Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ogłosiła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na sprzedaż kopalni KWK Makoszowy w Zabrzu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedmiotem sprzedaży jest "Kopalnia KWK 'Makoszowy" w Zabrzu, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla" w tym m.in. własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, własność budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się na tym gruncie oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze kopalni. Ponadto mienie ruchome, środki trwałe w budowie oraz prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów, jako niezbędnych do prowadzenia zakładu górniczego.

Pisemne oferty wstępne z proponowaną ceną składać należy do 30 września, wynika z ogłoszenia. Oferenci, których oferty wstępne spełnią wymagania zaproszeni zostaną przez spółkę do negocjacji w celu ustalenia ostatecznych warunków oferty i treści postanowień umownych, w tym ceny. W terminie od 3 do 20 października 2016r. odbędą się negocjacje.

Jedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena.

Do oferty wstępnej należy dołączyć oświadczenia dotyczące:

- uzyskania w zakresie niezbędnym uprawnień do prowadzenia nabywanego zakładu górniczego przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa geologicznego i górniczego;

- kontynuowania dotychczasowej działalności nabywanej kopalni

- posiadania możliwości sfinansowania ceny nabycia kopalni oraz jej działalności operacyjnej inwestycji.

- gotowości i możliwości dokonania zwrotu wraz z odsetkami wszelkiej pomocy publicznej przyznanej kopalni do dnia jej nabycia oraz zapewnienia po tym dniu środków finansowych na pokrycie całości świadczeń osłonowych przewidzianych ustawą z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i związanych z tym zobowiązań, przypadających po dniu nabycia, podano również.

W kwietniu 2015 r. Kompania Węglowa przekazała kopalnię Makoszowy, powstałą w wyniku podziału KWK Sośnica-Makoszowy, do SRK.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.