Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Marie Brizard Wine & Spirits odnotowała 13,53 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2016 r. wobec 3,24 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia powołały spółkę ElectroMobility Poland. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce, podały spółki.

Produkcja energii elektrycznej netto w PGE Polskiej Grupie Energetycznej w jednostkach wytwórczych wyniosła 39,0 TWh za okres styczeń-wrzesień 2016 r. (wobec 41,7 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 27,2 TWh (29,5 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.), podała spółka.

Spółka Fugo złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia części mienia należącego do spółki Famago, podał Urząd.

Krynica Vitamin ma kontrakt na dostawy napojów funkcjonalnych do podmiotu rosyjskiego działającego w branży spożywczej, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi do 5 mln euro netto (ok. 21,6 mln zł).

Best przedłużył zapisy na obligacje 4,5-letnie o łącznej wartości 50 mln zł do 26 października br., poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,71 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 listopada 2016 r. w Krakowie, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Capital Park powołała w skład zarządu Kingę Nowakowską powierzając jej funkcję członka zarządu. Jednocześnie Michał Koślacz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu, dyrektora finansowego, a jego kompetencje przejął obecny członek zarządu Marcin Juszczyk.

ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital) - podmiot zależny Kruka - zawarł wiążące umowy z podmiotami należącymi do Grupy UniCredit we Włoszech - UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie oraz - Arena NPL One S.r.l. z siedzibą w Weronie dotyczące nabycia wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 938 mln euro (ok. 4 mld zł), podał Kruk.

Braster, który rozpoczął dziś sprzedaż swojego urządzenia do wsparcia diagnostyki raka piersi prowadzi rozmowy z kolejnymi - po Nationale Nederlanden TUnŻ - towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczące zakupu urządzenia. Spółka liczy, że polskie spółki ubezpieczeniowe przekonają do zakupu urządzenia również swoje zagraniczne spółki-matki, poinformował ISBnews prezes Marcin Halicki.

Echo Investment rozpoczyna swój kolejny flagowy projekt - Browary Warszawskie. Deweloper przewiduje, że projekt będzie miał łącznie 100 tys. m2 powierzchni, 50 tys. m2 biur i 1 tys. mieszkań, podała spółka.

Arcus wezwał do zapłaty przez Energa-Operator łącznej kwoty 174,11 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Arcus, poinformowała spółka. Przedmiotem wezwania jest również żądanie zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator dotyczących umów realizacyjnych oraz zaistniałego pomiędzy stronami sporu, które powiększałyby szkodę Arcusa oraz T-Matic, podano również.

Środki pozyskane z publicznej oferty akcji PlayWay w pierwszej kolejności zainwestuje w finansowanie nowych podmiotów z nowymi ekipami deweloperskimi i projektami gier, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kostowski.

Konsorcjum z Erbudem jako liderem zawarło umowę o wartości 168,02 mln zł netto na budowę Szpitala Południowego, poinformowała spółka. Udział Erbudu w konsorcjum, w którego skład wchodzi również Strabag Sp. z o.o.; Strabag AG i Ed. Züblin AG wynosi 84,01 mln zł netto, podano również.

Braster rozpoczął sprzedaż swojego urządzenia do wsparcia diagnostyki raka piersi. Pierwszym dostępnym kanałem dystrybucji będzie firmowa strona internetowa, podała spółka. Rozpoczęcie sprzedaży było powiązane z nawiązaniem współpracy z instytucją ubezpieczeniową Nationale Nederlanden, która planuje zakupić i zaoferować system Braster swoim klientom i pracownikom. Jednocześnie spółka podpisała umowę sprzedaży z jedną z największych sieci aptek w Polsce - Dr Zdrowie.

Akcje spółki PlayWay zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 0,58% wobec ceny odniesienia i wyniósł 51,7 zł. Kurs praw do akcji (PDF) nie zmienił się wobec kursu odniesienia i wyniósł 52 zł.

Nie ma planów podnoszenia kapitału w kolejnych spółkach energetycznych w tym roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Mennica Polska sprzedała do tej pory ok. 75% mieszkań ze 188 oferowanych w I etapie inwestycji Mennica Residence w Warszawie, w tym największy dwupoziomowy penthouse, wynika z komunikatu spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikuje informację o wznowieniu obrotu akcjami Petrolinvestu, albo o dalszym zawieszeniu tego obrotu, we wtorek, 25 października, zapowiedziała giełda.

Obligacje serii P spółki Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane na Catalyst od czwartku, 20 października, podała giełda.

Alma Market kwestionuje skuteczność wypowiedzenia umów kredytowych przez PKO Bank Polski i nie dokonała ich spłaty we wskazanym przez bank terminie, podała spółka.

Grupa Murapol zawarła warunkową umowę kupna działki przy ul. Wróblewskiego w Łodzi o powierzchni 11,7 ha za cenę 9,5 mln zł netto. Na nabytych gruntach planuje realizację projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 2 100 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 92 000 m2, a także lokali komercyjnych o powierzchni GLA ok. 3 000 m2, podała spółka.

Akcjonariusze Multimedia Polska zawarli przedwstępną umowę sprzedaży 91 764 808 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki, na rzecz UPC Polska. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji nastąpi pod warunkiem wydania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgody na dokonanie koncentracji, gdyż w jej efekcie powstanie podmiot obejmujący swoim zasięgiem ponad 4 mln gospodarstw domowych i firm, podały Multimedia.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem