Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odrzucili wniosek jednego z akcjonariuszy mniejszościowych o wykreślenie z porządku obrad kwestii związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego do 24,31 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od takiej transakcji PGE zapłaciłby podatek dochodowy w znacznej kwocie.

Za wnioskiem oddano 137 782 579 głosów, tj. 9,705% całości obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Oznacza to, że wniosek nie został podjęty. Następnie NWZ przyjęło porządek obrad, który przewiduje m.in. podjęcie powyższych uchwał.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 18 697 608 290 zł do wysokości 24 306 890 777 zł, tj. o kwotę 5 609 282 487 zł z kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 13 zł" - czytamy w projekcie uchwały, która zostanie dziś rozpatrzona.

Akcjonariusze mieli także głosować na projektem uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki. Jednak wysokość podatku nie jest jeszcze znana.

"Zakładając zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 5 609 282 487 zł proponowaną przez ministra energii maksymalna wysokość kapitału zapasowego możliwa do przeznaczenia na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego wyniesie 2 464 174 116,38 zł. Z uwagi na fakt, iż niektórzy z akcjonariuszy są zwolnieni z podatku dochodowego a w stosunku do niektórych zastosowanie mogą mieć inne stawki podatku niż 19% nie jest możliwe na tym etapie określenie dokładnej kwoty należnego podatku a tym samym dokładnej kwoty o jaką zostanie zmniejszony kapitał zapasowy" - podała wcześniej spółka w uzasadnieniu do uchwał NWZ.

Ministerstwo Energii wyjaśniało wcześniej, że proponowane podwyższenie kapitału zakładowego PGE z wykorzystaniem środków własnych spółki ma na celu zwiększenie wiarygodności płatniczej spółki oraz wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki przeprowadzeniu tej operacji posiadać będą akcje o większej wartości.

Z kolei sama spółka zapowiadała, że wystąpi o interpretację w sprawie wysokości podatku dochodowego od planowanego podwyższenia kapitału zakładowego.

Obie uchwały zostały zgłoszone na wniosek Skarbu Państwa, który posiada 57,39% akcji PGE, uprawniających do 57,39% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wi璚ej
    Komentarze
    Zaloguj si
    Chcesz do陰czy do dyskusji? Zosta naszym prenumeratorem