Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016?2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego i osiągnięcia długofalowej rentowności, podała spółka.

Skarbiec Holding odnotował 12,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/16 (od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016) wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza OT Logistics powołała do zarządu Ireneusza Miskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu do spraw finansów z dniem 26 sierpnia, podała spółka.

Zarząd Komputronika postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrachunkowy 2015/2016 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosiło ofertę skupu do 92 764 378 akcji własnych. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży przypada na 29 sierpnia 2016 r., zakończenia - na 2 września.

Propozycja zmiany harmonogramu budowy bloku 11 w Kozienicach nie zawiera propozycji zwiększania kosztów, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

LWBogdanka nadal rozmawia z potencjalnymi odbiorcami węgla na Ukrainie, jednak dotychczasowa sprzedaż jest niewielka, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Lubelski Węgiel Bogdanka nie planuje zwiększania produkcji w kolejnych latach ze względu na brak perspektywy zwiększania się popytu, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Awbud podpisał z Amiką list intencyjny dotyczący budowy magazynu wysokiego składowania sprzętu AGD w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa płyty fundamentowej, obudowy Magazynu Wysokiego Składowania oraz budowy łącznika na terenie zakładu Amica S.A. we Wronkach", podał Awbud. Wynagrodzenie określone w ofercie wynosi 12,8 mln zł netto.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym hipotecznych listów zastawnych, emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 15 000 000 000 zł, podał bank.

Paged w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 r. dokonał korekt oraz odpisów, które skutkować będą zmniejszeniem skonsolidowanego kapitału własnego emitenta o 10,19 mln zł oraz zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto Grupy Paged za 2016 r. o 14,63 mln zł, podała spółka.

Enea analizuje możliwości akwizycji bloków energetycznych, w tym elektrowni w Połańcu, poinformował prezes Mirosław Kowalik. Jedną z możliwości jest także zaangażowanie w budowę bloku C w Ostrołęce, realizowaną przez Energę.

Enea kończy prace nad nową strategią i przedstawi ją w ciągu kilku najbliższych tygodni, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje cel produkcji 8,5-9 mln ton węgla w 2016 r., chce utrzymywać zapasy na poziomie 150-250 tys. ton, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

ABC Data zwiększyło udział w rynku dystrybutorów IT w Polsce do 23% w I połowie 2016 r. i jest to najlepszy wynik w historii spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka nie wyklucza także dalszych akwizycji.

Atal rozpoczął sprzedaż 178 lokali w osiedlu Nowa Grobla Apartamenty w Gdańsku, swojej pierwszej inwestycji w Trójmieście, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to III kwartał 2018 r.

IMC utrzymuje wysoką aktywność w eksporcie - sprzedaż zagraniczne miała 90% udziału w sprzedaży w I poł. 2016 r., podobnie jak w ub.r., poinformowała spółka.

Pierwszym dniem notowania na rynku Catalyst obligacji serii F spółki Vovel został określony wtorek, 30 sierpnia 2016, poinformowała giełda.

PMPG Polskie Media zawarły porozumienie ze spółką Parrish Media N.V. w sprawie ustalenia istotnych warunków przyszłej transakcji, której przedmiotem będzie zbycie przez PMPG na rzecz Parrish Media N.V. udziałów spółki pod firmą Becolour Sp. z o.o., a także wierzytelności wynikających z obligacji posiadanych przez PMPG, a wyemitowanych przez Becolour, podały PMPG Polskie Media.

Vantage odnotowało 2,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekaes odnotował 5,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea spodziewa się spadku produkcji energii elektrycznej w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) wobec wcześniej oczekiwanego wzrostu, co wpłynie negatywnie na perspektywę wyników segmentu, podała spółka.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 111,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 92,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Briju odnotowało 13,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 9,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea planuje łącznie 362 mln zł oszczędności w wyniku działań optymalizacyjnych w 2016 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów odnotowały 37,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Całkowite wytwarzanie energii w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 3,8% r/r do 3 456 GWh w II kw. 2016 r., podała spółka.

ABC Data odnotowała 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

X-Trade Brokers odnotował 23,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 51,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Unibepu na rok bieżący wynosi ok. 1,4 mld zł, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki.

Unibep odnotował 13,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 20,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 42,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 169,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 153,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem