Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która zobowiązuje zamawiających we wszystkich państwach członkowskich do przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych. Dyrektywa ma być wdrożona do 27 listopada 2018 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Docelowe posługiwanie się fakturami elektronicznymi w zamówieniach publicznych będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń.

"W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), zostanie zobowiązany do przyjmowania faktur elektronicznych (od daty transpozycji dyrektywy). Po kolejnych dwóch latach, wykonawcy zamówień publicznych (przedsiębiorcy) zostaną zobowiązani do wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej" - czytamy w komunikacie.

Będą to e-faktury ustrukturyzowane, czyli spełniające określony standard, który pozwala na ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Tego standardu nie spełnia e-faktura w formacie graficznego pliku PDF, która jest obecnie najczęściej używana, podano także.

Elektroniczne faktury będą musiały być zgodne z normą europejską i jednym z formatów zalecanych przez Komisję Europejską. Norma europejska (wzór faktury) zostanie przedstawiona w maju 2017 r.

"Zgodnie z założeniami, odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zmawiających ma być obowiązkowe od 26 listopada 2018 r., a ich wystawienie przez wykonawców ? od 1 listopada 2020 r. Ustawa ma wejść w życie 26 stycznia 2018 r." - podało także CIR.

Projektem ustawy zostaną objęci zamawiający i wykonawcy (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.) oraz koncesjodawcy i koncesjonariusze (zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r.)

"W planowanym projekcie ustawy przewidziano:

- możliwość wystawiania, wysyłania i odbierania drogą elektroniczną przez wykonawców i zamawiających ? dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych (innych niż e-faktury) oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi;

- możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi;

- zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych" - czytamy dalej.

CIR podało, że używanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszą się koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym. Jeśli faktura ma postać papierową to wymaga wydrukowania i przesłania pocztą, co podnosi koszty dla firm i zamawiających. Wyeliminowane zostaną również błędy, które pojawiają się w przetwarzaniu i ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów papierowych do systemów komputerowych.

"Dzięki stosowaniu faktur elektronicznych rozwinie się system płatności bezgotówkowych. Oczekuje się też większego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych realizowanych w innych państwach unijnych" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Czytaj teraz

Przydatne linki

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem