Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 205 mln zł w III kwartale 2016 roku i wzrosła o 189% r/r, podała spółka. Wartość ww. nakładów uwzględnia 155 mln zł z tytułu transakcji dokonanej we współpracy z International Finance Corporation (podmiot Grupy Banku Światowego).

Paweł Lisicki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Kredyt Inkaso ze skutkiem na 31 października br., podała spółka.

Action w restrukturyzacji przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października, podała spółka.

W ramach wezwania Immobile na Projprzem zawarto transakcje na 145,41 tys. akcji, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK - Dom Maklerski BZ WBK.

Pharmena ocenia, że rozmowy z przemysłem farmaceutycznym, których celem jest prezentacja wyników badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu, mogą potrwać do 12 miesięcy, poinformował ISBnews prezes Konrad Palka.

Unipetrol ? spółka zależna PKN Orlen - wznowił proces produkcyjny w rafinerii w Kralupach po awarii instalacji krakingu katalicznego (Fluid Catalytic Crac, FCC), do której doszło w maju tego roku, podała grupa.

Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy PKM Duda S.A. na Gobarto S.A. od 7 października, poinformowała spółka.

Asseco Poland zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (UZS) aneks do umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego o wartości nie więcej niż 73,17 mln zł netto, podało Asseco.

Unified Factory planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii A. Jako dzień wykupu wskazało 9 listopada, będący jednocześnie terminem płatności kuponowych za VII okres odsetkowy, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła Unidevelopment udzielenia zgody na zaproponowanie ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3 ustawy, tj. ceny 0,14 zł za jedną akcję Monday Development w wezwaniu, które Unidevelopment zamierza ogłosić, poinformowała Komisja.

Dom Development zdecydował o emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 120 mln zł w celu zastąpienia wcześniejszych papierów, podała spółka. Emisja planowana jest do końca roku.

Master Pharm zawarł porozumienie dotyczące zmiany terminu negocjacji warunków przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii maksymalnie do końca 31 października 2016 roku, poinformowała spółka.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,7 mln zł we wrześniu br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za wrzesień 2015 r. wyniosły 10,8 mln zł.

Briju odnotowało 72 mln zł przychodów ze sprzedaży we wrześniu, co oznacza wzrost o 21,8%, podała spółka.

Polnord liczy na znalezienie inwestorów dla dwóch budynków w swoim kompleksie Wilanów Office Park do końca II kw. 2017 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Krawczyk.

Pegas Nonwovens otrzymał decyzję Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej w sprawie przyznania ulg inwestycyjnych w związku z rozwojem produkcji włóknin w zakładzie produkcyjnym Znojmo-Přímětice poprzez inwestycję w nową linię produkcyjną, podała spółka.

Grupa kapitałowa ABC Data osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 444 mln zł we wrześniu br., podała spółka.

Synektik wypowiedział umowę dystrybucyjną z producentem urządzeń diagnostycznych USG oraz aparatów RTG Siemens Healthcare, poinformowała spółka. Wypowiedzenie umowy upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku.

Polnord spodziewa się sprzedaży mieszkań w całym 2016 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformował ISBnews prezes Dariusz Krawczyk. W jego opinii, spółka konsekwentnie realizuje przyjętą w marcu strategię, obniżając koszty, zwiększając rentowność i rozbudowując ofertę, która do grudnia ma się powiększyć o m.in. nową inwestycję w Gdańsku.

IMS zamknął I transzę programu skupu akcji własnych bez realizacji w związku z brakiem wpływu ofert zbycia, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem