Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Erbud odnotował 14,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności ogółem, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 18,18 mln zł wobec 10,11 mln zł zysku rok wcześniej. Strata wynika z wydarzenia jednorazowego - sprzedaży Budleksu.

Zysk operacyjny wyniósł 23,37 mln zł wobec 12,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 446,32 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 492,82 mln zł rok wcześniej.

W I półr. 2016 r. spółka miała 21,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 788,17 mln zł w porównaniu z 805,82 mln zł rok wcześniej.

Strata netto z działalności ogółem przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I połowie roku 10,95 mln zł wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 0,88 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto [przypadający łącznie akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałowcom niesprawującym kontroli] z działalność kontynuowanej wzrósł o ponad 183,5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r. i wyniósł 27,5 mln zł, choć z uwagi na jednorazowy wpływ transakcji Grupa zanotowała stratę netto (-8,2 mln zł). Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 108,8%, i wyniósł 35,5 mln zł - z czego na rzecz Grupy przypada 28,1 mln zł, a 7,4 mln zł to udział w zysku podmiotu biorącego udział w przedsięwzięciu GWI" - czytamy w komunikacie.

Grupa znacząco poprawiła rentowność: marża brutto wzrosła o 2,5 pkt proc. do 3,5%, marża operacyjna o 1,5 pkt proc. do 3,6%, a marża netto - o 1,6 pkt proc. do 2,8%, podano również.

"Stabilne przychody Grupy Erbud w pierwszym półroczu 2016 r. to efekt silnej pozycji w budownictwie kubaturowym. Wypracowane przez Grupę wyniki na działalności zagranicznej odnotowały rekordowy wzrost o 60,5% do ponad 130 mln zł. Na wielkość przychodów pozytywnie wpłynęły również wyniki segmentu budownictwa kubaturowego" - czytamy dalej.

Decyzją zarządu spółka koncentruje się na podstawowej działalności Grupy, czyli szeroko rozumianych usługach budowlano-montażowych, wykonywanych zarówno w systemie generalnego wykonawstwa, jak i podwykonawstwa. Będąca w trakcie realizacji transakcja sprzedaży akcji spółki Budlex spowodowała spadek zysku netto do poziomu -8,2 mln zł, jednak w konsekwencji procesu dezinwestycji w sektorze deweloperskim przyniesie ok. 47,5 mln zł pozytywnego cashflow w kolejnych kwartałach, przypomniano.

"Pierwsze półrocze zamknęliśmy z solidnymi wynikami. Satysfakcjonujące są zarówno przychody, marże jak, wysoki poziom zysku operacyjnego. To zasługa przede wszystkim naszego skutecznego działania na rynkach Europy Zachodniej. Pierwsze półrocze 2016 r. przyniosło nam rekordowy wynik na działalności zagranicznej. Wyniki pierwszego półrocza są bardzo ważne w kontekście kilku europejskich krajów, które uważnie obserwujemy, a na których chcemy odegrać istotną rolę. Z kolei nie uwzględniając one off-u wynikającego ze sprzedaży Budleksu, osiągnęlibyśmy również solidny wynik netto, co pokazuje wielkość zysku netto z działalność kontynuowanej" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.