Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 9,2% w skali roku do 396,4 mln zł w III kwartale 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała ratingi banku Pekao potwierdzając oceny BBB+ (ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą negatywną, podała bank w komunikacie.

Trakcja PRKiI utworzy rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia wysokości 3,9 mln zł, która zostanie ujęta w jednostkowym i skonsolidowanym wyniku finansowym za rok 2016, podała spółka.

Kruk wyemitował i przydzielił 75 000 obligacji serii AA4 oraz 75 000 obligacji serii AA5 o łącznej wartości emisyjnej 150 mln zł, podała spółka.

Bridge2Fun, spółka z grupy kapitałowej 4fun Media, podpisała umowę z T-Mobile Polska precyzującą warunki współpracy w ramach komunikacji ATL realizowanej przez operatora na potrzeby polskiego rynku, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Raiffeisen Bank Polska utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 2,56 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

BondSpot wyznaczył czwartek, 20 października, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200 tys. obligacji na okaziciela serii ORB B 290721 Orbisu o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka.

Plaza Centers Polish Operations B.V., spółka zależna Plaza Centers N.V., ma nowy niewiążący list intencyjny z funduszem inwestycyjnym dotyczący sprzedaży Suwałki Plaza, który wycenia centrum handlowe na 42,3 mln euro, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym w wysokości 0,83 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank.

Bohemia Motors - spółka z grupy kapitałowej Volkswagen - złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia części mienia należącego do spółki Fota-Groblewski, podał Urząd.

X-Trade Brokers odnotował wstępnie 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pomimo, że Sfinks Polska generuje ok. 12-13% sprzedaży w galeriach handlowych w niedziele nie obawia się ewentualnego wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, poinformowali przedstawiciele spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zastąpi dotychczasowe klasyfikacje emitentów rynku regulowanego i alternatywnego spójnym modelem branżowym, obejmującym wszystkich emitentów akcji i obligacji od stycznia 2017 r., podała GPW. Zmiany zostaną poprzedzone konsultacjami ze spółkami oraz uczestnikami rynku giełdowego.

Skonsolidowany wynik EBITDA Energi w III kw. 2016 r. wyniósł 439 mln zł według wstępnych szacunków, podała spółka.

Echo Investment rozpoczęło budowę części konstrukcyjnej obiektu Galerii Libero w Katowicach, poinformowała spółka.

Realizując strategię optymalizacji kosztowej, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) rozpoczyna pozyskiwanie depozytów w euro na rynku niemieckim, dzięki czemu obniży koszt finansowania portfela walutowego, poinformował ISBnews p.o. prezesa Stanisław Kluza. Według niego, sam proces realizacji strategii i poprawy rentowności przebiega w ostatnich miesiącach bardzo dobrze. Bank o szczegółach w tym obszarze planuje poinformować akcjonariuszy i inwestorów podczas bezpośrednich spotkań po ogłoszeniu wyników za III kw. 2016 r.

Sfinks Polska planuje otworzyć 5 restauracji w tym roku - zarówno nowych, jak i po gruntownych remontach, a w przyszłym - 16 lokali, poinformowała spółka.

Unibep ma umowę z Cramo PLC z siedzibą w Finlandii, jako zamawiającym, dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy obiektów modułowych produkowanych w oparciu o dokumentację zamawiającego, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 139,33 mln zł netto.

Eurocash analizuje zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do przejęcia Polskiej Dystrybucji Alkoholi (PDA) i ma nadzieję na sfinalizowanie transakcji pomimo tych wątpliwości, podała spółka.

PlayWay zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w środę, 19 października, podała spółka.

Należąca do Agory sieć kin Helios podpisała umowy na otwarcie kin typu multipleks w kompleksie Forum Gdańsk w 2018 r. i w Galerii Piaseczno w 2021 r., podała spółka.

Zgromadzenie wierzycieli A.C.N. 001 891 729 Pty Ltd (wcześniej Kopex Waratah Pty Ltd) - australijskiej spółki pośrednio zależnej Kopeksu - zdecydowało o likwidacji spółki, podał Kopex.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad Polską Dystrybucja Alkoholi (PDA). Transakcja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji, podał Urząd.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) inwestuje 20 mln euro w listy zastawne, emitowane przez PKO Bank Hipoteczny (PKO BH), podał EBOR. Jest to pierwsza emisja polskich listów zastawnych, denominowanych w euro o stałym oprocentowaniu, podano również.

Lokaty Budowlane wprowadziły do sprzedaży 42 mieszkania w inwestycji Chłodna Square Apartments na ul. Chłodnej w Warszawie, podała spółka.

IPO 3D zakończyła publiczną ofertę obligacji, podczas której sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł, poinformowała spółka. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax.

Pozbud T&R rozpoczął budowę inwestycji Zacisze Strzeszyn tj. otrzymała pozwolenie na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz elementami infrastruktury, poinformowała spółka.

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 ogłosił wezwanie do sprzedaży nie więcej niż 1 327 375 akcji Mo-Bruk po cenie 15,30 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu Q Securities.

Macrologic odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2015/2016 (czerwiec-sierpień 2016), podała spółka w raporcie. Porównawcze dane kwartalne podano za okres lipiec-wrzesień 2014 r., gdy przypisany zysk netto wyniósł 1,7 mln zł.

PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%, podała instytucja. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ok. 1,5 mld euro, podano także. Listy zastawne zostaną wyemitowane 24 października br.

Skarbiec TFI spodziewa się rozwoju rynku rozwiązań typu REIT w Polsce. Już dziś posiada podobne produkty w ofercie, poinformował ISBnews prezes Marek Rybiec.

W ramach publicznej oferty akcji Stelmet inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o blisko 86%. Łączna wartość oferty przekroczyła 182 mln zł, podała spółka. Debiut na GPW przewidywany jest na ok. 25 października.

Fundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) w wyniku rozliczenia nabycia 756 000 akcji Enei zwiększyły udział w spółce do 5,16%, podała Enea.

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), rada nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska nowej V wspólnej kadencji zarządu, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem