Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Emperia Holding odnotowała 10,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki grupy w obu okresach sprawozdawczych:

- w II kwartale 2016 roku rozpoznano wynik brutto na zbyciu nieruchomości w kwocie 201 tys. zł, zaś w II kwartale 2015 roku nie rozpoznano wyniku brutto na zbyciu nieruchomości,

- w II kwartale 2016 roku segment detaliczny poniósł jednorazowe koszty związane z zamknięciem sklepów w kwocie 6 tys. zł, zaś II kwartale 2015 roku w kwocie 811 tys. zł,

- w II kwartale 2016 roku w segmencie detalicznym nie poniesiono kosztów związanych z zapłaconymi karami umownymi i odszkodowaniami, zaś w II kwartale 2015 roku poniesiono w kwocie 2 032 tys. zł,

- w II kwartale 2016 roku segment detaliczny ponosił jednorazowe koszty związane z otwarciem nowych sklepów w kwocie 628 tys. zł, zaś II kwartale 2015 roku w kwocie 582 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,02 mln zł wobec 13,39 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ocenie zarządu, wyniki za II kwartał 2016 roku są zgodne z oczekiwanymi. Szczególnym sukcesem jest wyjątkowa dynamika przychodów (22,4% za II kwartał i 23,4% narastająco za I półrocze 2016 roku), zrealizowana w warunkach silnej konkurencji rynkowej" - czytamy także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 607,25 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 496,09 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że na zrealizowany w II kwartale 2016 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w segmencie detalicznym.

"Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w II kwartale 2016 roku wyniosły 595 312 tys. zł były wyższe o 22,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zrealizowany w II kwartale 2016 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w sklepach starych i nowo otwartych w bieżącym roku. Wynik netto segmentu za II kwartał 2016 roku wyniósł 2 923 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 3,94%" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży segmentu nieruchomości w II kw. 2016 roku wyniosły 17 326 tys. zł roku były niższe o 3,62% r/r. Wynik netto segmentu za II kw. 2016 r. wyniósł 6 258 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 8,5%.

W I poł. 2016 r. spółka miała 18,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 212,71 mln zł w porównaniu z 982,43 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w I półroczu 2016 r. wyniosły 1 188 654 tys. zł roku były wyższe o 24,18% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zrealizowany w I półroczu 2016 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w sklepach starych i nowo otwartych w bieżącym roku. Wynik netto za I półrocze 2016 roku wyniósł 2 481 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 46,28" - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 16,81 mln zł wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Sieć detaliczną Stokrotka na koniec I półrocza 2016 roku tworzy łącznie 348 sklepów detalicznych, wobec 264 sklepy rok wcześniej. W I półr. br. roku otwarto łącznie 28 sklepów (w tym 5 sklepów franczyzowych), zaś 7 sklepów zostało zamkniętych. Rok wcześniej było to odpowiednio 16 sklepów (w tym 4 sklepy franczyzowe), oraz 4 sklepy zamknięte.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem