Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Wartość nakładów wewnętrznych na działalność badawcza i rozwojową w 2015 r. zanotowała wzrost o 11,7% r/r, ociągając 18 060,7 mln zł. Udział B+R w PKB wyniósł 1% w 2015 r. wobec 0,94% rok wcześniej.

"Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 1% (wobec 0,94% w 2014 r.). Spośród czterech sektorów wykonawczych największy udział w nakładach wewnętrznych na prace B+R poniósł sektor przedsiębiorstw (46,5% nakładów ogółem). W działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w 2015 r. zatrudnionych było 157,9 tys. osób, tj. o 2,9% więcej niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

W 2015 r. - podobnie jak w latach poprzednich - najwyższy udział w strukturze źródeł finansowania miały środki pochodzące z sektora rządowego. Udział tych środków od 2010 r. systematycznie się zmniejszał i w ciągu pięciu lat obniżył się o 19,1 pkt proc. Jednocześnie w okresie tym wzrósł udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R. W 2015 r. z sektora tego pochodziło 39% wszystkich nakładów poniesionych przez podmioty prowadzące działalność B+R. W ciągu pięciu lat udział ten wzrósł o 14,6 pkt proc, podał również GUS.

"W 2015 r. do personelu w działalności badawczej i rozwojowej zaliczono 157,9 tys. osób (wzrost o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego). W personelu B+R 61,6 tys. osób stanowiły kobiety (wzrost o 2,1%). Zatrudnienie w działalności B+R mierzone w ekwiwalentach pełnego czasu pracy w 2015 r. osiągnęło 123,3 tys. EPC i wzrosło o 18,2% w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy dalej w komunikacie.

Nakłady wewnętrzne to nakłady finansowe poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na działalność B+R wykonaną wewnątrz jednostki sprawozdawczej.

Liczba pracowników naukowo-badawczych w 2015 r. zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2,7%, przy czym w sektorze przedsiębiorstw o 13,5%. Liczba techników i pracowników równorzędnych pracujących przy działalności B+R zmniejszyła się w stosunku do 2014 r. o 1%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem