Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, podało Ministerstwo Finansów.

"Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich - w tym zakresie "wprowadzone zostaną rozwiązania ograniczające konflikt interesów występujących między biegłym rewidentem i firma audytorską a jednostka badaną (czarna lista usług zakazanych, limity wynagrodzenia za usługi inne niż badanie lub warunkowo dopuszczone oraz limit wynagrodzenia od jednego klienta)", podano także.

Celem regulacji jest także poprawa jakości badań ustawowych. "Zwiększona zostanie przejrzystość i jakość informacji przekazywanych przez firmy audytorskie w związku z badaniem podmiotom takim jak: jednostki badane, komitety audytu JZP, rady nadzorcze, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Komisja Nadzoru Audytowego (KNA)" - czytamy dalej.

Uszczegółowione zostaną zasady wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej, wzmocnieniu ulegnie rola i zadania komitetów audytu tworzonych JZP, wylicza resort.

"Wzmocniona zostanie niezależność nadzoru publicznego od środowiska biegłych rewidentów -brak praktyków w organie nadzoru publicznego i bezpośrednia realizacja kontroli przez KNA, w związku z nieprawidłowościami przy badaniach ustawowych JZP. Zwiększą się uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe nadzoru publicznego. Dotyczy to także zwiększenia uprawnień nadzoru, jeśli chodzi o nakładanie kar i sankcji (większy katalog osób podlegających karze za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia unijnego oraz zaostrzenie katalogu kar)" - napisano też w komunikacie.

KNF wyznaczona zostanie jako organu nadzoru publicznego odpowiedziany za realizacje zadań obejmujących nadzór nad JZP w zakresie: wyboru firmy audytorskiej przez JZP, rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz nad działalnością komitetów audytu, podał też resort.

Projekt ustawy po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.