Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - W związku z wejściem w życie programu Rodzina 500+ można oczekiwać, że najsilniej wzrosną wydatki na usługi, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie. Według banku centralnego, dzięki temu programowi część beneficjentów o niższych dochodach może istotnie zmienić wzorzec konsumpcji, upodobniając go do tego, który obserwuje się u gospodarstw domowych o wyższych dochodach.

"Struktura wydatków odpowiednich grup gospodarstw domowych sugeruje, że w związku z programem Rodzina 500+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi. W zależności od sytuacji dochodowej gospodarstwa domowe mogą sobie pozwolić na różne wzorce konsumpcji, co ma swoje odzwierciedlenie w ich strukturze wydatków. Zazwyczaj, u gospodarstw domowych o niższych dochodach większy udział w całkowitej konsumpcji stanowią wydatki na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i utrzymanie mieszkania, przy mniejszym znaczeniu pozostałych dóbr. Poprawa sytuacji materialnej poprzez wypłaty z programu Rodzina 500+ może, przynajmniej u części beneficjentów, istotnie zmienić wzorzec konsumpcji, upodabniając go do tego, który obserwuje się u gospodarstw domowych o wyższych dochodach" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2016 r."

Dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2014 r. wskazują, że największą liczbę potencjalnych beneficjentów programu Rodzina 500+ stanowią gospodarstwa domowe o przeciętnej sytuacji dochodowej (subiektywnie postrzeganej) oraz tych, które muszą na co dzień oszczędnie gospodarować budżetem, podał także bank centralny. Wśród nich gros uprawnionych do korzystania z programu to gospodarstwa domowe z dwójką dzieci i świadczeniem na jedno z nich (37%) oraz te, którzy mogą otrzymać z programu co najmniej 1000 zł (47%).

"Porównanie średniego dochodu gospodarstw domowych w podziale na deklarowany sposób gospodarowania sugeruje, że już świadczenie w wysokości 1000 zł jest w stanie poprawić ich sytuację dochodową na tyle, by w istotny sposób wpłynąć na strukturę wydatków. Wśród gospodarstw domowych, którym takie świadczenie może przysługiwać, te o lepszej (subiektywnej) sytuacji dochodowej odnotowują relatywnie większy udział wydatków na odzież i obuwie, transport, edukację, rekreację i kulturę, turystykę oraz restauracje i hotele. Można więc oczekiwać wyższego tempa wzrostu właśnie w tych kategoriach wydatków, z których istotną część stanowią usługi. Powyższe może częściowo tłumaczyć brak wyraźnego przełożenia się programu Rodzina 500+ na dynamikę sprzedaży detalicznej" - czytamy dalej w raporcie.

Program Rodzina 500+ ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. W ramach obsługi programu do końca lipca br. wydano 2,55 mln decyzji, co oznacza, że 93,5% wniosków zostało już rozpatrzonych. Dzięki programowi do rodzin trafiło ponad 7,1 mld zł.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem