Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polwax odnotował 7,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster odnotował 2,4 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Orco Property Group sprzedało 65 957 446 sztuk akcji zwykłych CPI Property Group za kwotę 34,59 mln euro, podało Orco.

PMPG Polskie Media odnotowały 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bioton odnotował 3,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2016 r. wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best chce do końca tego rok przedstawić plan ekspansji grupy na rynki zagraniczne. Spółka zainteresowana jest głównie rynkami Europy Zachodniej i planuje, że pierwszy pakiet wierzytelności nabędzie na początku 2017 roku, poinformował prezes Krzysztof Borusowski.

Best liczy, że w drugiej połowie roku uruchomi kolejny program emisji obligacji - tym razem na kwotę do 200 mln zł i w ramach tego programu wyemituje obligacje o wartości minimum 50 mln zł, poinformował wiceprezes Marek Kucner. Spółka oczekuje, że wyniki za II półrocze nie będą gorsze od uzyskanych w pierwszych 6 miesiącach tego roku i jest szansa na ich poprawę.

Skarbiec TFI liczy, że wyniki pierwszy kwartał nowego roku obrotowego oraz cały rok 2016/2017 przyniosą poprawę w porównaniu z rokiem obrot. 2015/2016 dzięki koncentracji na sprzedaży wysokomarżowych funduszy absolute return i dobremu otoczeniu makro. We wrześniu Skarbiec ruszy z nową ofertą funduszy white label do klientów mBanku, a obecnie przebudowuje część funduszy akcyjnych, poinformował prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec.

Grupa Redan planuje otworzyć w tym roku około 20 sklepów w Polsce, ponad 10 w Rumunii oraz 5 na Słowacji, a także rozwijać nowy koncept sklepu TXM textilmarket, poinformowała spółka.

LPP planuje wejść z marka Reserved na cztery nowe rynki w 2017 r. - będą to Białoruś, Kazachstan, Serbia i Wielka Brytania, poinformowała spółka. Przewiduje wzrost powierzchni handlowej w przyszłym roku na poziomie 8-9%.

Atal rozpoczął sprzedaż 132 mieszkania oraz 6 lokali usługowych w IV etapie kompleksu Atal Marina Apartamenty, który powstaje na warszawskiej Białołęce w sąsiedztwie Kanału Żerańskiego, poinformowała spółka.

Po wynikach I półrocza 2016 Arctic Paper podtrzymuje swoje optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w całym 2016 r., poinformowali członkowie zarządu. Spółka kontynuuje także intensywne prace związane z refinansowaniem zadłużenia.

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał aneks do umowy z Engie Energia Polska na dostawy węgla energetycznego do elektrowni w Połańcu, przedłużający czas na zawarcie aneksu ustalającego cenę na 2019 r. do końca września br., podała spółka.

Emperia Holding chciałaby przejąć 1 lub 2 sieci sklepów, aby dokonać skokowego rozwoju w obszarze detalicznym, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Kalinowskiego. Spółka planuje rozmowy na temat akwizycji ze wszystkimi sieciami działającymi w Polsce.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Société Beaujon z Francji akcji AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Piotra Dzikiewicza na prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum", podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Marka Czerskiego na prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podał urząd.

Emperia Holding otworzy łącznie 60-70 nowych placówek w tym roku wobec 100 planowanych wcześniej, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Kalinowskiego. Spółka pracuje także nad nowym formatem sklepu.

W warunkach znacznego spadku produkcji budowlano-montażowej w Polsce Erbud uważa, że powtórzenie ubiegłorocznej skonsolidowanej sprzedaży na poziomie 1,76 mld zł jest mało prawdopodobne w całym 2016 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka liczy jednak na wzrost za granicą, który skompensuje częściowo spadek na krajowym rynku.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w ramach programu optymalizacji osiągnąć oszczędności rzędu 1,6 mld zł, zwiększyć produkcję węgla koksowego do 85% produkcji ogółem i obniżyć jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla do 240 zł/t w 2025 r. Spółka zainwestuje ok. 900 mln zł, aby wesprzeć realizację tych celów, poinformował prezes Tomasz Gawlik.

Atal, który w ubiegłym tygodniu rozpoczął sprzedaż swojej pierwszej trójmiejskiej inwestycji nie wyklucza, że jego oferta w Gdańsku może powiększyć się jeszcze w tym roku. Natomiast debiut na kolejnym rynku - poznańskim - nastąpi według wiceprezesa Mateusza Juroszka na początku IV kwartału.

Agroton odnotował 5,18 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 18,22 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że zysk netto może osiągnąć najwcześniej w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że w tym roku oczyszczona EBITDA może być wyższa niż osiągnięta w 2015 r., poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski. Spółka zakłada wydobycie ponad 17 mln ton węgla.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce pozyskać kolejne 300 mln zł z emisji obligacji w IV kw. br. w ramach aktualnego programu emisji. Spółka rozpoczęła rozmowy z krajową instytucją finansującą, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważy na początku 2017 r. przeprowadzenie wtórnej emisji akcji, a kluczowym czynnikiem będą ceny węgla i koksu, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski. Spółka może potrzebować od 500 mln do 800 mln zł.

Qumak zawarł umowę z Energa-Operator na obsługę Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego, podała spółka. Całkowita potencjalna wartość zlecenia to ponad 11 mln zł netto, podano także.

11bit Studios rozpoczęło kampanię promocyjno-marketingową swojej nowej gry "Frostpunk" (roboczy tytuł "Industrial"), podała spółka. Marka ma zapoczątkować budowę całej serii gier.

Inpro rozpoczęło realizację I etapu nowego osiedla Optima w Gdańsku Jasieniu na 100 mieszkań, podała spółka.

Portfel zamówień Grupy Mirbudu wynosi ok. 1,6 mld zł, w tym ponad 800 mln zł na rok 2016, podała spółka.

HubStyle odnotował 1,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 1 340 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała spółka. W okresie I półrocza 2016 roku spółki z Grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 243 mln zł.

KDM Shipping odnotował 2,61 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,9 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OEX odnotował 3,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotował 3,96 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. Uwzględnia poszukiwanie inwestora, emisję publiczną akcji, partnerstwa strategiczne lub zmianę struktury grupy.

Gino Rossi odnotowało 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 4,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 10,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex odnotował 12,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 24,87 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI odnotowała 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best odnotował 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 23,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 4,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 180,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 102,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech skupia się na poprawie płynności, m.in. poprzez wyjście za granicę i poszukiwanie wieloletnich kontraktów, a w ciągu kilku lat chce zacząć wypłacać dywidendę, poinformował ISBnews prezes Marcin Sutkowski. Kierunki strategiczne spółka może przedstawić jesienią.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) określił środę, 31 sierpnia, jako pierwszy dzień notowania 6 000 obligacji serii X1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł na Catalyst, podała giełda.

Zarząd BondSpot określił piątek, 2 września, jako pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji Getin Noble Banku serii PP5-IV o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Obligacje serii DC PCC Rokita o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę, 31 sierpnia, podała giełda.

Fabryki Mebli Forte odnotowała 53,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 37,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp odnotował 93,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 40,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP planuje zwiększyć powierzchnię handlową o 9% do 920 tys. m2 w 2016 roku, a planowany Capex to 370 mln zł, podała spółka.

Przewozy PKP Cargo spadły o 11,7% r/r według masy do 8,2 mln ton i o 12,3% według pracy przewozowej do 2,2 mld tonokilometrów w lipcu br., podała spółka, powołując się na dane GUS.

Open Finance odnotował 23,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CPI Property Group uzyskało zgodę czeskiego Urzędu Ochrony Konkurencji na przejęcie Orco Property Group, podało Orco.

Rawlplug rozpoczął proces mający na celu zbadanie możliwości pozyskania partnera biznesowego dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o., podano w komunikacie.

Sare chce przedstawić nową strategię rozwoju najpóźniej do końca tego roku, podała spółka.

IMS odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Presco Group odnotowało 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2016 r. wobec 1,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotował 6,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 13,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding odnotowała 10,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 1 100 mln zł na koniec czerwca br., w tym 704,7 mln zł na 2016 r., podała spółka. Na 2017 r. i na lata następne zaplanowanych jest m.in. ok. 395 mln zł.

Erbud odnotował 14,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Warszawa odnotował 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem