Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozpocznie 26 września przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 5 mln akcji własnych, stanowiących do 8,57% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka.

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosła 34,7 TWh w okresie styczeń-sierpień 2016 r. (wobec 37,3 TWh rok wcześniej), w tym z węgla brunatnego 24,1 TWh (26,5 TWh rok wcześniej), podała grupa na podstawie szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych.

Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG) umorzył postępowanie przeciwko Komputronikowi z powództwa Clean & Carbon Energy (CCE) w sprawie o zapłatę 28,5 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podała spółka.

Kruk zdecydował o ustaleniu IV programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 350 000 obligacji serii AB4 o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Synthosa zdecydowali o zmniejszeniu kapitału zapasowego o 1,09 mld zł i przeznaczeniu tej kwoty na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C, podała spółka.

Energa i Enea podpisały list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), podały spółki. Nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 5,5-6 mln zł/MW.

Reino Dywidenda Plus odstąpił od oferty publicznej, podała spółka. Jako powód podano obecną sytuację na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji instytucji typu REIT.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) szacuje, że nowe zasady raportowania danych niefinansowych, które mają wejść od 2017 roku, a pierwsze obowiązkowe ujawnienie nastąpi w 2018 r., obejmą co najmniej 100 spółek, poinformowała prezes prof. Małgorzata Zaleska.

Projekt 07 - spółka z Grupy Marvipol - podpisała umowę kupna parceli o powierzchni 8 tys. m2, zlokalizowanej w rejonie ulic Puławskiej i Bażanciej w południowej części Warszawy za 11,2 mln zł, podała spółka. Na nieruchomości Grupa Marvipol zamierza wybudować salon Jaguar Land Rover typu 3S (sprzedaż, serwis, części zamienne). Obiekt zostanie oddany do użytku w 2018 r.

Zarząd Projprzemu uważa, że cena w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile (GK Immobile) znacznie odbiega od wartości godziwej a samo wezwanie ma negatywny wpływ na interes Projprzemu, podała spółka.

OT Logistics otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad STK oraz Koleją Bałtycką, a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics, podała spółka. Uzyskanie tej zgody stanowi spełnienie kolejnego z warunków zawieszających umowy.

Na mocy instrukcji wysłanej przez HSBC Bank Polska, kontrahenci Action objęci umową cesji zobowiązani są do spłacania wierzytelności przysługujących spółce na należące do spółki rachunki w tym banku, podała spółka.

Sędzia-komisarz na wniosek zarządcy przedłużył terminy na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności Action do 31 października oraz oraz spisu masy sanacyjnej - do 15 października, podała spółka.

Mercator Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł/ szt., podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%.

GetBack przydzielił obligacje serii EA o łącznej wartości nominalnej równej 30 000 000 zł, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 58,46%, podano również.

CVC Capital Partners nie zna treści złożonego pozwu o stwierdzenie nieważności prywatyzacji PKP Energetyka, ani żadnych okoliczności procesu prywatyzacyjnego, które by go uzasadniały, poinformował przedstawiciel funduszu Krzysztof Krawczyk.

Prospekt emisyjny Alior Banku dotyczący publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800 mln zł wygasł w piątek, podała instytucja.

Oferta konsorcjum firm Famur (lider konsorcjum) oraz Kopex Machinery (partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę nowego wysokowydajnego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem dla Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. za kwotę 72 422 800,00 zł, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem