wzrost akcji kredytowej dla klientów sektora niefinansowego (o 0,3 mld zł, tj. 1,5%).

Zobowiązania wobec klientów utrzymały się na stabilnym poziomie w wyniku jednoczesnego wzrostu depozytów klientów sektora finansowego i spadku depozytów klientów sektora niefinansowego.

"Spadek ten miał charakter sezonowy i głównie wynikał z niższego salda na rachunkach bieżących jednostek budżetowych w porównaniu do wysokiej bazy końca 2015 roku. Jednocześnie, kolejny kwartał z rzędu, wzrosły depozyty klientów indywidualnych (+0,7 mld zł, tj. 8,3% w stosunku do końca 2015 roku), przy czym wzrost nastąpił w obszarze rachunków bieżących" - napisano w raporcie.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem