Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Torpol posiadał portfel zamówień warty ok. 0,44 mld zł netto na koniec czerwca br., podała spółka. Potencjalna wartość zamówień Grupy Torpol wynosi ok. 0,75 mld zł.

Torpol odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015/2016, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.

OT Logistics odnotowało 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) osiągnęła porozumienie z obligatariuszami, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie i uzgodniła warunki dalszej swojej działalności oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld zł), wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Celon Pharma w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B oraz praw do akcji serii B, podała spółka.

Wznowiona oferta publiczna Reino Dywidenda Plus rozpocznie się 9 września od przekazania do publicznej wiadomości przedziału cenowego lub ceny maksymalnej i budowy księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pragma Faktoring zdecydowała o emisji do 200 tys. obligacji trzyletnich serii H o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka.

Grupa Neuca prognozuje ok. 5% wzrost hurtowego rynku farmaceutycznego na koniec 2016 r., poinformował prezes Piotr Sucharski.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) udzielił gwarancji ubezpieczeniowych stoczniom i firmom okołostoczniowym z Grupy Mars Shipyards&Offshore, podała spółka.

Kruk widzi dużą podaż wierzytelności na rynku i jest pewny, że osiągnie w tym roku kwotę 1 mld zł wydaną za zakup portfeli, choć w II półroczu wydatków będzie mniej niż w I połowie roku, poinformował prezes Piotr Krupa.

PKO Bank Hipoteczny chce przeprowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro w tym kwartale, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski patrzy na wyniki trzeciego kwartału "z optymizmem", poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Arcus kontynuuje strategię zakładającą ograniczenie działalności wykraczającej poza specjalizację grupy i generującą niską marżę, a także rozwój własnych rozwiązań technologicznych wykorzystujących produkty globalnych partnerów, poinformował prezes Michał Czeredys. Grupa dąży do uzyskania pozytywnych i powtarzalnych wyników we wszystkich segmentach działalności.

Zaangażowanie Enei w Katowicki Holding Węglowy (KHW) przyniesie pozytywne efekty, jeśli operację tę poprzedzi rzetelna i skuteczna restrukturyzacja spółki, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

Tele-Fonika Kable, działając w konsorcjum z Energa-Operator Logistyka, wygrała przetarg na dostawy kabli elektroenergetycznych średniego napięcia do Energa-Operator, poinformowała spółka. Do sierpnia przyszłego roku konsorcjum zrealizuje dostawy 4400 km kabli średnich napięć o wartości ponad 100 mln zł, podano również.

Kleba Invest przydzielił obligacje na okaziciela serii T w liczbie 1,5 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 1,5 mln zł, podano także.

Wartość depozytów klientów PKO Banku Polskiego wzrosła o 11,3% w skali roku do 199,4 mld zł na koniec czerwca, zaś wartość kredytów netto zwiększyła się w tym czasie o 3,3% r/r do 191,5 mld zł, podał bank. Po I półroczu bank utrzymał pozycję lidera na rynku kredytów i depozytów.

Po wynikach I półr. Neuca podtrzymała prognozę wypracowania 110 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) w całym br., podała spółka.

Bumech podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu terminowego o wartości 4,6 mln euro przeznaczonego na rozpoczęcie działalności wydobycia boksytu w Czarnogórze, podała spółka.

FO Dębica odnotowała 57,92 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 71,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arctic Paper odnotował 2,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka.

Polimex Mostostal odnotował 52,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 37,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar Union N.V. odnotował 8,91 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 15,49 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal odnotował 43,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Paged odnotował 26,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 38,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze MNI zdecydują o uchyleniu dotychczasowych uchwał o podziale zysku za 2014 oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego na dywidendę oraz zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego oraz przeznaczą zysk netto w kwocie 2,6 mln zł i część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 7,429 mln zł na ten fundusz, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 września.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego wzrósł do 56,4% na koniec czerwca wobec 51,3% rok wcześniej, zaś po odliczeniu zdarzeń jednorazowych pozostał niezmieniony rok do roku, podał banki. Dochody grupy wzrosły o 12,7% r/r, zaś koszty spadły o 0,7% r/r w I poł. 2016 r.

Dom maklerski X-Trade Brokers (XTB) oczekuje, że koszty operacyjne w kolejnych kwartałach będą zdecydowanie niższe niż w II kwartale, poinformował ISBnews prezes brokera Jakub Malý. Jednocześnie oczekuje rosnących efektów poniesionych inwestycji.

Komisja Europejska udzieliła bezwarunkowej zgody na nabycie Ineos Styrenics przez Synthos, podała spółka. Tym samym spełnił się warunek zawieszający tej transakcji.

PDC Industrial Center 60 - spółka celowa zależna od Marvipolu - podpisała umowę deweloperską z Panattoni Development Europe (Panattoni), dotyczącą wspólnej realizacji projektu, w ramach trzech projektów obiektów magazynowo-logistycznych posadowionych na nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Grodzisk Mazowiecki, podał Marvipol.

Global Cosmed odnotował 2,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 873,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 702,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Elemental Holding odnotował 17,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl odnotował 6,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 17,93 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 11,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 111,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 107,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland N.V. odnotował 15,02 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 23,87 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 21,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 21,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem