Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komputronik szacuje przychody ze sprzedaży w lipcu i w sierpniu br. na ok. 314,8 mln zł wobec 278,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, podała spółka. Oznacza to wzrost o 13% r/r.

Unified Factory wykorzysta środki z emisji obligacji na 10 mln zł na finansowanie rozwoju technologii, ekspansję na rynki zagraniczne i obniżenie kosztów finansowych, poinformował prezes Maciej Okniński.

Oferta P.A. Nova, złożona w trybie postępowania przetargowego zorganizowanego przez IKEA Property Poland na budowę sklepu IKEA w Lublinie, została przyjęta i zaakceptowana, podała spółka. Jej wartość to ryczałtowo 65,61 mln zł netto.33

Eurocent chce wyemitować do 30 tys. obligacji na okaziciela serii F, podała spółka. Wartość emisji może wynieść do 3 mln zł.

Total powołał Benoît Pimont na nowego dyrektora generalnego na Polskę, podał koncern. Będzie kontynuował prace nad rozwojem sieci stacji paliw.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 495 mln zł i były wyższe o ok. 15% r/r, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za sierpień 2016 wyniosły ok. 205 mln zł i były wyższe o 31,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.

Boryszew zakłada, że w II półroczu sprzeda nieruchomości w Toruniu o wartości ok. 15 mln zł, co wraz z transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Łuckiej pozwoli pozyskać łącznie ok. 110 mln zł ze zbycia aktywów w drugiej połowie roku, poinformował prezes Piotr Szeliga.

Boryszew jest zadowolony z poprawy wyników w segmencie motoryzacji i liczy na jej kontynuację w kolejnych okresach. Na wyniki II półrocza negatywny wpływ może mieć sezonowość i koszt wyłączenia zakładu w Prenzlau, poinformował prezes Piotr Szeliga.

Boryszew chce w długim terminie dążyć do utrzymania wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie 2x, mimo wzrostu zadłużenia związanego z inwestycjami, poinformował prezes Piotr Szeliga. Przy dobrych wskaźnikach, spółka może wrócić do płacenia dywidendy.

Ursus planuje zwiększenie udziału w krajowym rynku nowych ciągników do 15% (wobec 7,2% na koniec lipca i 3,5% w 2015 r.), w perspektywie najbliższego roku, poinformował prezes Karol Zarajczyk. Osiągnięcie takich udziałów będzie efektem m.in. wprowadzeniua do produkcji seryjnej kolejnego modelu ciągnika Ursus w II półroczu. Jednocześnie Ursus ma w planach na najbliższe 2-3 lata wzrost sprzedaży zagranicznej o 30%.

Echo Investment ma obecnie w budowie i przygotowaniu 50 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 520 tys. m2, poinformował prezes Nicklas Lindberg.

Getin Noble Bank będzie nadal pracował w II poł. br. nad wzrostem kapitałów i poprawą wskaźników kapitałowych, a efekt tych działań nie powinien wpływać aż tak negatywnie na wyniki grupy, jak w I półroczu. Celem jest także odbudowa wyniku odsetkowego, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały kontrakty indywidualne na sprzedaż paliwa gazowego, które zasili elektrociepłownie w Rzeszowie i Lublinie. Szacunkowa wartość kontraktów może sięgnąć 2 mld zł, podało PGE.

Larq podtrzymuje prognozę wyników finansowych, zakładającą osiągnięcie w tym roku 68,2 mln zł przychodów i 9,5 mln zł EBITDA, poinformował członek zarządu Mikołaj Chruszczewski.

Torpol liczy, że umowy w kilku wstrzymanych do tej pory, dużych przetargach kolejowych w Polsce zostaną zawarte do końca I kw. 2017 r., co bardzo pomoże spółce i rynkowi, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Także w Norwegii Torpol widzi przyspieszenie w realizacji narodowego programu modernizacji kolei, choć na duże zadania na tym rynku spółka jeszcze czeka. Ten rok, pomimo spowolnienia na krajowym rynku, uważa za "przyzwoity" i ma nadzieję, że dla spółki zakończy się z przychodami na poziomie zbliżonym do 2014 r. (ok. 770 mln zł)

Orbis planuje budowę nowego hotelu w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego, poinformowała spółka. Planuje włączyć go do swojej sieci w połowie 2018 r.

Rafako oczekuje, że drugie półrocze br. będzie lepsze od pierwszego, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Marvipol ocenia, iż finalizacja podziału spółki na dwa notowane na rynku głównym GPW podmioty nastąpi najpóźniej w I kwartale 2017 r., podała spółka.

Na koncesji PL442, której udziałowcem jest Lotos Norge - spółka zależna Grupy Lotos - odkryto złoże o potencjale 24-74 mln baryłek ropy naftowej, podała Grupa Lotos.

APS Energia Grupa posiada portfel zamówień do realizacji w II połowie 2016 roku o wartości przekraczającej 43 mln zł, poinformował prezes Piotr Szewczyk.

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozyskał 40 mln zł w ramach kolejnej transzy instrumentów dłużnych banku, poinformował oferujący Noble Securities, Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-VI, podano również.

Marvipol uzgodnił plan podziału, który zakłada przeniesienie jego działalności deweloperskiej na Marvipol Development (dawniej M Automotive Holding) w zamian za 41,55 mln akcji nowej emisji i podjęcie działań w kierunku wprowadzenia tej spółki na giełdę, podał Marvipol.

Mercator Medical opublikuje prospekt związany z emisją do 1,8 mln akcji serii G w poniedziałek, 5 września, podała spółka.

Unified Factory przydzielił 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.

FCapital Dutch otrzymał bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Amrest Holdings SE, ogłoszonym przez FCapital 12 lipca br., podała spółka. W efekcie spełniony został jedyny warunek prawny wezwania.

Agrowill Group odnotowała 0,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank (GNB) osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1 12,3% na koniec czerwca 2016 roku. Bank spełnia także potencjalne wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za instytucję systemowo istotną, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Boryszew odnotował 31,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projprzem odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Adiuvo Investments odnotowało 8,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 8,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kerdos odnotował 19,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 24,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 20,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mediatel odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obligatariusze Compu zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przypadków naruszenia warunków emisji obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu tych obligacji, wynika z projektów uchwał zgromadzenia obligatariuszy zwołanego przez Comp na 20 września.

BBI Development odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NTT System odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orco Property Group odnotowało 8,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 17,1 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 298,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 22,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 20,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 15,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum przewiduje uzyskanie w 2016 r. zysku brutto w wysokości 1,2 mln zł, przy przychodach w na poziomie 42 mln zł, poinformowała spółka.

Miraculum odnotowało 2,93 mln zł jednostkowej straty netto w I półr. 2016 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 58 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud zawarł warunkową umowę z Outlet Center Bydgoszcz Retail Management na budowę budynku handlowo-usługowego "outlet" wraz z infrastrukturą techniczną za 37 mln zł netto, podała spółka.

Synthos sfinalizował umowę nabycia Ineos Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od Ineos Enterprises za 80 mln euro, podała spółka.

Comp odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 15,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vindexus odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 21,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 17,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AAT Holding odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 5,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 18,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2016 r. wobec 12,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł 2016 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 22,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 27,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baltona odnotowała 1,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 0,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 4,63 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2016 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 5,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 9,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 17,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Indata odnotowała 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2016 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 czerwca br. wynosiła blisko 4,1 mld zł (wobec ok. 5,2 mld zł rok wcześniej), z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,1 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3 mld zł, podała spółka.

Voxel odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 11,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Empik Media & Fashion (EMF) odnotował 319,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 112,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 2,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotowało 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 64,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 19,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 70 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem