Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 ogłosił wezwanie do sprzedaży nie więcej niż 1 327 375 akcji Mo-Bruk po cenie 15,30 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu Q Securities.

Zapisy będą przyjmowane w terminie 7-22 listopada, zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 25 listopada.

"Na niniejsze wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje:

1) 714 732 akcje serii A, imienne, materialne, uprawniające do 1 429 464 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (tj. każda akcja uprawnia do dwóch głosów),

2) 1 270 635 akcji serii B, imiennych, materialnych, uprawniających do 1 270 635 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu),

3) 98 156 akcji serii C, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLMOBRK00013, uprawniających do 98 156 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Akcje serii C zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Akcje serii A i B mają formę materialną" - czytamy w dokumencie.

W wyniku wezwania Value FIZ Subfundusz 1 zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 2 855 237 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano także.

Obecnie wzywający posiada 1 527 862 akcji spółki, uprawniających do wykonywania 1 527 862 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 35,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Mo-Bruk w kwietniu 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Głównym biznesem spółki jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.