Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - OEX zawarł z Teronita Holdings Limited umowę przedwstępną nabycia 100% akcji Archidoc za 17,86 mln zł, podała spółka.

"Archidoc jest jedną z największych na polskim rynku firm, działających w obszarze zarządzania dokumentami. Oferuje szeroki zakres usług, obejmujący przede wszystkim fizyczną i elektroniczną archiwizację dokumentów, digitalizację i skanowanie, usługi back-office oraz elektroniczny obieg dokumentów. Archidoc współpracuje z największymi przedsiębiorstwami działającymi w kraju, między innymi w takich branżach jak: telekomunikacja, bankowość i finanse, ubezpieczenia, energetyka i administracja publiczna. Archidoc osiągnął w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 43,6 mln zł i EBITDA równą 4,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

OEX oraz sprzedający zobowiązali się zawrzeć umowę przyrzeczoną do dnia 31 stycznia 2017 r., o ile przed tą datą ziszczą się wszystkie warunki i odpowiednio zostaną spełnione zobowiązania i zapewnienia sprzedającego. Przewidziane umową warunki i zobowiązania oraz zapewnienia sprzedającego są standardowe dla tego typu transakcji z udziałem OEX (m.in. obowiązek uzyskania zgody rady nadzorczej spółki; obowiązek uzyskania zgody prezesa UOKiK; uzyskanie finansowania przez OEX; przeprowadzenie due diligence finansowego, podatkowego i prawnego, którego wyniki będą satysfakcjonujące dla OEX, podano również.

"Emitent jest zobowiązany do dokonania oznaczonych dopłat do ceny sprzedaży na określonych w umowie warunkach i zasadach, uzależnionych od parametrów finansowych osiąganych przez Archidoc (m.in. wartości EBITDA i zadłużenia netto Archidoc) w latach 2016, 2017 i 2018. Umowa przewiduje dokonanie 3 dopłat" - czytamy dalej.

Pierwsza z nich będzie stanowić różnicę pomiędzy iloczynem mnożnika równego 8,5 i wartości EBITDA spółki za 2016 r., pomniejszonym o zadłużenie netto i przemnożonym przez wartość 40%, a zapłaconą ceną wymienioną w pkt 1 powyżej. Druga dopłata będzie równa iloczynowi mnożnika równego 8,5 i wartości EBITDA spółki za 2017 r., pomniejszonemu o zadłużenie netto i przemnożonemu przez wartość 30%. Trzecia dopłata będzie równa iloczynowi mnożnika równego 8,5 i wartości EBITDA spółki za 2018 r., pomniejszonemu o zadłużenie netto i przemnożonemu przez wartość 30%.

Pierwsze dwie dopłaty, zakładając, że ich łączna wartość będzie dodatnia, zostaną zrealizowane w ramach jednej płatności w 2018 r., po zamknięciu roku obrachunkowego 2017. Trzecia dopłata, skorygowana o ewentualną ujemną wartość dwóch pierwszych dopłat, zostanie zrealizowana w 2019 r., po zamknięciu roku obrachunkowego 2018. W przypadku gdyby średnia liczonego rok do roku wzrostu procentowego wybranych wyników spółki (w tym EBITDA) okazałaby się niższa od progów określonych w umowie, wartość wszystkich dopłat zostanie obliczona z użyciem mnożnika równego 7, a ewentualna różnica wynikająca z wcześniejszych płatności rozliczona w ramach płatności kolejnych, wyjaśniono.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.