Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta we wrześniu 2016 r. przez Bytom wyniosła 10,06 mln zł i była niższa o 1,4% w skali roku, podała spółka.

i2 Development sprzedał 146 lokali w III kwartale br., zaś od początku roku do końca września sprzedaż wyniosła łącznie 378 lokali, podała spółka.

Braster uruchomił dziś produkcję wyrobu medycznego "System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster". Sprzedaż urządzenia rozpocznie się ok. 19 października, podała spółka.

Dom Development odnotował w III kwartale br. rekordową w historii firmy sprzedaż na poziomie 705 lokali wobec 640 lokali rok wcześniej (wzrost o 10%) oraz 701 lokali w II kwartale br., podała spółka. Łączna sprzedaż w okresie trzech kwartałów 2016 roku wyniosła 2 021 lokali, wobec 1 705 lokali rok wcześniej (wzrost o 19% r/r).

Uniwheels Holding (Malta) Ltd., akcjonariusz Uniwheels AG kontrolujący 61,29% akcji, zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych dla swojego udziału w spółce, podał Uniwheels.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Topmedical, B3System, Hawe, Interbud Lublin i Budopol Wrocław do 4 listopada, podał urząd.

Echo Investment sprzedało 502 mieszkania w ciągu trzech kwartałów 2016 roku, co oznacza 46% wzrostu r/r, i jest pewne realizacji tegorocznego planu sprzedaży 825 mieszkań, podała spółka. Od stycznia do września 2016 roku Echo przekazało klientom klucze do 386 mieszkań, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach spółki za ten okres. W porównaniu do trzech kwartałów 2015 roku oznacza to 60% wzrostu.

Agora rozpoczyna procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych w związku z zamiarem zwolnienia do 135 pracowników (6,8% zatrudnionych) do 31 grudnia, podała spółka. Jednocześnie rezygnuje z wydawania bezpłatnego dziennika "Metrocafe.pl" z dniem 14 października.

Grupa Lotos nadal rozważa debiut giełdowy spółki zależnej Lotos Kolej, jednak decyzja w tej sprawie zostanie podjęta dopiero po zdefiniowaniu celów inwestycyjnych, co powinno nastąpić do końca roku, poinformował wiceprezes Przemysław Marchlewicz.

Archicom oczekuje przekroczenia celu sprzedażowego 800 mieszkań w br. o minimum 100 lokali, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W pierwszych trzech kwartałach spółka sprzedała 705 lokali, o 94 więcej niż przez cały ubiegły rok, a w samym III kw. - 267.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 17,63 mld zł we wrześniu br., co oznacza spadek o 15% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-wrzesień łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 144,29 mld zł i była o 16,4% niższa niż rok wcześniej.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podpisała z Grupą Azoty, jednostką dominującą, list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty w projekt PDH o szacunkowej wartości 700 mln USD po weryfikacji, podała spółka.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 15 lokali we wrześniu 2016 r., w tym 11 mieszkań i 4 garaże, podała spółka. Na 30 września spółka posiadała 165 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym na: mieszkania - 109, garaże - 56.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 18,31 mln zł we wrześniu br. i była niższa o 4,3% r/r, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group we wrześniu 2016 roku wyniosły ok. 42,9 mln zł i były wyższe o ok. 10,6% r/r, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - wrzesień 2016 roku wyniosła około 410,1 mln zł i była wyższa o ok. 15,9% r/r.

Atal sprzedał 1 762 lokale w trzech kwartałach 2016 roku, przekraczając wynik z całego roku ubiegłego, który był do tej pory dla spółki rekordowy (1689 sprzedanych lokali), poinformowała spółka. Analiza dotychczasowych trendów rynkowych pozwala założyć, że w całym 2016 roku sprzedaż przekroczy 2000 lokali, podano również.

Grupa Lotos może opublikować nową strategię w drugiej połowie listopada, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Marchlewicza.

Grupa Lotos dostrzega potencjał działalności na rynku CNG/LNG, w tym poprzez wprowadzenie tego paliwa na stacje i jako jedną z opcji strategicznych bierze pod uwagę usługi związane z pływającym terminalem na Zatoce Gdańskiej (FSRU), którego budowa jest rozważana, poinformował wiceprezes Przemysław Marchlewicz.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce wspólnie z partnerem rozwinąć sieć stacji CNG/LNG przy głównych drogach do przynajmniej 24 stacji w 2025 r. Grupa dostrzega także potencjał dostaw dla żeglugi i usług regazyfikacyjnych, poinformował prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) może przeznaczyć na dywidendę blisko 100% zysku netto, wypracowanego w 2016 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Michała Krupińskiego.

Transakcje realizowane obecnie przez Alior Bank na rynku bankowym nie będą miały wpływu na wysokość dywidendy. PZU zakłada, że część środków z kapitału nadwyżkowego zostanie spożytkowane na transakcje przejęć w sektorze ubezpieczeniowym, poinformował prezes Michał Krupiński.

Skarbiec Holding wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015/2016 w kwocie 21,01 mln zł na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 3,08 zł na akcję, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,8 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 4,2 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 7,7 USD/b, podała spółka.

Echo Investment podpisało z Echo Polska Properties (EPP) przedwstępną umowę sprzedaży siedmiu budynków biurowych z ok. 112 tys. m2 powierzchni najmu. Łączna wartość nieruchomości w dniu podpisania umów to niemal 264 mln euro, podało Echo.

Echo Investment oraz Echo Polska Properties (EPP) podpisały umowy dotyczące wspólnego zakupu terenu i budowy inwestycji przy ul. Towarowej 22 w Warszawie od Griffin Real Estate, podało Echo. Kupujący zapłacą za nieruchomość łączną kwotę nieprzekraczającą 120 mln euro, z czego 78 mln euro zostanie zapłacone zaraz po podpisaniu umowy, natomiast pozostała kwota - po spełnieniu określonych warunków planistycznych.

Obroty na platformie wymiany walut Aforti Holding wzrosły o 110% r/r i wyniosły 2,68 mln euro we wrześniu br., poinformowała spółka. Wartość udzielonych pożyczek w tym czasie wyniosła 230 tys. zł i wzrosła o 110%, podano również.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy Pfleiderer Grajewo na Pfleiderer Group, dokonaną w ramach reorganizacji struktury organizacyjnej grupy. Jednocześnie siedziba spółki została przeniesiona z Grajewa do Wrocławia, podała spółka.

Wikana zawarła 104 umowy przenoszące własność lokali w okresie I-III kw. br. wobec 160 rok wcześniej oraz 159 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 150 w trzech kwartałach 2015 r., podała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 981,5 mln zł na koniec września 2016 r. (wobec 3 313,2 mln zł na koniec września 2015 r. i wobec 3 973,6 na koniec sierpnia br.), poinformowała spółka.

Eurocent podjął uchwałę w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 8 mln zł i jednocześnie zdecydował o emisji w jego ramach obligacji zwykłych na okaziciela serii G na łącznie maksymalnie 8 mln zł, podała spółka.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,13 mln zł we wrześniu 2016 r., co oznacza wzrost o 44% r/r, podała spółka.

Konsorcjum Stali otrzymało protokół z badania ksiąg wydany w postępowaniu kontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, z którego wynika, że spółka może mieć obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 20,49 mln zł, wynika z komunikatu.

Spółki z grupy Archicomu sprzedały 267 lokali w III kw. 2016 roku, podała spółka.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła we wrześniu wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 188 mln zł - były one o ok. 13,5% wyższe niż przed rokiem, podała spółka.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza - zgodnie z nową polityką dywidendową - przeznaczać do 20% zysku na rozwój organiczny, do 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć oraz co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformował prezes Michał Krupiński.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.