Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), podało Ministerstwo Finansów.

"Regulacje przedstawione w projekcie zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje dotyczące transpozycji dyrektywy obejmują wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki (o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 500 osób oraz sumie aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 mln zł) i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością.

W części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek regulacje dotyczą m.in. umożliwienia przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wprowadzenia odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek. Zakłada się także umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych (spełniających dwa z kryteriów: suma bilansu nie większa niż 17 mln zł na koniec roku, roczne przychody nie większe niż 34 mln, zatrudnienie nie większe niż 50 osób), podał też resort.

Projekt zakłada także zmianę ustawy o KRS, w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.

Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.