Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Kopex zawarł porozumienie ws. kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych (tzw. term sheet), określające kierunek restrukturyzacji zadłużenia Grupy. Celem zaangażowanych stron - Grupy, banków finansujących i inwestora, czyli TDJ - jest uzgodnienie i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do końca listopada br. Natomiast restrukturyzacja ma być przeprowadzona maksymalnie do końca 2021 r.

"Głównym celem podpisanego dokumentu jest odsunięcie ryzyka upadłości spółek z Grupy Kopex, dostosowanie warunków spłaty wierzytelności finansowych do trudnej sytuacji Grupy i stworzenie możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli finansowych w możliwie najszerszym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Podpisany term sheet zarysowuje kluczowe kierunki i założenia działań restrukturyzacyjnych, przewidujących m.in. spłatę zadłużenia ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz w wyniku zbywania aktywów, których wartość jest niewystarczająca dla zaspokojenia wszystkich zobowiązań narosłych w ramach Grupy Kopex. Powyższe wymusza konieczność restrukturyzacji zadłużenia oraz pilnego wdrożenia przygotowanego przez zarząd Kopeksu, we współpracy z zewnętrznymi doradcami, planu restrukturyzacji spółek Grupy Kopex. Jest to trudny i bardzo ambitny plan, którego przeprowadzenie jest absolutnie niezbędne i powinno nastąpić maksymalnie do końca 2021 roku, podano również.

"Program restrukturyzacji całej Grupy Kopex, jak i jego realizacja, są wymagane przez banki, aby utrzymać dalsze finansowanie Kopeksu. Co więcej, banki oczekują od nas, jako inwestora, że zaraz po przejęciu kontroli nad Kopeksem, w pełni zaangażujemy się w realizację tego programu, wierząc, iż jedynie dzięki zasobom, doświadczeniu i know-how TDJ jest możliwy sukces pełnego wykonania jego założeń. Dodatkowym wymogiem banków było udzielenie Grupie Kopex przez inwestora finansowania ratunkowego. Jako Grupa TDJ zadeklarowaliśmy takie finansowanie w wysokości do 100 mln zł. Należy również zaznaczyć, że większość kwoty z ceny zapłaty za zakup kolejnego pakietu akcji od pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. 60 mln zł, trafi bezpośrednio do Kopeksu na spłatę kredytów. Instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż na naszą rzecz części wierzytelności z dyskontem, jeżeli zrealizujemy wymagany przez banki program restrukturyzacji. Kompromis był bardzo trudny do osiągnięcia. Warunki postawione przed nami przez banki traktujemy jako ogromne wyzwanie i są one dla nas warunkami brzegowymi" - skomentował prezes TDJ Czesław Kisiel, cytowany w komunikacie.

Podpisanie w swym obecnym kształcie stanowi bazę do dalszych negocjacji dotyczących treści umowy restrukturyzacyjnej, jaka ma zostać zawarta pomiędzy bankami, spółkami Grupy Kopex oraz inwestorem, ustalającej szczegółowe warunki restrukturyzacji oraz jej przebieg. Celem zaangażowanych stron jest uzgodnienie i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do końca listopada br.

Rozmowy prowadzone z wierzycielami finansowymi Grupy Kopex są konsekwencją podpisanej 17 marca br. przez spółkę celową TDJ i Krzysztofa Jędrzejewskiego warunkowej umowy nabycia przez TDJ kontrolnego pakietu akcji Kopex. Zgodnie z tą umową, osiągnięcie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji długu Kopeksu stanowi jeden z warunków koniecznych do przeprowadzenia procesu konsolidacji branży okołogórniczej. Dotychczas TDJ uzyskał już zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Kopex S.A. Poza akceptacją wyników wciąż trwającego, złożonego due diligence, drugim niezbędnym krokiem będzie ustalenie ostatecznego kształtu i warunków restrukturyzacji, potwierdzone zawarciem umowy restrukturyzacyjnej. Badanie stanu spółek Grupy Kopex potwierdza ich dramatyczny stan, gdyż realna wartość aktywów diametralnie odbiega od tej prezentowanej w przeszłości. Potwierdzają to chociażby utworzone w bieżącym roku odpisy na kwotę ok. 1,4 mld zł oraz planowane kolejne na ponad 0,5 mld zł, przypomniano w komunikacie.

"Została wypracowana propozycja restrukturyzacji zadłużenia Kopeksu, która w możliwie największym stopniu uwzględnia oczekiwania wszystkich wierzycieli finansowych, dzięki czemu spotkała się z ich akceptacją. W ostatnich miesiącach zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, aby wypracować propozycję, która znajdzie akceptację wszystkich instytucji finansowych, godząc ich niejednokrotnie sprzeczne interesy. Jest to jednak wciąż początek pracy. Dopiero podpisanie umowy restrukturyzacyjnej oraz pozytywne zakończenie due diligence otworzy nam w pełni drogę do konsolidacji branży poprzez integrację w ramach Grupy Famur kluczowych spółek zaplecza górniczego" - podsumował Kisiel.

Stronami porozumienia są: Kopex i jego spółki zależne, tj. Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Kopex Machinery, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis", Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze, Kopex Hydraulika Siłowa, Elgór+Hansen oraz następujące banki: PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska. Ponadto TDJ Equity IV jako inwestor.

Wczoraj Kopex informował, że razem ze spółkami zależnymi zawarł porozumienie z bankami finansującymi ws. przedłużenia terminów spłat kredytów i zaniechania blokad. W przypadku podpisania do 7 września 2016 r. porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex, terminy wymagalności kredytów miały zostać automatycznie wydłużone do 30 listopada 2016 r.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem