Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 29 sierpnia - 2 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyfryzacja : Polskie banki pod względem zaawansowania cyfryzacji wypadają korzystnie na tle europejskiego sektora bankowego, wynika z Digital Performance Index przygotowany przez Accenture. "Poziom cyfryzacji wynosi dla polskich banków 2,82 pkt przy średniej w Europie równej 2,46. Cyfryzacja działalności przekłada się na wzrost liczby klientów banków oraz niższe koszty działania instytucji. Większe banki radzą sobie lepiej i są bardziej innowacyjne, ale również ich mniejsi konkurenci wprowadzają produkty i usługi innowacyjne na skalę polską i europejską. Strategiczne postrzeganie cyfryzacji i cyfryzacja wewnętrznych procesów w polskich bankach są jednak mniej zaawansowane niż w krajach Europy Zachodniej" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

e-kantory : Kantory internetowe bez licencji KNF nie podlegają żadnej kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ? informuje Naczelna Izba Kontroli. Najnowszy raport tej instytucji dotyka jednak znacznie szerszego problemu bezpieczeństwa środków klientów e-kantorów, które nie są nadzorowane przez KNF. NIK sprawdziła efektywność wszystkich instytucji zobowiązanych do rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. euro oraz takich, które można uznać za podejrzane i raportowania ich do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Raport sporządzono za okres od początku 2013 roku do połowy 2015 roku. Skuteczność tych działań określono jako niską ? pozytywnie oceniono tylko działalność NBP, odpowiedzialnego za nadzór nad kantorami stacjonarnymi, oraz Komisji Nadzoru Finansowego. KNF nadzoruje podmioty rynku finansowego, w tym kantory internetowe, które uzyskały tzw. licencję krajowej instytucji płatniczej. Na ponad 50 działających na polskim rynku kantorów online, tylko 7 z nich jest nadzorowanych przez KNF.

?Aby uzyskać licencję krajowej instytucji płatniczej trzeba spełnić szereg wymagań ? zarówno z zakresu posiadania kapitału na zabezpieczenie środków klientów, jak również dostosowania do przepisów prawnych. Kantor online, który stara się o licencję krajowej instytucji płatniczej, musi wdrożyć szereg wewnętrznych procedur, jak i zabezpieczeń informatycznych, które umożliwiają m.in. realizację badanych przez NIK przepisów ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 16.11.2000 r. ? wyjaśnia Robert Galoch, ekspert Rkantor.com. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Dom maklerski X-Trade Brokers: XTB oczekuje, że koszty operacyjne w kolejnych kwartałach będą zdecydowanie niższe niż w II kwartale, poinformował ISBnews prezes brokera Jakub Malý. Jednocześnie oczekuje rosnących efektów poniesionych inwestycji. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding (WP) : Uruchomi swoją telewizję 2 grudnia, poinformował prezes Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska : Odnotowała 13,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 9,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games : Planuje jesienią premierę gry "Lords Of The Fallen" na telefony komórkowe oraz tablety, podała spółka. Prowadzi także prace koncepcyjne nad grą "Lords Of The Fallen 2". Źródło: ISBnews

CI Games : Odnotowało 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2016 r. wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

11bit Studios : Rozpoczęło kampanię promocyjno-marketingową swojej nowej gry "Frostpunk" (roboczy tytuł "Industrial"), podała spółka. Marka ma zapoczątkować budowę całej serii gier. Źródło: ISBnews

11bit studios : Odnotowało 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron : Odnotował 2,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comarch : Odnotował 5,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 17,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Backlog Comarchu, zarówno na 2016, jak i kolejne okresy, jest obecnie wyższy r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Źródło: ISBnews

Wasko : Odnotowało 2,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa Indata : Odnotowała 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2016 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM Grupa : Odnotowała 9,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

TIM : Odnotował 5,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comp : Odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 15,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

NTT System : Odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Arteria : Odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Mediatel : Odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Larq : Odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

K2 Internet : Odnotował 182 tys. zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 487 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Lark.pl : Odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MNI : Odnotowało 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 12,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media : Odnotowały 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sare : Chce przedstawić nową strategię rozwoju najpóźniej do końca tego roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

IMS : Odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Apator : Odnotował 13,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Arcus : Kontynuuje strategię zakładającą ograniczenie działalności wykraczającej poza specjalizację grupy i generującą niską marżę, a także rozwój własnych rozwiązań technologicznych wykorzystujących produkty globalnych partnerów, poinformował prezes Michał Czeredys. Grupa dąży do uzyskania pozytywnych i powtarzalnych wyników we wszystkich segmentach działalności. Źródło: ISBnews

MNI : Akcjonariusze zdecydują o uchyleniu dotychczasowych uchwał o podziale zysku za 2014 oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego na dywidendę oraz zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego oraz przeznaczą zysk netto w kwocie 2,6 mln zł i część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 7,429 mln zł na ten fundusz, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 września. Źródło: ISBnews

4fun Media : Odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Baza klientów spółki wzrosła o 394 firm w sierpniu. Według stanu na 1 września, z jej rozwiązania korzystało 16 598 firm z ponad 140 krajów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Komputronik : Szacuje przychody ze sprzedaży w lipcu i w sierpniu br. na ok. 314,8 mln zł wobec 278,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, podała spółka. Oznacza to wzrost o 13% r/r. Źródło: ISBnews

JWA : Zakończył prace nad produkcją własnej gry mobilnej o tytule "Lost in Innsmouth". Źródło: spółka

iFun4all : Zarząd rozpoczął przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI. Gamedev jest w trakcie oczekiwania na podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu na NewConnect. Spółka kontynuuje równocześnie międzynarodową kampanię promocyjną wokół najnowszej produkcji ?Serial Cleaner". Już na początku września pokaże ?Serial Cleaner" na targach PAX w Seattle. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Unified Factory : Przydzielił 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Unified Factory wykorzysta środki z emisji obligacji na finansowanie rozwoju technologii, ekspansję na rynki zagraniczne i obniżenie kosztów finansowych, poinformował prezes Maciej Okniński. Źródło: ISBnews

Comp : Obligatariusze zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przypadków naruszenia warunków emisji obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu tych obligacji, wynika z projektów uchwał zgromadzenia obligatariuszy zwołanego przez Comp na 20 września. Źródło: ISBnews

Mediacap : Ma nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się przeprowadzić kolejną transakcję akwizycyjną, która pozwoli na zwiększenie zysku EBITDA o co najmniej 2-3 mln zł, poinformował prezes Jacek Olechowski. Wzmacnianie oferty produktowej o rozwiązania chmurowe ma stać się siłą napędową wzrostu organicznego. Źródło: ISBnews

Komputronik : Zarząd postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrachunkowy 2015/2016 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa WP : Może znaleźć dla swojego pierwszego naziemnego kanału telewizyjnego (WP1) branżowego inwestora (w tym zagranicznego), który objąłby mniejszościowy pakiet udziałów ? poinformował Jacek Świderski, prezes WPH. Źródło: DM PKO BP

Oponeo : Nabyło 2,5 mln akcji Autocentrum.pl, stanowiących 50,26% udziału za 6,5 mln zł. Źródło: spółka

Dell Inc., EMC Corp. : Ogłosiły, że 7 września 2016 r. zamierzają zakończyć proces integracji. Wówczas działalność rozpocznie firma Dell Technologies, powstała w wyniku połączenia. Sfinalizowanie procesu możliwe jest dzięki zgodzie na integrację, wyrażonej przez Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej. Uzyskanie zezwolenia od chińskich władz było ostatnią konieczną formalnością. Akcjonariusze EMC wyrazili zgodę na połączenie firm 17 lipca. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Jujubee : Podpisała umowę z Astragon Entertainment GmbH na opracowanie i wykonanie tytuł z segmentu symulatorów, poinformowała spółka. Kontrakt jest kontynuacją współpracy obu firm po bardzo dobrym przyjęciu przez rynek gry "Take Off - The Flight Simulator", podano również. Źródło: ISBnews

Qumak : Zawarł umowę z Energa-Operator na obsługę Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego, podała spółka. Całkowita potencjalna wartość zlecenia to ponad 11 mln zł netto, podano także. Źródło: ISBnews

Netia : Netia Ethernet zostało wyróżnione prestiżowym certyfikatem MEF (Metro Ethernet Forum). Niezależni eksperci wyróżnili usługę E-Line i E-Access. Źródło: spółka

Poczta Polska : Została strategicznym partnerem w budowie e-państwa. Porozumienie w tej kwestii podpisano z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Źródło: spółka

Netmedia : Spółka zależna eTravel zawarła umowę ze spółką PGE EJ 1 na świadczenie usług logistycznych polegających na obsłudze służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wartość umowy wynosi do 5,1 mln zł netto. Źródło: spółka

Multimedia Polska : Rozszerza współpracę z ADB ? światowym ekspertem w dziedzinie dostarczania nowoczesnych rozwiązań dla operatorów telewizji cyfrowej - o rozwiązanie Personal TV. Źródło: spółka

Huawei : Wprowadził promocyjny set Huawei P9 lite z opaską Color Band A1. Źródło: spółka

Integrated Solutions, Orange Polska : Dostarczyły do Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego usługę ujednoliconej komunikacji w technologii cloud computing. Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem