Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Opublikowany projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, który ma uregulować funkcjonowanie tzw. REIT-ów w Polsce, zakłada m.in., że będą to spółki, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, wypracowują nie mniej niż 70% przychodów netto z najmu i przeznaczają na dywidendę nie mniej niż 90% zysku. Zakłada również eliminację podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Projekt został obecnie skierowany do konsultacji.

"Ustawa ma przede wszystkim na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W jego świetle "spółką rynku wynajmu nieruchomości jest spółka publiczna [...] mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku której łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kapitał zakładowy jest nie niższy niż 60 000 000 zł;

2) czas trwania jest nieoznaczony;

3) akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych [...] oraz akcje innych spółek rynku wynajmu nieruchomości;

5) nie mniej niż 70% przychodów netto ze sprzedaży pochodzi z najmu nieruchomości lub ich części, lub z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części;

6) wartość bilansowa zobowiązań nie przekracza 70% wartości bilansowej aktywów;

7) nie mniej niż 90% zysku [...] jest wypłacanych akcjonariuszom w formie dywidendy w każdym roku obrotowym, albo jeżeli zysk [...] nie został wypłacony akcjonariuszom w formie dywidendy, zostanie przeznaczony na nabycie innych nieruchomości lub ich części, lub udziałów lub akcji stanowiących nie mniej niż 95% udziału w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo akcyjnej, w przypadku której nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości;

8) przychody z najmu nieruchomości lub ich części są uzyskiwane z najmu co najmniej trzech nieruchomości lub ich części" - czytamy w projekcie.

W uzasadnieniu czytamy, że polski rynek wynajmu nieruchomości komercyjnych zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. Podmioty te często korzystają z preferencji, przyznawanych przez prawodawstwo krajów ich siedziby, a związanych ze szczególnym statusem podatkowym, jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust, REIT).

"Jako że w Polsce brak analogicznych rozwiązań, uzasadnione jest przypuszczenie, iż wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych ? dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych. Zmiana tego stanu pozwoliłaby na osiągnięcie pośrednich celów długoterminowych, jak upowszechnienie inwestycji na rynku nieruchomości, w szczególności wśród inwestorów indywidualnych" - podkreślono.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, istotę wprowadzanego szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości, jako spółek prowadzących działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, stanowi zwolnienie podatkowe, które zmierza do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości ? na poziomie spółki jako właściciela nieruchomości oraz na poziomie osoby fizycznej jako akcjonariusza.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.