Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) osiągnęła porozumienie z obligatariuszami, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie i uzgodniła warunki dalszej swojej działalności oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld zł), wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku, podała spółka.

"W ramach zawartego Porozumienia, uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji zakładający obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o 5 lat (tj. do roku 2025). Porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym zobowiązań informacyjnych. Ponadto Porozumienie zakłada, że do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji, zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie (aktualnym i prognozowanym) wskaźnika pokrycia obsługi długu (DSCR)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z Porozumieniem, obligatariusze rezygnują z przysługujących im praw na podstawie tzw. opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty programu emisji, podano również.

W ramach procesu rozmów z obligatariuszami, JSW przedstawiła plan zawierający działania optymalizacyjne, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności, przypomniano. Wśród działań tych należy wymienić przekazanie części jednostek produkcyjnych: Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z częścią załogi odpowiednio w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017.

Zarząd JSW podjął także decyzję w zakresie dezinwestycji aktywów o charakterze niestrategicznym. Decyzje te dotyczyły sprzedaży akcji SEJ S.A. oraz WZK Victoria. Ponadto spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie Grupy Kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku. JSW na bieżąco analizuje różne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity.

Dodatkowo, JSW podejmuje szereg działań oszczędnościowych zmierzających do obniżenia łącznych kosztów działalności Grupy Kapitałowej JSW o około 1,6 mld zł do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016?2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem