Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada dyrektorów KGHM International powołała Mirosława Bilińskiego na stanowisko prezesa spółki z dniem 6 września 2016 roku lub natychmiast po otrzymaniu ważnego pozwolenia na pracę w Kanadzie, podał KGHM.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 11,9 mln zł w sierpniu br. i były wyższe o 15%r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 8 miesięcy br. przychody wzrosły o 13% r/r do 85,3 mln zł.

Erbud podpisał umowę na wykonanie stanu surowego centrum handlowego Libero w Katowicach o wartości 75 mln zł netto, podała spółka.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego w Warszawie dla Dantex - Waryński III za 19,5 mln zł netto, podała spółka.

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 skupił w wezwaniu na akcje Wikany 9 382 walorów, stanowiących 0,05% kapitału, tj. wszystkie akcje, które zamierzał nabyć w ramach tej operacji, wynika z komunikatu podmiotu pośredniczącego.

Tauron Polska Energia podtrzymuje, że niedokończony blok gazowo-parowy w Stalowej Woli może zostać uruchomiony na przełomie 2018/2019 r., pod warunkiem, że realizacja ruszy w najbliższych miesiącach, poinformował wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. Według niego, inwestycja ma szansę zmieścić się w obecnym budżecie określonym na 1,3 mld zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w sierpniu 2016 r. przez Bytom wyniosła 12,21 mln zł i była wyższa o 16,8% r/r, podała spółka.

J.W. Construction Holding rozpoczyna sprzedaż 55 apartamentów w ramach inwestycji osiedle Kamerata w Gdyni, poinformowała spółka. Budowa osiedla rozpoczęła się w lipcu br. i zakończy w I kw. 2018 r.

Selvita spodziewa się niewielkiego wzrostu kosztów w III kwartale w porównaniu z II oraz dalszego mocnego wzrostu kosztów w skali roku, wynikającego z niskiej bazy ub. roku, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. Spółka oczekuje, że w najbliższych miesiącach podpisze umowę partneringową na cząsteczkę SEL24 lub SEL120.

Tauron Polska Energia w okresie realizacji swojej strategii będzie rozważał dezinwestycje, ale na razie nie ma konkretnych aktywów wskazanych do sprzedaży, poinformowali członkowie zarządu.

Fachowcy.pl Ventures miała 1 666 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec sierpnia br., czyli o 151% więcej niż przed rokiem, podała spółka.

Tauron Polska Energia nie wyklucza, że wypłaci dywidendę wcześniej niż w zakładanym w strategii 2020 r., poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Tauron Polska Energia chce na początku przyszłego roku przesądzić, czy będzie kontynuować projekt Jaworzno w dotychczasowej formie, czy we współpracy z partnerem, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. Według niego, preferowany jest krajowy partner finansowy.

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w sierpniu br. o 1% r/r i wyniosła łącznie 18,9 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

11 bit Studios jest spokojne o finansowy wymiar II półrocza, podtrzymuje plany wydawnicze dla BeatCop i Frostpunk i uważa, że środki finansowe jakimi dysponuje grupa będą najlepiej pracować dla akcjonariuszy poprzez inwestycje w ewolucyjny rozwój, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Miechowskiego.

Skarb Państwa zaproponował na walnym zgromadzeniu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), aby podwyższyć kapitał zakładowy spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej jej akcji do 10,25 zł z obecnych 10 zł zamiast wcześniej proponowanych 13 zł.

Spółka zależna Kino Polska - Enezag 3 Sp. z o.o. - dokonała zapłaty ceny w wysokości 10 mln zł na rachunek Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL" tytułem nabycia 21% udziałów w kapitale zakładowym Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. (?CTN&P").

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odrzucili wniosek jednego z akcjonariuszy mniejszościowych o wykreślenie z porządku obrad kwestii związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego do 24,31 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od takiej transakcji PGE zapłaciłby podatek dochodowy w znacznej kwocie.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 16,04 mln zł w sierpniu br. i była wyższa o 24,7% r/r, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w sierpniu br. przez Monnari Trade wyniosły ok. 14,3 mln zł i były wyższe o 26,55% niż rok wcześniej (11,3 mln zł), podała spółka.

Marvipol ogłosi polityki dywidendowe dla obu przyszłych segmentów jeszcze we wrześniu br., poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. Także w najbliższych tygodniach spółka chce złożyć prospekt emisyjny.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w sierpniu 2016 roku wyniosły ok. 46 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 16%, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - sierpień 2016 roku wyniosła około 367,2 mln zł i była wyższa o około 16,3% r/r.

Elemental Holding podpisał list intencyjny w sprawie nabycia nie mniej niż 51% udziałów w spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wysp Brytyjskich, podała spółka.

Archicom uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie kolejnego etapu Olimpii Port - 153 mieszkania w budynkach S16a i S17, podała spółka.

Obroty na platformie wymiany walut Aforti Holding wzrosły o 128% i wyniosły 3,3 mln euro w sierpniu br. Wartość złożonych wniosków o pożyczkę wyniosła 2,6 mln zł i wzrosła o 93%, podała spółka.

Marvipol ocenia, że sprzedaż jego segmentu motoryzacyjnego wzrośnie wolumenowo o co najmniej 33% w tym roku, a w kolejnym - ponownie o kilkanaście procent, poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. Motorem sprzedaży będą już dobrze znane klientom klasyczne modele, jak również bardzo dobrze sprzedające się nowości.

Wtórna oferta 1,8 mln akcji serii G Mercator Medical rozpocznie się w środę, 7 września, od podania ceny maksymalnej i uruchomienia book-buildingu. Prospekt nie zawiera ceny emisyjnej, spółka podaje jedynie w prospekcie, że chce pozyskać z emisji ok. 35 mln zł netto (36 mln zł brutto z uwzględnieniem kosztów emisji).

Kolejne trzy wspólne inwestycje Marvipolu i Panattoni Europe będą realizowane począwszy od bieżącego roku, a proces ich budowy, wynajęcia i sprzedaży ma się zakończyć do 2018 r., poinformował prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. Docelowo Marvipol chce, by realizacja projektów magazynowo-logistycznych stała się drugim podstawowym, obok biznesu mieszkaniowego, obszarem działalności segmentu deweloperskiego grupy. Pozwoli to na zdywersyfikowanie ryzyka i ustabilizowanie wyników finansowych.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w sierpniu br. o 22% r/r i wyniosły 14,5 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 90,42 mln zł przychodów, czyli 14% więcej niż rok wcześniej.

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 5,9% r/r do 997 mld zł na koniec lipca 2016 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 10,8% r/r do 970,45 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 9,3 mld zł w okresie styczeń-lipiec br. i był niższy o 1,1% r/r, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Ronson Development spółka z o.o. - City 5 sp. komandytowa zawarł z osobą prawną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, podał Ronson Europe. Spółka planuje budowę blisko 300 mieszkań na tej nieruchomości, a wartość umowy to 9,5 mln zł netto.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 8 lokali w sierpniu 2016 r., w tym 5 mieszkań i 3 garaże, podała spółka. Na 31 sierpnia spółka posiadała 156 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym: mieszkania - 104, garaże - 52.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w sierpniu 2016 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 187 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w sierpniu 2015 roku o ok. 15,7%, podała spółka.

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,26 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2016 r. wobec 9,39 mld zł rok wcześniej.

Strategia Taurona Polskiej Energii zakłada wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA do powyżej 4 mld zł w 2020 r. i powyżej 5 mld zł w 2025 r. wobec 3,5 mld zł w 2015 r.

Strategia Taurona Polskiej Energii zakłada redukcję nakładów inwestycyjnych na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł z wcześniej zakładanych 20,2 mld zł, na co wpływ ma m.in. wstrzymanie inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza.

Nowa polityka dywidendowa Taurona Polskiej Energii zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej, podała spółka. Pierwsza wypłata jest możliwa w 2020 r.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem