Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji spółki Projprzem, reprezentujących do 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 8,5 zł. W przypadku przejęcia kontroli GKI Immobile zamierza przeprowadzić w okresie od 2 do 3 lat reorganizację podmiotu przejętego.

Capital Park analizuje potencjalny debiut na giełdzie w Johannesburgu, poinformował ISBnews członek zarządu grupy Marcin Juszczyk.

Capital Park rozważy przekształcenie się w REIT, jeśli ustawa o tych funduszach wejdzie w życie, poinformował prezes Jan Motz. Grupa ma również grupę wyselekcjonowanych projektów do potencjalnego nabycia.

Składka przypisana brutto Vienna Insurance Group Polska (VIG Polska) wzrosła o 0,8% w skali roku do 1 842 mln zł, zaś wynik brutto zmniejszył się o 53,6% r/r do 54,3 mln zł po dwóch kwartałach br., podała grupa. Wartość składki VIG Polska Majątek wzrosła o 4,1% r/r do 1 019 mln zł, zaś składki VIG Polska Życie spadła o 3,1% r/r do 823 mln zł.

Backlog Comarchu, zarówno na 2016, jak i kolejne okresy, jest obecnie wyższy r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Konsorcjum Metrostav, Vistal Gdynia i Vistal Infrastructure podpisało umowę z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na wykonanie budowę mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, podał Vistal. Wartość umowy wynosi 57,1 mln zł brutto.

Awbud podpisał kontrakt na wykonanie magazynu wysokiego składowania we Wronkach dla Amiki. Łączna wartość umowy wynosi 12,8 mln zł, podała spółka.

Wyniki finansowe Feerum w I poł. 2016 r. były niższe r/r z powodu przesunięcia okresu przyznawania dofinansowania unijnego z ARiMR dla klientów spółki. Jednak potencjalny portfel zamówień o wartości około 80 mln zł powinien pozytywnie przełożyć się na kolejne kwartały, wynika z wypowiedzi prezesa Daniela Janusza.

Oferta ZUE na kwotę 41,5 mln zł netto (51 mln zł brutto) okazała się najniższa w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II, podała spółka.

Fabrity - spółka zależna od K2 Internet - podpisała umowę ramową z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex) na świadczenie usług. Zakres współpracy dotyczy świadczenia usług programistycznych rozwoju i utrzymania platformy SharePoint, podało K2.

Ministerstwo Rozwoju i Grupa Azoty podpisały umowę na finansowe wsparcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty, które powstanie w Tarnowie. Wsparcie z ministerstwa wyniesie 20 mln zł, a całkowity koszt centrum to 88 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne części mienia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne, w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym, podał Urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwo Finansowe "Silesia" kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria, podał Urząd.

KGHM Polska Miedź wybrał ofertę Elektrotimu, o wartości 9,29 mln zł netto, w ramach przetargu na wymianę rozdzielnic w ramach projektu inwestycyjnego "Wymiana rozdzielń średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Rudna", poinformował Elektrotim.

W wyniku korekty kwartalnej, która zostanie przeprowadzona po sesji 16 września, portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek Pekao, PKN Orlen oraz PKO BP w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do 10%. Spółki Alumetal i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w indeksie mWIG40, a Braster i PCM zastąpią Alumetal i Stalprodukt w indeksie sWIG80, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW).

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w sierpniu br. 4,2 USD/b w porównaniu do 3,9 USD/b miesiąc wcześniej. W sierpniu 2015 r. marża wynosiła 11,2 USD/b, podała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 973,6 mln zł na koniec sierpnia 2016 r. (wobec 3 226,1 mln zł na koniec sierpnia 2015 r. i wobec 3 902,3 na koniec lipca br.), poinformowała spółka.

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 394 firm w sierpniu. Według stanu na 1 września, z jej rozwiązania korzystało 16 598 firm z ponad 140 krajów, podała spółka.

Obligacje na okaziciela serii C Lokum Deweloper o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł będą notowane na Catalyst od wtorku, 6 września 2016 r., podała spółka.

Stephen Ackerfeldt i Michael McVea zrezygnowali z funkcji w radzie dyrektorów Serinus Energy, podała spółka.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,35 mln zł w sierpniu 2016 r., co oznacza wzrost o 58% w skali roku, podała spółka.

Benefit Systems przedstawił nowe warunki skupu akcji własnych - obecnie planuje skupić do 39 730 walorów po cenie 690 zł, odstępując jednocześnie od realizacji oferty zakupu nie więcej niż 42 184 akcji po cenie wynoszącej 650 zł za jedną akcję (ogłoszonej 18 sierpnia 2016 r.), podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem